kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Uutta tutkintoa hankkimassa monimuoto-opiskelijana

Uutta tutkintoa hankkimassa monimuoto-opiskelijanaKoska globaali ja kansallinen taloustilanne olivat olleet jo pitkään epävarmoja, päätin pari vuotta sitten hankkia itselleni toisen tutkinnon aiemman lisäksi. Maanmittausala vaikutti valintaa tehdessäni varteenotettavalta vaihtoehdolta hyviltä näyttävien työllistymismahdollisuuksien vuoksi.

Atte Honkanen (maanmittaus).jpg Valintani kannalta merkityksellistä oli myös se, että maanmittausinsinöörin tutkinnon mahdollistamien ammattien, esimerkiksi toimitusinsinöörin, kaavoittajan, paikkatietoasiantuntijan ja kartastoinsinöörin, työnkuvat tuntuivat kiinnostavilta. Lisäksi matemaattiset aineet olivat sujuneet hyvin lukiossa, minkä takia uskaltauduin tekniselle alalle, vaikka aiempi koulutukseni ja työkokemukseni ovat toisenlaiselta alalta.

Pohdin maanmittaustekniikan opiskelua yrkeshögskolan Novian, Metropolia-ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun välillä. Minulla ei ollut mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle, joten vaihtoehdoksi jäi valita monimuoto-opinnot päiväopintojen sijaan. Niinpä valitsin Lapin ammattikorkeakoulun, jonka tarjoama opetus sopi parhaiten elämäntilanteeseeni.

Olen tosiaan antanut itseni saada käsityksen siitä, että työllisyysnäkymät maanmittausalalla voivat olla pitkän päälle hyvät. Mitään varmaa ei kuitenkaan pysty sanomaan. Työllistyminen valmistumisen jälkeen edellyttää mielestäni sitä, että on jo opiskelujen kestäessä pystynyt hankkimaan ammattitaitoa harjoitteluissa ja luomaan suhteita alan työnantajiin. Asuinpaikkakuntani Seinäjoki kuuluu maan suurimpiin, kasvaviin kaupunkiseutuihin, minkä takia pidän työllistymismahdollisuuksiani kotikaupungissani ja sen ympäristössä melko hyvinä. Lisäksi asuinpaikkakunnallani tai sen läheisyydessä ei ole ammattikorkeakouluja, jotka antaisivat suomenkielistä koulutusta maanmittaustekniikassa, joten ylitarjontaa maanmittausinsinööreistä ei ole alueellani. Nähdäkseni vasta valmistuneella maanmittausinsinöörillä voi olla hyvät edellytykset työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Maanmittaustekniikan opinnot Lapin ammattikorkeakoulussa koostuvat perusopinnoista, joihin kuuluu muun muassa matematiikkaa ja kieliä, sekä ammattiopinnoista, joissa puolestaan perehdytään muun muassa mittaustekniikkaan, kiinteistötoimituksiin ja kaavoittamiseen. Ensimmäisenä ja toisena vuonna on luonnollisesti runsaasti perusopintojen kursseja, joskin myös ammattiaineitten perusteisiin käydään käsiksi jo alusta lähtien. Kolmantena ja neljäntenä vuotena syvennytään ammattiopintoihin. Tuolloin suoritetaan myös vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksen mukaisesti. Viimeisenä vuonna on tietenkin oman oppineisuuden osoittamiseksi tehtävä opinnäytetyö. Vaaditut harjoittelujaksot suoritetaan kesäisin, niiden tarkoituksena on syventää opinnoissa hankittua teoreettista ja käytännöllistä perusosaamista. Monimuoto-opintojen joustavuus tosin mahdollistaa harjoittelun tekemisen jo lukukausien aikana, jos niin tahtoo.

Monimuoto-opiskelu Lapin ammattikorkeakoulussa käsittää etupäässä verkkoluentoja, itsenäisesti suoritettavia tehtäviä sekä ryhmätöitä. Kaksi tai kolme päivää kestävillä lähijaksoilla, joita pidetään Rovaniemellä lukuvuoden mittaan neljästä kuuteen kertaa, harjoitellaan muun muassa tietokoneohjelmien ja mittauslaitteiden käyttämistä eli sellaisia asioita, joita on hankala tai mahdoton opiskella etäopintoina.
Verkkoluentoja on viikon aikana muutamana iltana, ja ne kestävät pari kolme tuntia. Lisäksi päivän aikana voi olla hyvä varata muutama tunti itsenäistä opiskelua varten, mikäli pyrkii tavoittelemaan hyviä arvosanoja. Jos ei satu pääsemään luennolle tai haluaa palata aiemmin käytyyn, luentoja voi jälkeenpäin katsoa ja kuunnella tallenteilta.

Hauskinta opinnoissa ovat olleet esseet, joissa voi paneutua melko syvällisesti johonkin tiettyyn aiheeseen ja joissa tulee pohtineeksi alaan liittyviä kysymyksiä. Niitä kirjoittaisin niiden opettavaisuuden takia nykyistä useamminkin, vaikka ne ovat kieltämättä isotöisiä. Mukavaa vaihtelua yksinäiseen työskentelyyn tuovat ryhmätyöt, joissa hyvällä porukalla toteutetaan toimeksi saatuja hankkeita. Toisaalta on koettu, ettei kurssien suorittaminen projektityyppisenä etäopiskelijoiden ryhmätyönä ole ongelmatonta, koska saman pöydän ääreen ei päästä muulloin kuin lähijaksoilla. Pääasiallisesti yhteyttä pidetään kuitenkin sähköpostitse ja videokokouksin.

Monimuoto-opiskelu sopii kokemusteni mukaan hyvin sellaiselle, joka pystyy opiskelemaan itsenäisesti, joka osaa suunnitella ajankäyttönsä ja joka on valmis sitoutumaan annettuihin määräaikoihin. Monimuoto-opiskelijaksi aikovan on hyvä huomata, että isohko osa opinnoista tehdään ryhmätöinä, joissa oma panos vaikuttaa myös muihin. Vapaa-aika voi aikuisopiskelijalla olla välillä vähissä, mutta onneksi opinnoissa on ollut joustoa. Mielestäni opettajat ovat ymmärtäneet hyvin työssä käyvien opiskelijoiden opintojen ulkopuolisia kiireitä ja ottaneet huomioon aikuisopiskelun erikoisluonteen. Kaiken kaikkiaan maanmittaustekniikan monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun vapauden, jonka ansiosta opiskelija voi opiskella paikasta riippumatta silloin, kuin hänelle sopii.

 

- Atte Honkaniemi, maanmittaustekniikan monimuoto-opiskelija