kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Tulevaisuuden visio, eläkeikä?

Tulevaisuuden visio, eläkeikä?

22.11.2017Katri Hendriksson ja Maarit Juottonen selvittivät YAMK-opinnäytetyössään Stora Enson Kemin tehtaalle ja Attendolle, miten työterveyshuollon toimintaa tulisi kehittää tulevaisuudessa.

Työ on muuttunut vaativammaksi ja monimuotoisemmaksi ja työntekijöiltä vaaditaan paljon. Nämä vaatimukset saattavat vaikuttaa terveyteen ja työkykyyn negatiivisella tavalla, joten nykyisin myös työterveyhteistyöltä vaaditaan aikaisempaa enemmän ja sen tulee olla kohdistettua kustannustehokasta toimintaa.

Avain työkyvyn kehittämiseen ja parantamiseen on yhteistyö.

Yhdessä työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto muiden tukevien toimijoiden kanssa voivat rakentaa parempaa tulevaisuutta työssä jaksamiseen tueksi.

Stora Enson pohjoisimmalla paperitehtaalla tehtaalla sekä työterveyshuollon yhteistyökumppanilla Attendolla huolenaiheena oli työntekijöiden työssäjaksaminen työuran loppuun saakka. Työterveysyhteistyötä oli tehty jo usean vuoden ajan, mutta nyt oli tarpeen saada yksityiskohtaista tietoa henkilöstön kertomana, miten tulevaisuudessa toimintaa tulisi kehittää.

Tulevaisuudessa työhyvinvoinnin kehittämiseksi toivottiin enemmän työterveyshuollon näkyvyyttä yhdessä työpaikan kanssa varhaisen reagoinnin tueksi.

Työkaluja tähän olisivat säännölliset terveystarkastukset ja ehkäisevän työn resurssien lisääminen. Tärkeää on myös seurata työssä selviytymistä sekä antaa tukea työkyvyn uhkan varhaisessa vaiheessa. Esimiesten tuen tulisi olla merkityksellistä tekemällä työjärjestelyitä oikealla tavalla ja oikeaan aikaan.

Kun on tiedossa, mitä työkaluja on käytössä, voidaan yhdessä laatia suunnitelma, jonka avulla voidaan parantaa työterveysyhteistyötä. Pääpaino tulevaisuudessa pitää olla yhteisessä tekemisessä ja ennakoinnissa työkyvyn tueksi.

Tavoitteellisen tuen tulee olla varhaisessa työkyvyn uhkan vaiheessa suunnitelmallisempaa.

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää jo olemassa olevan käytännön kokemuksen lisäksi kyselyn avulla työntekijöiltä ja esimiehiltä, mitä he ymmärtävät työterveysyhteistyöhön kuuluvan? Miten he näkevät työterveysyhteistyön hyödyt tällä hetkellä? Miten sitä voisi kehittää ja miten sen avulla voidaan lisätä kohdennetusti työhyvinvointia heidän paperitehtaallaan. Opinnäytetyömme tavoitteena on tutkitun tiedon pohjalta kehittää yhdessä toimeksiantajan kanssa konstruktio eli tässä tapauksessa ”materiaalipankki”.

Materiaalipankki on hyvä työkalu silloin, kun halutaan varmistaa tiedon kulku ja ymmärrys yhteisestä käsitekielestä. Kun on tiedossa mitä työkaluja on käytössä, voidaan yhdessä laatia suunnitelma, jonka avulla voidaan parantaa työterveysyhteistyötä ja työhyvinvointia.

Materiaalipankin avulla työntekijän on helpompi saada työkaluja itsenäiseen työkyvyn parantamiseen ja esimiesten työ paranee, kun heillä on työkalu, jolla perehtyä työkyvyn tukeen paremmin. Yrityksen hyöty on jatkuvan ajantasaisen tiedon tuominen henkilöstön käyttöön, sekä parantaa selvillä olon periaatetta. Materiaalipankki sopii myös Lean -ajattelumalliin sekä tuo pitkällä tähtäimellä kustannustehokkuutta. Tärkein tavoite on kuitenkin lisätä työhyvinvointia pohjoisella paperitehtaalla.

Tiedustelut

Katri Hendriksson, 050-3502502 katri.hendriksson(ät)gmail.com
Maarit Juottonen, 044-4943092 maarit.juottonen(ät)attendo.fi