kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Terveydenhoitajan työssä parasta on ihmisten kohtaaminen

Terveydenhoitajan työssä parasta on ihmisten kohtaaminenLukion aikana pohdin kouluttautumista hoitoalalle. Hakeuduin lähihoitajakoulutukseen, jossa kiinnostuin erityisesti ennaltaehkäisevästä hoitotyöstä. Halusin päästä tekemään työtä, jossa keskeistä on terveyden edistäminen. Aloitin terveydenhoitajan opinnot Lapin AMKin Kemin kampuksella. Asuin opintojeni alussa Torniossa, joten kulkeminen kouluun oli sujuvaa.

Haastattelukuva Nana Rautio (terveydenhoitaja).jpg Terveydenhoitajan opinnot koostuvat teoriatunneista, itsenäisestä opiskelusta, harjoitteluista ja erilaisista projekteista yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Koulutukseen kuuluvat lisäksi 15 opintopisteen opinnäytetyö ja 5 opintopisteen kehittämistehtävä. Viimeinen vuosi on terveydenhoitotyön suuntaavia opintoja, jolloin keskitytään eri-ikäisten terveydenhoitotyöhön. Koulutuksen aikana on paljon käytännön harjoittelujaksoja. Itse olen tehnyt harjotteluita Kemissä, Torniossa ja Oulussa. Mieleenpainuvin harjoittelupaikkani on ollut Lastenpsykiatrian poliklinikka.

Lapin ammattikorkeakoulu on käytännönläheinen ja joustava opiskelupaikka. Opettajilla on hoitoalan työkokemusta, ja näkemystä käytännön hoitotyöstä. Harjoittelujaksot ja teoriaopinnot yhdessä tukevat hyvin ammatillisen osaamisen kehittymistä. Opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden kokemukset, jolloin on mahdollista oppia toisten kokemuksista. Asiantuntijaluennot ovat olleet oppimisen kannalta erittäin merkityksellisiä. Haastavinta opinnoissa on löytää aikaa itsenäiselle opiskelulle ja vapaa-ajalle, sillä omasta hyvinvoinnista on muistettava pitää huolta. Opiskelukavereilta saama vertaistuki  auttaa kuitenkin jaksamaan. Opiskelussa mukavinta ja antoisinta on ollut huomata oman ammattitaidon kehittyvän.

Terveydenhoitajana pääsee kohtaamaan ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Työ antaa paljon niin asiakkaalle kuin terveydenhoitajalle. Tällä hetkellä terveydenhoitajan sijaisuuksia on vähän tarjolla, mutta lyhyitä sijaisuuksia tekemällä saa arvokasta työkokemusta ja jossain vaiheessa pidempiaikainen työpaikka avautuu. Opintojeni aikana olen tehnyt sijaisuuksia pääsääntöisesti kotihoidossa. Valmistumisen jälkeen olen työllistymässä neuvolaan muutaman kuukauden sijaisuuteen. Koulutuksen myötä saadaan valmiudet työskennellä terveydenhoitajan työssä. Työnteko opettaa syvällisemmin asioita ja aina oppii jotain uutta. Omaa ammattitaitoa voi kehittää ja ylläpitää koulutuksilla.

 

- Nana Rautio, terveydenhoitajaopiskelija