kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Sosionomiopinnot ovat hyvin työelämälähtöisiä ja käytännönläheisiä

Sosionomiopinnot ovat hyvin työelämälähtöisiä ja käytännönläheisiäanniina kumpula.jpg
Valmistuin Kempeleen lukiosta ja aloitin sosionomikoulutuksen opinnot samana syksynä Lapin AMKssa. Valitsin sosionomikoulutuksen, koska olen aina halunnut työskennellä ihmisten kanssa ja auttaa ihmisiä.

Koulutus antaa monipuoliset mahdollisuudet työskennellä eri asiakasryhmien parissa. Sosionomin työssä ohjaan ja tuen ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja edistän ihmisten hyvinvointia. En ole aiemmin tehnyt alan töitä, mutta olen ollut kesätöissä apuna päiväkodeissa. Lukiotaustani ansiosta olen saanut hyvät valmiudet opintoihin, erityisesti hyvistä vuorovaikutus- ja kirjoitustaidoista on hyötyä alalla.

Päädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, sillä koulutukset ovat tasokkaita ja sosionomiopinnot ovat hyvin työelämälähtöisiä ja käytännönläheisiä. Täällä pystyn hyödyntämään hyviä verkostoitumismahdollisuuksia sekä pidän erityisesti yhteisöllisyyden tunteesta. Tykkään Lapin luonnosta ja olen syntynyt Pohjois-Pohjanmaalla Kuusamossa ja asunut Oulussa, joten Kemi on sopivan lähellä. Luontoakin löytyy, joka on hyvä, sillä kuusamolaisena luonto on minulla hyvin lähellä sydäntä. Lapin AMKssa pystyn toimimaan myös opiskelijatutorina, joka on antanut ja opettanut minulle paljon yhteistyötaitoja.

Päätökseeni muuttaa Kemiin opiskelemaan oli itsensä haastaminen, Lapin luonto, uudet ystävät, yhteisöllisyys sekä työelämälähtöisyys. Rakastan luontoa ja Lappia, sillä juureni ovat Kuusamossa, jossa luonto on suuri osa kuusamolaisuutta.

Kemi on opiskelukaupunkina mielestäni opiskelijalähtöinen, sillä monista palveluista saa alennusta ja asunnot ovat hinnoiltaan kohtuulliset opiskelijoille, joten myös elämiseen jää rahaa. Kemissä on hyvät liikuntamahdollisuudet ja sporttipassilla pystyy liikkumaan edullisesti, esimerkiksi uimahallilla ja kuntosaleilla. Kemissä opiskellessa tutustuu helposti myös muiden alojen opiskelijoihin sekä paikkakuntalaisiin. Täällä on kivoja kahviloita ja ravintoloita sekä luontoa, jossa liikkua.

Opiskelu on ollut hyvin monipuolista. Olemme tehneet paljon ryhmätöitä, jotka opettavat tiimityöskentelytaitoja tulevaa ammattia varten sekä myös tapaustyöskentelyä, jossa opimme käytännössä, miten asiakkaan kanssa voi työskennellä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa olemme käyneet kuvitteellisen keskustelun ”vanhempien” kanssa ”työntekijänä”.

Kursseja on ollut laidasta laitaan, kuten sosiaalipolitiikkaa ja –pedagogiikkaa, yhteiskuntatieteitä, filosofiaa, monikulttuurisuutta sekä kurssi, jossa ollaan käsitelty erilaisia asiakasryhmiä ja työskentelytapoja. Olemme myös opiskelleet englantia, puheviestintää sekä sosiaalialaan liittyviä lakeja, jotka on sulautettu useisiin kursseihin. Itse olen erityisen kiinnostunut työskentelystä vammaispalveluiden ja kuntoutuksen parissa sekä lasten ja nuorten kanssa. Kursseja voi valita muuten vapaasti, mutta halutessaan lastentarhaopettajan pätevyyden, täytyy käydä tietyt kurssit.

Opiskelu on koostunut paljolti luennoista, ryhmätöistä sekä tapaustyöskentelystä eli käytännönharjoitteluista. Ensimmäisen lukuvuoden keväällä meillä oli yhteensä 9 viikon asiakastyöosaamisen työharjoittelu, joista 5 viikkoa oltiin eri paikassa ja 4 viikkoa taas toisessa. Kaikista mielekkäintä ovat olleet työharjoittelut, sillä silloin saa oppia oikeiden ammattilasten kanssa oikeissa työolosuhteissa.

Olemme hyödyntäneet paljon kirjaston kirjoja ja tietokoneita sekä toiminnallista tilaa, josta löytyy askartelu- ja musiikkivälineitä. Tilat ovat nykyiselläänkin toimivat, mutta rakenteilla on uusia simulaatiotiloja. Koulun tilat mahdollistavat hiljaisen työskentelyn, kaikennäköisen askartelun kursseihin liittyen sekä ryhmätöiden teon.

Valmistuttuani voin työskennellä suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Työtehtäviin kuuluu sosiaalialan palvelutoiminnot, kasvatus, kuntoutus, neuvonta, ohjaus sekä asiakas- ja yhteisötyö. Olen opiskeluiden aikana hakenut kesätöihin nuorisotilalle, jossa olin työharjoittelussa. Tulevaisuudessa urakehitykseni tulee luultavasti kulkemaan kohti kuntoutusta ja nuorten kanssa työskentelyä, mutta suunnitelmat voivat muuttua vielä. Työelämä on ollut vahvasti läsnä opinnoissa harjoittelujen sekä aitojen työelämätilanteiden harjoittelu-kursseilla.

Opinnot ovat antaneet hyvän pohjan tulevaisuuden osaamiselle, välissä tehdään tietty virheitä, mutta niistä opitaan ja saadaan onnistumisen kokemuksia. Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi yhteisöllisyyden ja sijainnin vuoksi. Sosionomiopintoja kannattaa lähteä opiskelemaan tänne, sillä koulutus on hyvin kattava, opettajat osaavia ja auttavat aina, kun on tarve.

Anniina Kumpula, sosionomiopiskelija