kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Sosionomikoulutuksessa olen päässyt toteuttamaan itseäni

Sosionomikoulutuksessa olen päässyt toteuttamaan itseänisanna juoperi.jpg
Sosionomikoulutukseen lähdin opiskelemaan lähihoitajaopintojen jälkeen, koska halusin päästä työskentelemään eri ikäisten ihmisten parissa. Sosiaali- ja terveysala on tuntunut aina minun jutultani ja aikaisemmat lähihoitajaopinnot tukevat sosionominopintoja hyvin. Sosionomikoulutuksessa olen päässyt toteuttamaan itseäni oman persoonani ja osaamiseni kautta eri asiakastyönharjoitteluissa, joissa itselleni ovat olleet hyödyksi taiteellisuus ja liikunnallisuus.

Olen Kemistä kotoisin ja valmistunut Kemin lukiosta ylioppilaaksi sekä Ammattiopisto Lappiasta lähihoitajaksi. Lapin AMK oli luonteva vaihtoehto sosiaali- ja terveysalan opintojen jatkamiseen käytännönläheisyyden ja miellyttävän opiskeluilmapiirin vuoksi.

Sosionomikoulutuksessa opinnot koostuvat teoriatunneista, itsenäisestä työskentelystä ja harjoitteluista. Kurssien toteuttamisessa opettajat ovat luovia ja heillä on paljon kokemusta sosiaalialalla työskentelystä. Opinnoissa hyödynnetään alueen sosiaalialan työpaikkoja, joissa käydään opintojen aikana tutustumassa ja havainnoimassa toimintaa. Teoriaopinnoissa käydään läpi lainsäädäntöä, palvelujärjestelmää ja sosiaaliturvajärjestelmää. Opinnoissa pohditaan asioita omien arvojen ja kokemusten kautta, joita pääsee jakamaan oppitunneilla ja ryhmätöitä tehdessä. Vuorovaikutustaidot, oma-aloitteisuus ja vastuuntuntoisuus ovat opinnoissa tärkeitä, koska näitä taitoja tulee tarvitsemaan myös työelämässä. Ryhmäläisten kanssa asioita pystytään miettimään monelta eri kantilta opinnoissa ja ryhmästä löytyy saman henkisiä ihmisiä, joiden kanssa viihtyy niin koulussa kuin vapaa-ajalla.

Ensimmäisenä vuonna opiskelimme sosiaalialan asiakasryhmiä, joista seuraavana vuonna valitsimme suuntautumisen eli mihin asiakasryhmään halusimme suunnata opintomme. Olen opinnoissani suuntautunut vammaistyöhön ja kuntoutukseen, koska vammaistyö kiinnostaa minua tulevaisuuden työalana. Parhaiten on jäänyt mieleen, kun osallisuuden tukemisen kurssilla olimme mukana IC-life hankkeessa, jossa pääsimme pitämään englannin opiskelun pienryhmää kehitysvammaisille henkilöille. Saimme suunnitella toimintamme vapaasti asiakasryhmän ja ajankäytön huomioon ottaen. Tunneilla harjoittelimme käytännön englantia arkipäivän asioihin liittyen, kuten harrastuksiin, shoppailuun ja ulkomailla käymiseen. Toiminnasta huomasi ryhmäläisten riemun, voimaantumisen ja oppimisen ilon, mikä on mielestäni parasta palautetta ohjaajalle.

Harjoitteluissa olen ollut Kemin alueella maahanmuuttajalasten perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja kehitysvammaisten asumispalvelussa, mitkä olivat kaikin puolin opettavaisia työharjoittelupaikkoja. Lähihoitajan taustasta on ollut hyötyä harjoittelupaikoilla, koska esimerkiksi palvelukodissa hoitotyön kokemuksesta oli pelkkää plussaa. Asiakastyönharjoittelut tukevat luennoilla opittuja asioita ja harjoittelun jälkeen pääsi jakamaan kokemuksiaan muiden opiskelijoiden kanssa, mikä oli antoisaa.

Sosionomikoulutus tarjoaa hyvät eväät erilaisten asiakkaiden kohtaamiseen tulevaisuuden työssä. Sijaisuuksia voi päästä tekemään jo opintojen aikana esimerkiksi työharjoittelupaikkaan tai muuhun sosiaalialan työpaikkaan. Sosionomi voi työllistyä eri ikäisten ja eri asiakasryhmien palveluihin kunnalliselle tai yksityiselle puolelle. Mahdollista on työllistyä myös järjestö- ja säätiötyöhön. Valmistumisen jälkeen aion hakeutua töihin erityisoppilaitokseen tai maahanmuuttajatyöhön.

- Sanna Juoperi, sosionomiopiskelija