kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Sairaanhoitajan pitää olla valmis kehittämään ja kouluttamaan itseään

Sairaanhoitajan pitää olla valmis kehittämään ja kouluttamaan itseäänroosa seppanen.jpg
Hoitajan ammatti on ollut itselle jo kauan aikaa toiveammatti. Suoritin kaksoistutkinnon Simon lukiossa ylioppilaaksi ja Kemin Lappian toimipisteessä lähihoitajaksi. Tutkintoon valmistuminen vain vahvisti entisestään haavetta työskennellä hoitajana. Valmistuttuani lähihoitajaksi työskentelin vanhustenhoidon parissa.

Lähdin opiskelemaan sairaanhoitajaksi, sillä halusin kouluttautua vielä korkeammalle asteelle. Valitsin Lapin AMKin, sillä asun Simossa ja halusin pysyä vielä Meri-Lapin alueella, koska pidän paikasta, jolloin Kemin kampus oli ensimmäinen vaihtoehto.

Olin kuullut muutekin paljon hyvää Lapin AMKsta, sillä monet ystäväni ovat opiskelleet siellä samaan aikaan, kun olen myös itse hakenut kouluun. Tietysti pienempi kampus kiinnosti, sillä opiskelu siellä on paljon yhteisöllisempää ja yksilöllistä ohjausta on tarvittaessa mahdollisuus saada.
Muutin Kemiin kotipaikkakunnaltani Simosta. Haluan asua Lapissa, sillä luonto on täällä erittäin lähellä ja ihmiset ovat hyvin avoimia ja helposti lähestyttäviä. Rauhallinen asuinympäristö oli yksi minulle tärkeimmistä syistä, miksi jäin tänne opiskelemaan.

Opiskelukaupungiksi Kemi on suhteellisen pieni, mutta kaikki tarvittava on lähellä. Keskustasta kampuksille on lyhyet välimatkat, joten pyörällä pärjää hyvin. Kemissä juna-asema ja lentoasema mahdollistavat helpon liikkumisen muiden kaupunkien välillä, myös etelään. Kampukset ovat tiiviitä ja opiskelijat tekevät paljon yhteistyötä keskenään. Täällä järjestetään myös paljon opiskelijatapahtumia ja koulun yhteishenki on hyvä.

Sairaanhoitajaksi opiskelu on ollut hyvin monipuolista, teoriaa ja käytäntöä on ollut sopivassa suhteessa. Perusopinnoissa olemme käyneet muun muassa viestintää, tiimityöskentelytaitoja, monikulttuurisuutta sekä kieliä. Ammattiopinnoissa on käyty läpi muun muassa hoitotyön perusteita, ensiapua, anatomiaa, terveydenhuollon toimintaympäristöä, akuutti- ja vastaanottohoitotyötä, kirurgista hoitotyötä ja paljon muuta.
Opinnot ovat koostuneet lähinnä projekteista, joita olemme tehneet ryhmätöinä. Meillä on myös työharjoitteluita, jotka on jaettu useampaan eri kokonaisuuteen, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyön harjoitteluun ja akuutti- ja perioperatiiviseen harjoitteluun. Tietysti meillä on myös luentoja, mutta suurimmaksi osaksi työskentely tapahtuu erilaisten tehtävien kautta, jotka tehdään joko itsenäisesti tai ryhmätöinä. Olemme hyödyntäneet opinnoissa Moodle-alustaa sekä Skholen verkko-oppimiskeskusta, niistä on ollut paljon hyötyä itsenäisessä opiskelussa.

Erityisesti on jäänyt mieleen kurssi akuutti- ja vastaanottohoitotyöstä, sillä silloin pääsimme harjoittelemaan enemmän pistämisiä ja nestehoitoa. Tuolla harjoittelujaksolla suurin osa opiskelijoista pääsi myös leikkaussaliin kahdeksi viikoksi tutustumaan. Parasta on ollut opintojen monipuolisuus ja aiheiden mielekkyys. Opiskelu koostuu hyvin erilaisista toteutustavoista, joten jokaisella kurssilla pääsee tekemään aina uusia juttuja. Lapin AMK Kemin kampus on siisti ja hyvä oppimisympäristö. Kampuksella on selkeä kulkea ja kaikki on helposti löydettävissä. Koulun oma kirjasto helpottaa suuresti opintomateriaalien löytymistä.

Sairaanhoitaja voi työskennellä todella monessa eri paikassa, esimerkiksi sairaalassa, vuodeosastoilla, terveyskeskuksissa, työterveydessä, kotisairaanhoidossa ja ensiavussa. Olen työskennellyt alan työtehtävissä jo opintojen aikana kotihoidossa, vanhusten talossa sekä psykiatrisessa kotikuntoutuksessa. Haluaisin valmistumisen jälkeen päästä päivystykseen tai kirurgiselle vuodeosastolle töihin. Työharjoittelujen kautta työelämä on ollut läsnä opinnoissa ja tullut erittäin tutuksi. Valmistuttuani haluaisin jäädä Lappiin töihin. Opinnot antavat todella hyvän peruspohjan, sairaanhoitaja ammattina on kuitenkin sellainen, ettei ikinä ole täysin valmis. Täytyy olla valmius kehittää ja kouluttaa itseään lisää, jotta pysyy hoitokriteerien kanssa ajan tasalla.

Suosittelen Lapin AMKia, sillä tämä on opiskelijaystävällinen paikka, täällä huomioidaan kaikkien yksilölliset tarpeet ja jokainen pitää toisestaan huolen. Kukaan ei jää yksin! Sairaanhoitajan opinnot ovat erittäin mielenkiintoisia ja täällä saa tehdä paljon töitä käsillä. Ei tarvitse istua koko päivää luennolla vaan pääsee oikeasti tekemään ja harjoittelemaan.

Roosa Seppänen, sairaanhoitajaopiskelija (Kemi)