kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Projektit vahvistavat työelämätaitoja

Projektit vahvistavat työelämätaitojamaiju mäkitiura.jpg
Olen valmistunut Rovaniemen Lyseonpuiston lukiosta ylioppilaaksi. Olin lukiossa kiinnostunut yhdyskuntasuunnittelusta ja kaavoittajan ammatista. Pohdinkin viimeisen lukiovuoteni aikana maisema-arkkitehdin opintoja, kunnes tutustuin Lapin AMKin maanmittaustekniikan opintoihin. Kiinnostuin alasta, sillä myös maanmittausinsinöörinä voisin toimia kaavoituksen parissa ja toisaalta myös siksi, että opinnot voisi suorittaa kotipaikkakunnallani.

Olin lukiossa myös kiinnostunut esimerkiksi maantieteestä ja matematiikasta, joten maanmittausala tuntui kiinnostuksiini nähden loogiselta. Toisaalta, pohdittuani neljän lukiovuoteni aikana useaa eri ammattia uudestaan ja uudestaan, tuntui virkistävältä hakea sellaiselle alalle, josta minulla ei ollut juuri ammattikorkeakoulun lyhyttä yleisesitystä enempää tietoa.

Rovaniemi on minulle kaupunkina tärkeä. Viihdyn Lapissa ja tahtoisin mahdollisuuksien mukaan myös työllistyä Lapin tai Pohjois-Suomen alueelle. Myös luontoarvot ovat itselleni tärkeitä ja tahdon toimia paikkakunnalla, jossa kynnys lähteä luontoon on pieni. Koska paikkakunnalla sijaitsee yliopisto ja ammattikorkeakoulu, on Rovaniemi kuitenkin opiskelijakaupunkina melko aktiivinen ja esimerkiksi erilaisia tapahtumia järjestetään usein. Olen kokenut opiskeluyhteisön hyväksi. Lisäksi harrastus- ja ulkoliikuntamahdollisuudet ovat loistavat ympäri vuoden.

Maanmittausala on erittäin monipuolinen, mikä heijastuu voimakkaasti myös opintoihin. Itse olen ollut aina kaikesta kiinnostuva, minkä vuoksi olen nauttinut suuresti opintojen monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta. Opinnoissamme on ollut myös hyvää tasapainottelua käytännön mittausten ja teorian välillä, mitä lukiosta valmistuttuani kaipasinkin. Erityisesti ensimmäisenä vuonna opintoihimme kuului melko paljon käytännön mittausharjoituksia.

Ensimmäisenä ja toisena vuonna opinnot keskittyvät perusopintoihin, ja tähän asti olemmekin opiskelleet esimerkiksi matematiikkaa ja fysiikkaa sekä maanmittausalaan liittyvää geodeettista laskentaa. Olemme käyneet läpi myös erilaisia alan laitteita ja ohjelmistoja sekä muita alan kannalta hyödyllisiä sähköisiä ympäristöjä. Lisäksi olemme opiskelleet muun muassa kiinteistötekniikkaa ja maankäyttöä.

Opiskelumme on melko käytännönläheistä ja sisältää paljon erilaisia itsenäisiä harjoitustöitä, joista osa vaatii itsenäistä ongelmanratkaisukykyä ja opitun melko laajaakin soveltamista. Tenttejä pidetään suhteellisen vähän ja osaaminen todistetaan harjoitustehtävin ja tehtävistä raportoimisella.

Jokaisen lukukauden aikana suoritamme suuremman projektityön, johon integroidaan saman lukukauden kursseja. Projektien aikana pääsemme soveltamaan jo opittuja taitoja käytännön tilannetta vastaavassa ympäristössä ja ratkaisemaan itse tehtävässä ilmeneviä ongelmia. Itse olen kokenut projektit erityisen opettavaisiksi ja ammattitaitoa vahvistaviksi. Erityisesti ensimmäisen opiskeluvuoden kartoitusprojektin koin erittäin hyödylliseksi sen valmentaessa opiskelijoita itsenäiseen perusmittausten suorittamiseen.

Maanmittausopiskelijoilla on oma laboratorio, jossa käytössämme on tietokoneita sekä alamme laitteistoa ja laitteistoon kuuluvia oheistavaroita kuten kolmijalkoja. Käytännön mittausharjoituksia suoritamme pääasiassa koulun ulkotiloissa, mutta mittaustulokset käsittelemme laboratorion ohjelmistojen avulla.

Eniten mieleeni ovat jääneet aivan ensimmäiset mittausharjoitukset ja ensimmäisen kevään kartoitusprojekti. Itselläni ei entuudestaan ollut mitään kokemusta maanmittausalasta ja ensimmäiset tunnit, joilla käsittelimme alan laitteistoa, olivat jännittäviä. Ensimmäisen vuoden keväällä kartoitimme jo itsenäisesti koulun piha-alueelta rajatun alueen. Projekti oli erittäin opettavainen ja sen aikana esiintyneet ongelmat vahvistivat erityisesti itsenäistä ongelmanratkaisukykyä.

Olen kokenut projektimaisen työskentelyn oppimisen kannalta korvaamattomaksi. Projektit vahvistavat käytännön työelämätaitoja sekä esimerkiksi kokousteknisiä taitoja. Projekteihin integroitujen opintojaksojen asiat on myös helpompi sisäistää, kun niitä käytetään samanaikaisesti käytännön harjoituksiin.

Maanmittausinsinöörit työllistyvät esimerkiksi valtion, kuntien ja yksityisten yritysten alaisuuteen ja uramahdollisuuksia on niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Maanmittausinsinöörejä työllistyy muun muassa kiinteistö- ja paikkatietopalveluihin, kunnan ja valtion tarpeisiin yhdyskuntasuunnitteluun ja monipuolisesti erilaisiin rakentamisen projekteihin. Töitä on virkamies- ja asiantuntijatehtävissä sekä tavallisissa maastomittauksissa. Yksityisellä taholla tekniikan insinöörien työnkuva voi olla löyhempi ja esimerkiksi maanmittausinsinööri voi toimia hyvin erilaisissa tehtävissä. Työnkuvan monipuolisuuden ansiosta alalla pääseekin varmasti kiinnostuksensa ja motivaationsa mukaan työllistymään hyvinkin vaihteleviin tehtäviin.

Suosittelen Lapin AMKia, sillä tämä on opiskelijaläheinen ja rauhallinen. Ongelmatilanteiden sattuessa, kynnys ottaa yhteyttä auttavaan tahoon on matala ja apua ongelmiin on tarjolla. Maanmittaustekniikan opiskelijayhteisö on loistava ja pienehkön kokonsa vuoksi yhteisöstä on helppo löytää paikka. Lisäksi alan työllistymismahdollisuudet ovat hyvät ja työtehtäviä on tarjolla monipuolisesti.

Maiju Mäkitiura, maanmittaustekniikan insinööriopiskelija