kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Opiskelua työn ohessa

Opiskelua työn ohessaOlen työskennellyt vuodesta 2012 alkaen mittaustyöntekijänä ja kartoittajana. Luin töiden ohella oppisopimuskoulutuksena kartoittajan perustutkinnon Hämeenlinnassa. Valmistuttuani sieltä halusin jatkaa alan opintoja ja samalla edetä työurallani. Maanmittausalan ammattikorkeakoulu opintoja ei ollut kuitenkaan mahdollista suorittaa monimuotoisena kuin Rovaniemellä ja Espoossa. Näistä kahdesta vaihtoehdosta valitsin opiskelupaikaksi Lapin AMKin koska Rovaniemellä lähijaksoja järjestetään harvemmin kuin Espoossa.

Sanna Hautamäki (maanmittaus)3.JPGMonimuoto-opiskelu on pääsääntöisesti itsenäistä opiskelua, verkkoluentoja arki-iltaisin, ryhmätöitä ja projekteja. Maastoharjoituksia tehdään sitten lähijaksoilla Rovaniemellä. Itse olen tosin vasta ensimmäisen vuoden opiskelija, joten minun kokemukseni opiskelusta pohjautuu vain ensimmäisen vuoden opintoihin, joihin kuuluu alan perusteet ja ammattitaitoa tukevat opinnot kuten äidinkieli ja matematiikka.

Valitsin monimuoto-opiskelun päiväopintojen sijaan sen vuoksi, että perheeseeni kuuluu kaksi lasta ja yrittäjä mies, joten meillä ei ollut mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojen perässä. Opiskelujen yhteen sovittaminen työ- ja perhe-elämän kanssa on haasteellista, mutta monimuoto-opiskelussa mukavinta on omassa tahdissa opiskelu kotoa käsin. Luennotkin on mahdollista kuunnella jälkikäteen tallennuksilta, jos jostain syystä ei ehdi mukaan lukujärjestyksen mukaisille oppitunneille. Etänä opiskelu kuitenkin vaatii hyvän koneen ja nettiyhteyden sekä itseltä motivoitumista ja itsekuria. Opiskeluun sisältyviä lähijaksoja on noin kuusi kertaa vuodessa, jolloin matkustan Lapualta Rovaniemelle. Iltaluentojen lisäksi aikaa menee myös viikonloppuisin tehtävien tekemiseen. Opintoihin kuuluu myös työharjoittelua, jotka itse suoritan omalla työpaikallani.

Työn kautta maanmittaus on alana minulle tosiaan jo entuudestaan tuttu ja sen vuoksi koen, että alalla on hyvä työllistymistilanne tulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että kaupungilla ja maanmittauslaitoksella nykyinen työvoima alkaa lähestymään eläkeikää. Maanmittausalalta voi työllistyä siis esimerkiksi maankäyttöinsinööriksi, paikkatietoinsinööriksi, toimitusinsinööriksi tai kaavoittajaksi. Itse haluaisin valmistumisen jälkeen edetä uralla ja saada insinööritason työpaikan. Minun mielestä mielekkäintä maanmittausalan opinnoissani on uuden oppiminen ja alalla kehittyminen. Opinnot kehittävät ammattiosaamistani alalla, sillä kartoittajan työ painottuu enemmän maastomittaukseen, joten koulutus opettaa muun muassa kiinteistönmuodostusta toisesta näkökulmasta.

- Sanna Hautamäki, maanmittaustekniikan monimuoto-opiskelija