kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Opiskelua työn ohessa

Opiskelua työn ohessaGeronomi Sirkku Rauma.jpg
Valitsin geronomin opinnot, koska tässä koulutusohjelmassa saa koko opiskeluajan keskittyä ikääntyvien asioihin.

Olen nuorena opiskellut merkonomiksi ja myöhemmin opiskelin myös kaksi vuotta liiketaloutta. Minulla ei ennen geronomin opintojen aloittamista ollut kokemusta vanhusalalta, joten ole niin sanotusti alanvaihtaja. Ennen opintojen aloittamista ajattelin, että nyt minun on viimeistään aika toteuttaa haaveeni. Lapin AMKin tarjoamat geronomin opinnot olivat helppo valinta, koska asun naapurikunnassa, Keminmaassa.

Monimuoto-opinnot koostuvat suurimmalta osin itsenäisestä opiskelusta. Ajankäytön hallinta on tärkeässä asemassa, jotta tehtävät tulee tehtyä ja palautettua ajallaan. Monimuoto-opiskelu kuitenkin mahdollistaa työssäkäynnin opiskelujen ohessa. Minä olin onnekas saadessani osa-aikatyötä vanhusalalta vielä opiskellessani. Osan kursseista sain hyväksi luettua aiempien liiketalouden opintojen turvin. Vaikka monimuoto-opiskelussa korostuu itsenäisen työn merkitys ja sitä on paljon, on opiskelussa myös tietynlainen vapaus. Minulle tässä elämäntilanteessa muuta vaihtoehtoa ei edes olisi ollut. On ollut helpompaa sulauttaa opiskelu, perhe ja työ yhteen. Mielestäni monimuoto-opiskelu sopii varsinkin perheelliselle ja työssäkäyvälle loistavasti.

Opiskelu koostuu kontaktipäivistä, joita on pääasiassa joka toinen viikko. Kontaktipäiviä kertyy 3-6 päivää kuukautta kohden ja näistä osa toteutetaan verkon kautta, jolloin opiskelu tapahtuu esimerkiksi kotona. Kontaktipäivinä on luentoja sekä käytännönharjoituksia. Opinnot pyritään liittämään oikeaan työelämään erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Kotona tehtävät harjoitukset ovat pääosin kirjallisia tehtäviä. Tällä alalla on opittava myös esiintymään ja siksi harjoittelemme myös sitä esitelmien ja ryhmätöiden kautta.

Ensimmäisenä vuonna opiskelimme muun muassa ensiapua, tietotekniikkaa, puheviestintää, gerontologiaa, ikääntymistä yhteiskunnallisen ja lainsäädännöllisen näkökulman kautta, etiikkaa ja vuorovaikutustaitoja sekä hoitotyöhön ja anatomiaan liittyviä asioita. Keskityimme opinnoissa aika paljon ikääntyneen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Toisena vuonna opiskelu on sitten ollut aika teoriapohjaista. Olemme käyneet läpi esimerkiksi geriatriaa, lääkehoitoa, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, palvelujärjestelmiä ja palvelutarpeen arviointia ja gerontologista kuntoutusta. Tietenkin myös englannin ja ruotsin kielen kurssit kuuluvat opintoihimme. Itselleni toimintakykyyn ja kuntoutukseen liittyvät kurssit ovat olleet lähellä sydäntä, mutta kaikki ammattiin liittyvät kurssit ovat olleet mielenkiintoisia.

Opintomme sisältävät myös harjoitteluita. Ensimmäisen vuoden syksyllä meillä oli lyhyt orientoiva harjoittelu ja keväällä viisi viikkoa kestävä harjoittelu. Toisen vuoden harjoittelujakso on keväällä, joka on kestoltaan 8 viikkoa. Jäljelle jää vielä esimiestyön ja johtamisen harjoittelu sekä syventävä harjoittelu. Osan harjoitteluista voi suorittaa omassa työssään. Valmistumistaan voi myös nopeuttaa suorittamalla syventävän harjoittelun ja joitakin kursseja aiemmin.

Lapin AMK on ympäristönä rento ja ilmapiiri myönteinen mukavien opettajien lisäksi. On todella hienoa, että meillä on täällä pohjoisessa mahdollisuus opiskella laaja-alainen geronomin ammatti. Meillä on Meripuistokadun kampuksella Kemissä virtuaaliset oppimisympäristöt terveydenhuollon opiskelijoille kuin myös vanhustyön opiskelijoille. Näissä voidaan luoda simuloituja oppimistilanteita tarpeen mukaan.

Jos haluaa syventyä laaja-alaisesti vanhustyöhön, niin geronomin opinnot on hyvä valinta. Geronomi voi työskennellä hyvin monenlaisissa tehtävissä ikääntymiseen liittyen niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorillakin. Tietenkin myös yrittäjyys on hyvä vaihtoehto. Geronomin osaamista arvostetaan koko ajan enemmän ja uskonkin, että tällä koulutuksella on helppo työllistyä valmistumisen jälkeen, tai jopa jo opintojen aikana, kuten minulle kävi.

Olen saanut opinnoista jo nyt todella paljon tietoa, pohdinnan aiheita, uutta näkökulmaa ja varmuutta tulevaisuutta varten. Viimeisen opiskeluvuoden tiedän vielä entisestään syventävän oppimaani ja valmistavan minua tulevaan uuteen työuraani. Tällä alalla minua kiinnostaa ennaltaehkäisevä ja kuntouttava vanhustyö. Pidän nykyisestä työstäni muistisairaiden parissa todella paljon ja toivonkin saavani jatkaa tässä työssä valmistumisenikin jälkeen.

- Sirkku Rauma, geronomiopiskelija