kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Opiskelua mielekkäällä ja monipuolisella alalla

Opiskelua mielekkäällä ja monipuolisella alallailkka oja.JPG
Päädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, koska täällä oleva Agrologin koulutusohjelma on huomattavasti laajempi muihin agrologikoulutuksiin verrattuna ja olen pitkään asunut Rovaniemellä. Lisäksi Lapin AMK on ainoa korkeakoulu, jossa agrologikoulutukseen kuuluu porotalous.

Mielestäni Lappi on rauhallinen paikka asua ja täällä on puhdas ilma. Opiskelijakaupunkina Rovaniemi on mukava ja tarjoaa paljon erilaisia aktiviteetteja ja paikkoja, joissa voi käydä ystävien kanssa rentoutumassa koulun ulkopuolella. Ennen kuin aloitin opinnot Lapin AMKissa, aloitin vuonna 2009 maatalousalan perustutkinnon Ammattiopisto Lappian Louen yksikössä ja valmistuin vuonna 2012 maaseutuyrittäjän nimikkeellä. Koulutusalan valinta oli helppo, sillä olen aina ollut hyvin kiinnostunut maataloudesta ja luonnosta. Aikaisempaa kokemusta alalta löytyy maatalousalan perustutkinnon koulutuksesta, olen myös työskennellyt paljon alalla. Tällä hetkellä opiskelen jo toista vuotta agrologiksi. 

Meidän kampuksella on todella joustava ja hyvä ilmapiiri. Meille tarjotaan myös hyvät mahdollisuudet vaikuttaa asioihin. Opintojen myötä vaihtomahdollisuudet varsinkin Euroopan alueelle ovat hyvät, jonka takia suosittelenkin Lapin AMKia opiskelupaikaksi. 

Opintoihini kuuluvia kursseja ovat esimerkiksi kasvi– ja eläintuotannon perusteet. Lisäksi meillä käsitellään hyvin paljon luonnontuotteisiin, porotalouteen, karjatalouteen ja maidontuotantoon liittyviä asioita. Opiskelu on koostunut hyvin paljon projekteista, jotka kestävät aina yhden lukukauden ajan. Esimerkiksi kävimme kerran haastattelemassa lypsykarjatilan isäntää ja kirjoitimme siitä haastattelusta raportin ja laadimme Powerpoint – esityksen. Tarkoituksena oli kartoittaa tilan kehittämistarpeita ja laatia kehittämisehdotuksia sen perusteella. 

Tällä alalla saamme parhaiten käytännönharjoitusta niin sanotusti kenttätöissä tapahtuvasta käytännönharjoituksesta, joka kuuluu opintoihimme. Erityisesti opinnoista on jäänyt mieleen poro- ja kotieläintuotannon kurssi, jonka aikana tutustuimme paljon poro – ja karjatalouteen mm. vierailemalla porotiloilla. Parasta opinnoissa on kuitenkin mielestäni ollut reissut, joita onkin useampia. Inarin opintoreissuista olen itse tykännyt eniten.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä esimerkiksi erilaisissa asiantuntija- ja neuvontatehtävissä, mutta on mahdollista toimia myös yrittäjänä ja luonnontuotealalla. Olen opintojen aikana työskennellyt maatalouslomittajana sekä maataloustyöntekijänä. Opinnoistani olen saanut paljon uusia ideoita, miten tehdä joitain asioita toisin työelämässä, tietyllä tavalla olen voinut jo nyt hyödyntää teoriaa käytäntöön ja kehittää asioita työelämässä. Varmaa urasuunnitelmaa minulla ei vielä valmistumisen jälkeen ole, mutta oman alani työtehtävät kiinnostavat ja mielellään jäisin Lappiin töihin, kun olen täällä koko elämäni asunut. Opinnot antavat hyvät eväät tulevaa työelämää ajatellen, esimerkiksi itse osaan nyt paremmin ajatella tulevia vaikutuksia mm. peltoviljelyssä.

- Ilkka Oja, agrologiopiskelija