kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Opiskelu on käytännönläheistä

Opiskelu on käytännönläheistätatu niemelä.jpg
Olen kotoisin Tervolasta noin tunnin matkan päästä Rovaniemeltä, joka on yksi Lapin AMKin kampus kaupungeista. Rovaniemi oli itselle melko tuttu kaupunki sijainnin vuoksi ja siellä on tullut pari vuotta asuttua nuorempana. Koska Lapissa on tullut jo asuttua sen parikymmentä vuotta niin Lapin AMK tuntui luonnolliselta valinnalta. Ennen Lapin AMKiin tuloa valmistuin ylioppilaaksi, jonka jälkeen kävin armeijan Sodankylässä.

Valitsin tieto – ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen päiväopinnot, koska olen aina ollut kiinnostunut tietotekniikasta ja etenkin peleistä, joita tulee harrastuksena paljon pelattua. Kuullessani että Lapin AMKissa voi opiskella pelialaa niin se veti heti puoleensa. Koulutuksen valintaan vaikutti myös se, että alalta työllistyy hyvin.

Lapissa opiskelu ja asuminen on ainutlaatuista luonnon ja ympäristön takia. Neljä vuodenaikaa ja selvä talvi verrattuna etelään ovat mahtavia. Talvi on kylmä ja kesä on lämmin, syksyllä ruskan aikaan metsissä samoilu on hyvä harrastus, jota harvoissa kaupungeissa näin helposti pystyy tekemään. Opiskelu oman kotipaikkakunnan lähellä myös lisäsi halua opiskella Lapissa ja Lappi on aina tuntunut kotoisalta. Ihmisiin on myös helppo tutustua Lapissa, ihmiset elävät hetkessä eivätkä stressaa niin paljoa turhaan.

Rovaniemi on mielestäni mahtava opiskelukaupunki. Koulu tarjoaa korkeakoululiikuntavuoroilla erilaisia liikuntavaihtoehtoja, joista eniten tulee käytyä salibandyssä ja sulkapallossa. Myös kulkuyhteydet julkisilla kulkuneuvoilla kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella ovat helppoja käyttää ja kulkevat usein.

Opiskelu tähän asti on ollut todella käytännönläheistä ja kiinnostavaa. Ensimmäisenä vuotena keskityttiin enemmän tietotekniikan perusteisiin, opeteltiin kirjoittamaan yksinkertaisimpia koodikieliä kuten C-kieltä ja suunnittelemaan sekä koodaamaan omia nettisivuja HTML-koodikielellä. Meillä on ollut teoriakursseja kuten matematiikkaa, sähkö- ja pelifysiikkaa ja perus tietokoneohjelmien käyttöä. Syventäviä alaan liittyviä kursseja ovat olleet ohjelmoinnin kurssit, joissa on ohjelmoitu tietokantoja, nettisivuja, servereitä, pelejä ja mobiilisovelluksia eri ohjelmointikielillä. Näitä kieliä ovat esimerkiksi C-kielen monet variaatiot, HTML, JavaScript, Python, ja PHP. Opetuksessa otetaan huomioon paikkakunnan tarpeita ja otetaan paikallisia yrityksiä mukaan opiskeluprojekteihin.

Kun perusteet on käyty ja niitä osaa jo jonkin verran itse soveltaa, jaetaan luokat 3-5 hengen projektiryhmiin ja annetaan yhteinen projekti luokalle, josta jokainen projektiryhmä alkaa työstämään oman näköistä tuotettaan. Hyvä esimerkki tästä on peliprojektit, joissa jokainen ryhmä tekee kriteerien mukaisen pelin. Projektin aikana joka aineesta on myös käytännön harjoituksia ja harjoitustöitä. Näistä osa tehdään henkilökohtaisena suorituksena ja osa ryhmätöinä oman projektiryhmän kanssa. Henkilökohtaisena tehtävänä voi olla esimerkiksi oman nettisivun suunnittelu ja ryhmätyönä sähköfysiikassa tehdyt mittaustyöt eri mittauslaitteilla.

Olemme hyödyntäneet paljon Lapin AMKin oppimisympäristöjä. Laboratorioita löytyy peliohjelmointiin käytettävistä tehokkaista tehokonelabroista robotiikan labroihin, jossa on hyvät tilat rakentaa ja ohjelmoida robotteja. Tiloja on myös itsenäiselle työskentelylle ja ryhmätyötiloja löytyy koululta hyvin, olivat ne sitten luokassa, käytävillä tai kahviloissa.

Valmistumisen jälkeen voin toimia alan yrityksissä projektipäällikkönä, ohjelmoijana, mallintajana ja erilaisissa asiantuntija sekä johtotehtävissä. Omat urasuunnitelmat painuvat enemmän pelialaan. Peliohjelmointi tai pelialan yrityksessä asiantuntija- tai johtotehtävissä toimiminen olisi oma unelma.

Työelämä on hyvin läsnä opinnoissa. Usein paikalliset yritykset tulevat pitämään yrityskahveja koululle, joissa he esittelevät yritystään ja usein myös rekrytoivat uusia työntekijöitä harjoitteluun. Myös opiskeluun liittyvät projektit ovat hyvin kytköksissä työelämään, projekteissa yritetään aina saada jokin oikean elämän ongelma ratkaistua. Tämä näkyykin lukukauden päättävissä seminaareissa, joissa yrityksien edustajat kiertävät katsomassa opiskelijoiden projektien tuotoksia.

Suosittelen omaa koulutusohjelmaa kaikille, jotka haluavat valmistua koko ajan kehittyvälle tulevaisuuden alalle ja etenkin ovat kiinnostuneet yleisesti tietotekniikasta ja insinöörin työurasta. Ala myös työllistää hyvin, korkeakoulutetuista tietotekniikan asiantuntijoista on Suomessa pula. Ja vaikka ohjelmointikielet voivat kuulostaa ja tuntua aluksi mahdottomilta, otetaan tämä huomioon ja aloitetaankin kaikki aineet perusteista. Ei kukaan ole insinööri syntyessään, vaan täältä valmistuessaan.

Suosittelen Lapin AMK:ta opiskelupaikaksi sen ainutlaatuisen sijainnin ja rennon sekä asiantuntevan henkilökunnan takia. Myös ilmapiiri ja yhteenkuuluvuus opiskelijoiden välillä on todella hyvä ja siksi koululla onkin usein hymy herkässä.

Tatu Niemelä, tieto – ja viestintätekniikan insinööriopiskelija