kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Opinnot ovat antaneet hyvät perusteet ammatillisen osaamisen suhteen

Opinnot ovat antaneet hyvät perusteet ammatillisen osaamisen suhteenOpiskelijakertomus Saija Rissanen 2021 420x200.png
Olen kirjoittanut ylioppilaaksi, jonka jälkeen olin töissä kaupan alalla sekä au pairina Saksassa. Välivuosien aikana pohdin paljon mitä haluaisin tulevaisuudessa tehdä. Ulkomailla asumisen jälkeen halusin jäädä opiskelemaan lähelle kotipaikkakuntaani.

Tiesin fysioterapia-alasta melko vähän silloin, kun hain kouluun. Halusin ammatin, jossa saan auttaa ihmisiä ja työskennellä erilaisten ihmisten parissa. Lisäksi mielenkiinto ihmisen terveyttä ja hyvinvointia kohtaan ohjasivat minua kyseisten opintojen pariin. Olin kuullut, että Lapin AMKissa fysioterapia opinnot ovat todella käytännön läheisiä. Lisäksi toki Lapin luonto veti puoleensa.

Rovaniemi on minusta opiskelijaystävällinen kaupunki. Opiskelijat näkyvät vahvasti Rovaniemen katukuvassa, joka luo opiskelijalle tietynlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Laajojen harrastusmahdollisuuksien lisäksi Rovaniemellä on upeat puitteet ulkoiluun ja retkeilyyn. Lapin luonto tarjoaa ympäri vuoden parastaan. Rovaniemeltä löytyykin monipuolisesti erilaisia harrastusvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia osallistua opiskelijatapahtumiin/aktiviteetteihin. Uskoisin, että Rovaniemeltä löytyy jokaiselle jotakin.

Opiskelu Lapin AMKissa oli todella monipuolista. Alaan liittyvät kurssit pitivät sisällään mm. ihmisen anatomiaa & fysiologiaa, johon fysioterapia opinnot pitkälti pohjautuvat, suoritus- sekä toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä ja mittareita kuten lihasvoiman ja nivelliikkuvuuden testausta, palpointia. Näiden lisäksi teimme esimerkiksi esteettömyys kartoituksen ja suoritimme pyörätuolipassin. Kurssien pohjalta saimme oppia erilaisista asiakasryhmistä, joita fysioterapeutti voi työssään kohdata. Opinnot koostuvat useasta eri kokonaisuudesta. Aluksi voi tuntua siltä, että opinnoissa olevat asiat ovat irrallisia, mutta opintojen edetessä ne nivoutuvat yhteen muodostaen erilaisia kokonaisuuksia. Usein uuteen aiheeseen perehdyttäessä asia käytiin ensin teoriassa läpi luennoilla, jonka jälkeen siirryttiin käytännönharjoituksiin. Teoriaosaaminen ja käytännönharjoituksissa opitut taidot vahvistuivat työharjoitteluissa, joita opintoihin kuuluu useita. 

Opintoni toteutuivat ennen pandemiaa pääsääntöisesti päivätoteutuksena. Opinnot toivat päiviin rytmiä, kun oli valmistautunut siihen, että koululla läsnäoloa olisi arkisin kello kahdeksan ja neljän välillä pystyi sopimaan mahdollisia muita menoja tämän ajan ulkopuolelle. Etäopiskeluihin siirtyminen mahdollisti sen, että pystyin opiskelemaan toiselta paikkakunnalta käsin. Parasta on ollut onnistumisen kokemukset ja ahaa-elämykset. Työharjoittelut sekä luokan välinen ryhmähenki ja koulussa ollut hyvä ilmapiiri jäävät varmasti mieleeni. Kuten aiemmin mainitsin en tiennyt alasta juuri mitään ennakkoon, on ollut mahtavaa yllättyä kerta toisensa jälkeen siitä, mitä kaikkea alalle kuuluukaan. Fysioterapia on alana kaikkea sitä mitä ennakkoon kuvittelinkin ja paljon enemmän.  Fysioterapia opinnoissa hyödynnettiin paljon koululla olevia oppimisympäristöjä, melkein jokaiset käytännönharjoitukset toteutettiin plintti-luokissa. Lisäksi hyödynsimme mm. kunto- ja liikuntasalia sekä ENVI-ympäristöä potilasergonomia harjoitteluun. Mielestäni koulu tarjosi hyvät puitteet oppimiseen ja käytännönharjoitusten toteuttamiseen.

Työelämäyhteydet on varmasti eniten vahvistuneet eri harjoitteluiden kautta. Oli mahtavaa, että työharjoittelupaikkojen valintaan sai itse vaikuttaa. Lisäksi yhteyksiä on voinut muodostaa mm. projektiopintojen parissa. Fysioterapeutti voi työskennellä useissa erilaisissa työympäristöissä esim. työntekijänä, asiantuntijana tai esimiestehtävissä. Työllistymismahdollisuuksia on yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla. Erikoisalat ja erikoisosaaminen voivat ohjata erilaisten työtehtävien pariin. Minulla ei ole missään vaiheessa opintoja ollut mielessä vain tiettyä ”työkenttää”, joten otan avoimesti vastaan kaikenlaiset työllistymismahdollisuudet. Haluan ensin keskittyä perusasioihin, jotta ammatillisen osaamisen perustasta tulee vakaa. Tulevaisuudessa pohjan päälle voi lähteä rakentamaan erikoisosaamista mm. erilaisten koulutuskokonaisuuksien kautta. Koen, että opinnot ovat antaneet hyvät perusteet ammatillisen osaamisen suhteen. Perustusten päälle jokainen voi lähteä kokoamaan oman näköiset rakenteet.

Saija Rissanen, fysioterapeuttiopiskelija