kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Opinnoissa parasta on ollut verkostoituminen eri alan toimijoiden kanssa

Opinnoissa parasta on ollut verkostoituminen eri alan toimijoiden kanssaMarkkinointikertomukseen Henriikka K.jpg
Valmistuin Lieksan lukiosta ylioppilaaksi keväällä 2018. Lukio-opintoni painottuivat matematiikkaan ja luonnontieteisiin. Minulla ei ollut alaan liittyvää työkokemusta. Aloitin opiskelemaan Rovala-opistossa kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa syksyllä 2018. Osaamisalana oli kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja. Elokuussa Lapin ammattikorkeakoululla lisähaussa oli agrologin päiväopinnot. Päätin, hoksattuamme äitini kanssa viimeisen hakupäivän olevan auki, että runsaan pääsykoekevään jälkeen lähden vielä pääsykokeisiin. Osallistuin pääsykokeisiin ja pääsin aloittamaan opinnot samaisena syksynä.

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa opinnoissa porotaloutta. Porotalous oli merkittävä kiinnostuksen kohde Pohjois-Karjalaiselle, joka ei ole aiemmin kuin reissannut ja ihaillut Suomen, Ruotsin ja Norjan Lapin alueita. Minua kiinnostivat myös elintarvikkeisiin ja erityisesti alkutuotantoon liittyvät asiat, erityisesti eettisyys ja kehitysmahdollisuudet ruoantuotannossa merkittävimpinä.

Rovaniemi tarjoaa opiskelukaupunkina monipuolisia opiskelu-, harrastus- ja liikkumismahdollisuuksia. Entuudestaan minulla oli lähipiiriini kuuluvan henkilön sukulaisia paikkakunnalla. Minulla oli myös mahdollisuus käyttää henkilöautoa ja julkista liikennettä matkustamiseen opiskelupaikkakunnan ja kotipaikkakunnan välillä.

Lappi on alueena laaja mutta luonto ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet- ja ympäristöt, tekevät alueesta ihanteellisen opiskelijalle. Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto muodostavat Lapin korkeakoulukonsernin, joka mahdollistaa opintojen valitsemisen esimerkiksi Lapin yliopiston tarjonnasta osaksi vaihtoehtoisia ammattiopintoja.

Opiskelu on koostunut monimuotomaisista päiväopinnoista. Mikä tarkoittaa sitä, että haettuani tuutoropettajalta luvan osallistua etäpäivien luennoille Adobe Connectin kautta, olen päässyt niihin osallistumaan tai kuuntelemaan myöhemmin toisena ajankohtana kotona. Näin olen saanut sovitettua Rovala-Opiston ja Lapin ammattikorkeakoulun opintoja yhteen.

Ensiksi tutustuimme ammattikorkeakouluopiskeluun ja pohjoisiin ekosysteemeihin erilaisia ekskursioita ja opintomatkoja hyödyntäen. Ensimmäisten vuosien opinnot ovat sisältäneet kokonaisuuksia kasveista, niiden rakenteista, kasvusta, puulajeista, erilaisista kasvupaikoista, viljelymenetelmistä, kotieläintuotannon ja porotalouden sekä elinkeinon harjoittamiseen liittyvistä kestävistä tuotantomenetelmistä.

Esimerkiksi poro-, kotieläin-, kasvi ja metsätuotannon suunnittelu tilatasolla opintokokonaisuus sisälsi tilan lähtötilaselvityksen ja arvioinnin valmistamisen. Työssä parasta, oli ryhmätyön lisäksi se, että meitä vanhempi vuosikurssi jatkoi tästä lähtötilaselvityksestä ja arvioinnista eteenpäin kehittämään tilaa omassa opintokokonaisuudessaan.

Tutustuimme myös Rovaniemellä Lapin AMKin oppimisympäristöihin ensimmäisen lukuvuoden aikana. Meille tarjottiin esimerkiksi mahdollisuutta osallistua DBL-hankkeen myötä biotalouspelin testaajaksi Lapin ammattikorkeakoulun ohjelmistotekniikan kehityslaboratorio Frostbitissä.

Monet kurssit ovat jääneet mieleen erityisenä. Ensimmäisenä mielessäni on yleisötapahtuman järjestäminen luonnonvara-alalla. Opintokokonaisuuden myötä tapahtuman järjestämistä on harjoiteltu ryhmätyönä ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suoritan vielä opintokokonaisuutta ja odotan tulevia tapahtumia innolla. Opinnoissa tähän asti parasta on ollut opiskelu ja verkostoituminen eri alan toimijoiden kanssa. Opinnot ovat harjoittaneet ryhmätyötaitoja, ajanhallintaa ja alan sanavarastoa esimerkiksi englannin kielellä. Tulevaa työelämää varten olen
oppinut hyödyllisiä taitoja ja tulen oppimaan niitä jatkossa yhä enemmän opintojen ohessa.

Valmistumisen jälkeen en sulje pois mahdollisuutta jäädä Lappiin. Paluu Pohjois-Karjalan tai Savon alueelle mahdollistaisi jatko-opintohaaveet pyrkiä pelastusalalle. Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa ylemmän korkeakoulututkinnon mahdollisuuden, joten tarvittavan työssä käytävän ajan jälkeen, Rovaniemi ja Lapin ammattikorkeakoulu houkuttelisi myös.

Agrologitutkinto antaa opiskelijalle valmiuksia kokonaisvaltaiseen maatalouden ja elinkeinojen kehittämiseen. Opintojen aikana opiskelija pääsee verkostoitumaan ja tapaamaan monia luonnonvara-alan toimijoita työelämälähtöisten projektien ja ongelmanratkaisun parissa. Valmistumisen jälkeen agrologi voi työskennellä valvonta-, neuvonta-, ohjaus- ja opetustehtävissä tai yrittäjänä. Opinnot antavat hyvät valmiudet esimerkiksi maatilan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa laadukasta opetusta monelta eri koulutusalalta ja koulutustarjontaa voit hakuvaiheessa tutkia, ovatko tarjolla olevat opinnot niitä, joiden parissa voisit päästä ratkaisemaan kiinnostavia alan ja oman ammattitaidon kehitysaskeleita. Opiskelupaikkakuntana Kemi, Tornio tai Rovaniemi tarjoavat sinulle mahdollisuuden tutustua Lappiin, vaikka kotipaikkakuntasi olisi mistäpäin tahansa.

Henriikka Kokkonen, agrologiopiskelija