kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Olen löytänyt oman alani

Olen löytänyt oman alaniAnniina Happonen (filtteröity).jpg
Olen halunnut pienestä asti toimia opettajana ja työskennellä ihmisläheisesti. Olinkin puoli vuotta koululla töissä, mutta totesin, että se ei olekaan minun juttuni. Äitini oli lukioaikanani päiväkodissa töissä, jossa kävin aina koulun jälkeen auttamassa ja huomasin viihtyväni siellä todella hyvin. Huomasin, että sitä kautta minulla on myös parempi väylä päästä vaikuttamaan lapsiin ja heidän kehitykseensä, joten päätin lähteä opiskelemaan itseni lastentarhaopettajaksi valmistuttuani lukiosta.

Kemissä oli mahdollista opiskella sosionomiksi Lapin AMKissa, joten ei ollut tarvetta lähteä muualle opiskelemaan. Kemi on kaupunkina mukava ja rauhallinen, täällä ei ole sellaista hälinää, vaikka asuisi ihan keskustassa. Opiskelijakaupunkina Kemi on myös viihtyisä, jossa ei tarvitse olla koko ajan menossa johonkin, vaan saa rauhassa keskittyä opintoihin. Kaikki tarvittavat palvelut löytyvät läheltä, ja ilman kulkuvälineitäkin pärjää loistavasti. Toimin itse biletoimikunnassa, joka järjestää aktiviteetteja ja tapahtumia opiskelijoille ja tavoitteenamme on järjestää jotain mukavaa opiskelijoille ainakin kerran kuussa, on juhlia ja tapahtumia, mutta pelaamme opiskelijoiden kesken myös bingoa ja järjestämme visailuja. Kemi tarjoaa myös hyvin erilaisia liikuntamahdollisuuksia ja opiskelijoiden on mahdollista hankkia sporttipassi, jolla pääsee edullisesti liikkumaan. Tekemistä kyllä riittää, jos haluaa olla aktiivinen.

Opiskelu on ollut tähän asti mukavaa, mutta olen itse valitettavasti joutunut olemaan sairaslomalla hetken aikaa, joten olen sen vuoksi hieman omaa ryhmääni jäljessä. Olen nyt kuitenkin päässyt hyvin takaisin mukaan opintoihin. Sosionomikoulutus on mielenkiintoinen ja opinnot ovat monipuolisia, niihin sisältyy paljon toiminnallisia tehtäviä ja käytännönharjoituksia sen sijaan, että vain istuttaisiin ja päntättäisiin pelkästään teoriaopintoja. Opiskelen nyt toista vuotta ja tällä hetkellä meneillään oleva projekti antaa hyvin soveltaa jo opittua osaamista käytäntöön.

Ensimmäisenä vuonna meillä oli kursseja todella moninaisesti eri aiheista. Kävimme todella laajasti läpi eri osa -alueita liittyen meidän suuntautumisvaihtoehtoihin, joita ovat varhaiskasvatus, lastensuojelu, aikuissosiaalityö sekä vammaistyö -ja kuntoutus. Sen jälkeen aloimme käsitellä vuorovaikutusta ja sosiaalialalla toimimista yleisesti. Kurssit ovat hyvin suunniteltuja, sillä ensin lähdetään liikkeelle perusasioista, jonka jälkeen lähdetään syventymään ja suuntautumaan opinnoissa. Itse suuntaudun varhaiskasvatukseen, kunhan olen käynyt monikulttuurisuuden -ja päihdetyön opinnot, joissa jäin jälkeen mainitsemani sairasloman takia.

Teemme opinnoissamme paljon ryhmätöitä ja tentitkin tehdään suurimmaksi osaksi yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa ryhmätentteinä, yksilötenttejä meillä on harvemmin. Olemme tehneet yhdessä myös paljon toiminnallisia asioita, kuten ensimmäisenä vuonna toteutimme kansainvälisille viikoille tanssin, joka esitettiin kampuksellamme, se oli kokonaisuudessaan todella hauskaa toteuttaa ja siitä sai kurssin suorittamiseen vaadittavia opintopisteitä. Tanssin tarkoituksena oli osallistaa muita. Tanssi toteutettiin taidelähtöisten oppimismenetelmien kurssilla, joka on minulle jäänyt erityisesti mieleen. Kurssilla sai todellakin heittäytyä ja laittaa itsensä likoon, se myös avasi itselle uusia näkökulmia liittyen taidelähtöisiin toteutuksiin. Toinen erityisesti mieleen jäänyt kurssi oli puheviestinnän kurssi, jossa sai laulaa, tanssia ja esiintyä, joka oli todella mielekäs tapa oppia uutta luennoilla istumisen sijaan.

Kun suuntaudun varhaiskasvatukseen, niin pystyn toimimaan lastentarhanopettajana valmistumisen jälkeen, mutta toisaalta alamme on niin monipuolinen, että se antaa pätevyyden, tehdä oikeastaan kaikkia sosiaalialan hommia. Voin siis toimia esimerkiksi sosiaaliohjaajana, aikuissosiaalityössä, maahanmuuttajatyössä, lastensuojelussa tai melkein missä vain, johon liittyy sosiaaliala. Itse haluaisin valmistumisen jälkeen työskennellä päiväkodissa ja miettiä sitten, lähtisikö hakemaan itselleen esiopetuspätevyyttä yliopistosta.

Opinnoissamme oppimisympäristönä toimii työelämä. Ensimmäisenä vuonna kävimme vierailemassa kahdessa yrityksessä. Toisessa oli kolme päivää kestävä havainnointitehtävä ja toisessa kävimme porukalla tutustumassa suoraan työelämään maahanmuuttajien toimintapisteellä. Työelämä on siis jo opintojen aikana vahvasti läsnä. Olemme olleet yhteistyössä yritysten kanssa ja tehneet esimerkiksi haastatteluja ja käyneet tutustumassa erilaisiin toimijoihin ja heidän työhönsä. Varhaiskasvatukseen suuntautuvat opiskelijat ovat tehneet paljon yhteistyötä päiväkotien kanssa. Opinnot antavat monipuoliset eväät tulevaa työelämää varten, sillä jo opintojen alkuvaiheessa tulee tietoa erilaisista aloista ja siitä kentästä, missä voimme koulutuksellamme työskennellä. Ensimmäisenä, kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena opintoihin sisältyy lisäksi yhdeksän viikon harjoittelujaksot.

Parasta opinnoissa on tähän asti ollut toimiminen tuutorina. Mielestäni se on ollut antoisin asia tähän asti, sillä toimiessani markkinointituutorina sekä kansainvälisen puolen tuutorina, olen päässyt tutustumaan todella moniin uusiin ihmisiin. Lapin AMKin Kemin Kosmos on kampuksena hyvä paikka opiskella, tämä on hieman sokkeloinen, mutta tykkään ettei koko tila ole täysin avointa, jolloin on helppoa löytää rauhallisia paikkoja opiskella itsenäisesti. Fyysisesti rakennus on sopivan kokoinen, ei liian iso eikä myöskään liian pieni, jolloin tilat oppii tuntemaan hyvin.

Suosittelisin Lapin AMKia opiskelupaikaksi, sillä olen itse tykännyt opiskella täällä. Koulu on sopivan pieni, jolloin opettajat oppii muistamaan hyvin ja saa tarvittaessa henkilökohtaista apua opintojen suhteen. Kampuksella ei ole liikaa opiskelijoita, jolloin oppii hyvin tuntemaan kaikki ikäisensä, myös muiden alojen opiskelijoista. Suosittelisin sosionomin koulutusohjelmaa, sillä lastentarhaopettajuus on sellainen, joka monia kiinnostaa ja tämä koulutus antaa mahdollisuuden työskennellä niissä työtehtävissä. Opinnot ovat mukavia, kurssit sisältävät laajasti hyödyllistä tietoa ja opintojen toteuttaminen on yleensä todella toiminnallista. Esimerkiksi monikulttuurisuuden kurssilla katsoimme Näkymätön Elina -nimistä elokuvaa, johon peilasimme monikulttuurisuuden käsitteitä. Itse tykännyt opinnostani paljon ja koen olevani juuri oikealla alalla.

- Anniina Happonen, sosionomiopiskelija