kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Monimuoto-opiskelua toiselta paikkakunnalta käsin

Monimuoto-opiskelua toiselta paikkakunnalta käsinPäädyin opiskelemaan restonomiksi, sillä koin matkailualan kehittyvänä ja hyvin työllistävänä, mielenkiintoisena sekä kansainvälisenä alana. Tämän lisäksi halusin saada korkeakoulututkinnon, joka antaa käytännönläheiset ja laajat työnkuvamahdollisuudet. Hakeuduin opiskelemaan Lapin AMKiin, sillä lappilaisuus kiehtoi minua ja arvostin Lapin AMKia Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin vuoksi.

NinaReivonen (restonomi, uusi kuva) v2.jpgAikuisena on usein sovitettava perhe- ja työelämä opiskeluiden lomaan, sillä ei ole taloudellisesti kannattavaa jäädä pitkäksi aikaa pois työelämästä. Tämä oli syy miksi itse valitsin monimuoto-opiskelun päiväopintojen sijaan. Monimuoto-opiskelu tarjoaa myös opiskelijalle enemmän joustavuutta ja mahdollistaa opiskelun toiselta paikkakunnalta käsin. Opiskelu työn ohessa vaatii kuitenkin itsekuria ja erittäin hyviä ajankäytön hallintataitoja.

Restonomiopintojen alkuvaiheessa perehdytään ensin opiskelutekniikkaan ja sähköisen opiskelumaailman ohjelmiin. Restonomiopintojen johdantona voisi pitää jatkuvan itsereflektoinnin eli oman oppimisen arvioinnin ja raporttien kirjoittamisen opettelua. Ne ovat itseohjautuvassa monimuoto-opiskelussa erittäin tärkeitä. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana osaamisen syventyessä päästään sitten mukaan tapahtumien järjestämiseen, oikeiden yritysten toimeksiantoihin ja kehittämisprojekteihin.

Restonomiopinnot ja yleensäkin matkailuala on mielenkiintoisen verkostoitunut toimintaympäristö, jossa voi hyödyntää aiemmin työelämässä opittuja taitoja monipuolisesti. Opiskelu etenee yksilöllisesti oman elämäntilanteen ja opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintojen aikana tiimityötaidotkin kehittyvät, sillä ryhmätöitä tehdessä jokainen on vastuussa koko ryhmän työskentelystä, eikä sovituista ajoista tai tehtävistä voi luistaa. Usein ryhmän jäsenet ovat fyysisesti ympäri Suomea tai välillä ulkomaillakin, jolloin WhatsApp on ollut näppärä sisäisen viestinnän väline. Opintojen aikana sosiaalinen media tulee myös tutuksi, sillä sähköinen markkinointi eri kanavissa kuuluu oleellisesti opintoihin. Niiden myötä olen päivittänyt oman osaamiseni tälle vuosituhannelle vasta restonomiopinnoissa. Koen olevani nyt valmiimpi jatkuvasti muuttuviin työelämän pyörteisiin enkä kauhistele uusia tapoja toimia.

Lähipäiväjaksoja on keskimäärin neljä kertaa vuodessa, jotka ovat 2-3 päivän mittaisia. Ajankohdat ilmoitetaan kuitenkin jo hyvissä ajoin, jolloin itselle jää hyvin aikaa järjestellä tarvittaessa matkalippu- tai työvapaa-asioita. Monimuoto-opiskelukin on ihan yhtälailla kokopäiväistä opiskelua, jota tuetaan Kelan ateriakortin ja opiskelija-alennusten muodossa, kuten päiväopintojakin.

Monimuoto-opinnoissa netissä järjestettäviä luentoja on noin kahden viikon välein kahtena päivänä peräkkäin. Kuvailisin opiskelun olevan hyvin työelämälähtöistä, mikä näkyy opettajien pitämillä virtuaaliluennoilla käytännön esimerkeissä, vierailevien yritysedustajien esityksissä ja ajan hermolla olevissa opetusmenetelmissä. Englannin ja ruotsinkielen lisäksi opinnot mahdollistavat myös muiden kielien opiskelun oman kiinnostuksen mukaan. Opintoihin kuuluu lisäksi kaksi harjoittelujaksoa. Ensimmäinen on perusharjoittelu, jonka voi suorittaa kun alan perusteet ovat hallussa ja kun ensiapukortti, matkailualan turvallisuuspassi, anniskelu- ja ympäristöpassi on suoritettu. Toisen eli syventävän harjoittelun aikana tehdään teoreettisesti perusteltu kehittämisprojekti harjoittelupaikkaan. 

Restonomi voi työllistyä muun muassa kansainvälisiin kehittämis-, palvelu- tai asiantuntijatehtäviin. Työ voi olla sesonki- tai projektiluontoista hankkeisiin tai muihin toimeksiantoihin liittyvää tai esimiestyötä esimerkiksi hotellissa, ravintolassa tai matkatoimistossa. Restonomi voi toimia myös tapahtumanjärjestäjänä tai hyvinvointi- ja luontomatkailun parissa. Näin ollen restonomin tutkinto antaa monipuolisen osaamisen matkailualan eri tehtäviin, joten olen sen vuoksi luottavainen työllistymisen suhteen vaikka työ saattaa, ainakin aluksi olla sesonkiluontoista tai määräaikaista.

Itse olen työskennellyt ammatillisena opettajana terveydenhuoltoalalla opiskelujeni ohella. Voin mielestäni hyvin yhdistää osaamisalojani ja erikoistua hyvinvointimatkailuun. Myös oma toiminimi on valmiina, jos polkuni johtaakin yrittäjyyteen. Tarkempien urasuunnitelmien suhteen olen kuitenkin hyvin avoin. Syventävän harjoitteluni ajan nautin työskentelystä lempipaikassani Suomen Luontokeskus Haltiassa Nuuksiossa; kuka tietää mihin suunnitelmiin tämä kokemus vielä johtaa.


Tällä alalla projekti-, asiantuntija- tai kehittämistehtävissä palkkaus on korkeampi kuin niin sanotuissa suorittavan työn palkkauksissa. Vuoro- ja viikonlopputyöstä saa asianmukaiset lisät, mutta mielestäni työn arvo muodostuu kuitenkin myös paljon muusta kuin euroista. Työelämässä ja varsinkin johtotehtävissä tarvitaan monitaituruutta, jota olen kyllä saanut Lapin AMKin restonomiopinnoissa. Vielä on opinnäytetyön tekeminen ja valmistuminen edessä, mutta voin lämpimästi suositella tätä seikkailua kaikille restonomiopinnoista kiinnostuneille.-Nina Reivonen, restonomi monimuoto-opiskelija