kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Mittaristolla tehoa myyntiprosessiin
Blogikirjoitukset

Mittaristolla tehoa myyntiprosessiin

19.11.2018 12:00

Tradenomi Leena Vanhatalo selvitti YAMK-opintoihin kuuluvassa opinnäytetyössään matkailualan yrityksen myyntiprosessin seurannan kehittämistä.

Kasvu matkailualalla on tulosta pitkäjänteisestä työstä, jota matkailualueet ja alan yrittäjät ovat tehneet. Alalla toimivien yritysten oman toiminnan kehittäminen ja kysyntään vastaaminen vaatii investointeja ja uudistamista sekä toiminnan tehostamista.

 

Strategiasta mitattaviksi tavoitteiksi

Levi Hotel Spa on yksi vahva toimija Levin alueella. Isojen investointien ja palvelutason nostamisen kautta halutaan uudistaa toimintaa kokonaisuudessaan. Strategiatyö on osa toimintaa ja sitä tehdään kaikilla tasoilla.

Työssäni laadin myyntiprosessin seurannan kehittämiseksi mittariston, joka myyntistrategiaa peilaten antaa lisää työvälineitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Liikkeelle lähdetään strategisista tavoitteista, jotka tarkennetaan ennalta määriteltyyn mitattavaan muotoon. Mittaristo laaditaan yleensä Kaplanin ja Nortonin mukaan strategiseksi johtamisvälineeksi.

 

Tehokas toiminta vaatii selkeät tavoitteet

Myyntiprosessin seurannan kehittäminen vaatii selkeät tavoitteet. Jossain tilanteissa voidaan myös ajatella, että tavoitteisiin pääsemisestä seuraa palkinto. Myyntiprosessin muuttuminen kokonaisvaltaisemmaksi, koko yritystä koskevaksi toiminnaksi, asettaa myös haastetta yhteiselle tavoitteelle.

Myyntiprosessi kokonaisuutena on organisaation johdon, myyntiosaston ja koko henkilökunnan yhteistyötä yritykselle tärkeiden asiakassuhteiden säilyttämiseksi.

Mittariston olemassaolo viestii yrityksen päämääristä ja arvoista henkilöstölle.

Kaikilla organisaation tasoilla tehtävät toimenpiteet vaikuttavat osaltaan siihen, että myyntiä saadaan aikaan. Toiminnan palkitsevuus antaa voimia jatkaa ja kehittää toimintaa entistä paremmaksi.

Yritystoiminnan tavoitteilla ja mittareilla on voimakas toimintaa ohjaava vaikutus. Niiden olemassaolo ja käyttö sekä palkitseminen antavat vahvan viestin työntekijöille siitä, mitä yrityksessä pidetään tärkeänä. Mittarit ovat yhdistävä tekijä strategian toteutumisen ja haluttujen tulosten välillä.