kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Messu- ja yritysvierailut: Tuoretta tietoa ja arvokasta yhteistyötä
Uusimmat artikkelit

Messu- ja yritysvierailut: Tuoretta tietoa ja arvokasta yhteistyötä

Jani Peltoniemen kasvot.
21.12.2023 8:00

Insinööri (AMK) Jani Peltoniemi työskentelee asiantuntijana Uudistuvan teollisuuden osaamisryhmässä Lapin ammattikorkeakoulussa

Logokuva Peltoniemi.png

New Business -hanke järjesti kolmipäiväisen benchmarking-matkan Ponssen tehtaalle Vieremälle, Alihankintamessuille Tampereelle sekä Sandvikenin Tampereen tehtaalle ja koekaivokselle.

New Business -hankkeessa on yhtenä tavoitteena parantaa metalli- ja teollisuudenalojen osaamista, innovaatio- ja yritystoimintaa sekä markkinointia, tuotekehitystoimintaa ja verkostoyhteistyötä. Hankkeen päätoteuttaja on Business Tornio, ja hankekumppaneina mukana ovat Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.

Yksi tehokas tapa hankkia ajankohtaista tietoa ja vahvistaa yhteistyöverkostoa on osallistua messuille ja yritysvierailuihin. Tässä blogitekstissä tarkastellaan, miksi nämä tapahtumat ovat korvaamattomia hankeyhteistyöyrityksille. Poiminkin seuraavaksi neljä hyvää esimerkkiä siitä, miten yritykset voivat hyötyä tälläisestä toiminnasta:

1. Verkostoituminen: Messuvierailut tarjoavat osallistujilleen oivan mahdollisuuden laajentaa omaa verkostoaan. Tapahtumiin osallistuu usein monen eri alan toimijoita kuten kuvasta 1 nähdään. Tämä luo ainutlaatuisen mahdollisuuden tavata uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja sidosryhmiä. Verkostoituminen on olennainen osa liiketoiminnan kehitystä, ja hankkeissa järjestettävät tapahtumat tarjoavat tähän erinomaisen alustan.


Kuva 1 Peltoniemi 23.jpg
Kuva 1. Alihankintamessujen yhden hallin tarjontaa

Eräs useampana vuonna Alihankintamessuille osallistunut paikallinen yrittäjä kertoi, että hyviä uusia asiakkaita hänelle on tullut noin kymmenkunta per messutapahtuma. Uudet asiakkaat eivät kuulemma heti seuraavalla viikolla tai kuukautena ilmaannu tilauskantaan, mutta puolenkin vuoden päästä tulee soittoja: ’’ Tapasimme messuilla ja nyt olisi tarve tuotteellenne.’’
Toinen yrittäjä kertoi taas etsivänsä hänen ongelmaansa ratkaisua messuille osallistuneilta yrityksiltä ja saikin luotua hyviä kontakteja ongelmansa ratkaisuun.

2. Mahdollisuus esitellä omaa osaamista: Osallistuminen messuille mahdollistaa yrityksille oman osaamisen esittelyn laajalle yleisölle. Tämä on mielestäni erityisen tärkeää, jos yritys haluaa uusia asiakkaita tai yhteistyökumppaneita. Messut tarjoavat hyvän tilaisuuden esitellä tuotteita, palveluita ja innovaatioita, jotka voivat erottaa yrityksen edukseen kilpailijoistaan.

Kuva 2 Peltoniemi 23.jpg
Kuva 2. Business Tornion alihankintamessujen ständillä riitti innokasta väkeä.

Kuvasta 2 nähdään, kuinka ihmisiä kiinnosti Business Tornion Ständillä paikallisten yritysten KaMa Palveluiden sekä Corrotechin toiminta. Torniolaisista yrityksistä mukana ständeilemässä oli myös Kavamet.

Messuilla oli myös esillä uusia laitteita tutuilta ja myöskin tuntemattomilta laitevalmistajilta. Saimme messuja kiertäessämme kuulla, millaisia uudistuksia jo tuttuihin laitteisiin oli tehty. Kuulimme messuille osallistuneilta yrittäjiltä suoraan kokemuksia heidän hankkimistaan laitteista, ja siitä näkevätkö he hyötyä esimerkiksi jonkin tietyn laitteen hankkimisen oppilaitoksiin.

3. Tietoa kilpailijoista ja trendeistä: Tapahtumat ovat myös erinomainen tilaisuus hankkia tietoa kilpailijoista ja alan trendeistä. Tutustuminen muiden samalla alalla toimivien yritysten toimintaan auttaa ymmärtämään kilpailuympäristöä ja kilpailijoiden vahvuuksia ja heikkouksia. Lisäksi messuvierailut tarjoavat mahdollisuuden saada ensikäden tietoa uusista trendeistä ja innovaatioista, jotka voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan.

Hyvänä nykytrendin kehityksenä messuilla näkyi 3D-tulostus ja sen kehitys teollisuuden tarpeisiin. Esimerkkinä mainittakoon kuvassa 3 näkyvä metallista 3D-tulostettu miehen kokoinen suutinrakenne.

Kuva 3 Peltoniemi 23.jpg

Kuva 3. Metalli 3D-tulostettu kappale

4. Oppimismahdollisuudet: Messuilla on tarjolla esityksiä, joissa alan asiantuntijat jakavat ajankohtaista tietoa ja näkemyksiä. Yrittäjille on varsin hyödyllistä tietoa tarjolla ja he voivat hyödyntää näitä oppimismahdollisuuksia kehittääkseen omaa osaamistaan ja pysyäkseen ajan tasalla tulevista alan muutoksista.

Esimerkiksi alihankintamessuilla oli puhujana Henri Hyppönen ja hänen aiheenaan Mitä on olla ihminen tekoälyn aikakaudella. Puheenvuoroa oli briiffattu tällaisella tekstillä:

Tällä uudella aikakaudella, jolloin ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan ja koneet ovat älykkäämpiä kuin ikinä, työnjako muuttuu pysyvästi. Mikä on ihmisen paikka? Kyseessä on loppujen lopuksi uusi aikakausi ja tulevaisuus, jotka vain me voimme muokata. Tämä puhe antaa sinulle uusia tapoja lähestyä sitä, kuinka voimme luoda uuden maailman ja uuden unelmatiimin: ihmismielen ja koneen.

Yritysvierailut Ponsselle ja Sandvikenille

Kuva 4 Peltoniemi 23.jpg
Kuva 4. Ponssen historiaa

Ponssella on taustallaan mielenkiintoinen yritystarina; mistä kaikki on lähtenyt ja miten nykytilanteeseen ollaan päästy. Oli hienoa kuulla, että vanhat arvot, joita Ponssen perustaja Einari Vidgrén oli vaalinut, näkyvät vieläkin heidän toiminnassaan. Ponssen työntekijöillä oli takanaan pitkiä työuria ja he vaikuttivat olevan sangen tyytyväisiä työnantajaansa ja tekemäänsä työhön. Tälläisen tarinan kuuleminen luo pakostakin mielikuvan, että Ponsse aidosti välittää työntekijöistään.

Oppilaitosedustajan näkökulmasta oli myös mielenkiintoista kuulla, että Ponssella on oma opintopolku Yläsavon-Ammattiopiston kanssa. Tutkinto on nimetty Ponsse-poluksi. Tutkinnosta kiinnostuneet ja siihen valitut opiskelijat aloittavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen heti ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana.

Itse tuotantolinjalla vierailu oli hienosti toteutettu, erityisenä mainintana kuulosuojaimissa oli mikki ja kuulokkeet, jolloin esittelijän ääni kuului selkeästi meille kaikille. Myöskin Lean (johtamisfilosofia, joka keskittyy turhien eli lopputuotteeseen arvoa tuottamattomien toimintojen poistamiseen jostain prosessista. Esimerkiksi turha liike tuotantolinjalla) näkyi tuotantolinjassa vahvasti, työ näytti tehokkaalta ja työtilat olivat siistit.

Matkan viimeisenä kohteena oli Sandvikenin Tampereen tehdas ja koekaivos. Tampereen Sandvikenin tehdas on 90-luvulla ollut nimeltään Tamrock. Tamrockin perustaessa tehdasta olennainen sijaintipaikka oli se, että vieressä olisi koekaivokselle paikka, jotta valmistettuja laitteita voitaisiin testata heti ja myös asiakkaat pääsisivät kokeilemaan heidän valmistamia laitteita tositilanteessa.

Sandvikenin tehtaan linjastolla näkyi myöskin vahvasti Lean-osaaminen ja esimerkiksi turhia työvaiheita ja siirtymiä ei omaan silmään näkynyt.

Linjastovierailun päätteeksi siirryimme maan alle, aluksi turvallisuusperehdytys ja päälle puimme turvavarusteet, jotta kaivoksessa on turvallista liikkua.

Kaivos oli aivan oikea kaivos, tietenkin pienemmässä mittakaavassa. Se palvelee hyvin heidän tarkoitustaan ja siellä oli autonomisille laitteillekin suunniteltu alue, jonne ei ihmisillä käynnin aikana ollut asiaa turvallisuussyistä. Oli hienoa kuulla, että etätyöskentely tekee tuloaan myös kaivosalalle. Koneita pystytään operoimaan turvallisesti maan päältä, jolloin ihmisten työturvallisuus myöskin paranee ja voidaan kaivautua entistä syvemmälle malmia louhittaessa.

Yritysvierailujen aikana heräsi ajatus, olisiko meidän alueemme yritysten tai oppilaitosten mahdollista tarjota omaa osaamistaan Ponsselle ja Sandvikenille. Ammattikorkeakoulusta voitasiin esimerkiksi tarjota palveluja materiaalitestauksen osalta ja vastaavasti PK-yritykset voivat tarjota heidän omia palveluitaan ko. yritysten käyttöön.

Myös Ponsse-polku herätti ajatuksen, olisiko esimerkiksi alueemme isoilla yrityksillä mahdollista luoda vastaavia polkuopintoja alueellemme.

> Siirry Pohjoisen tekijät -blogin etusivulle