kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Maanmittausalasta ammatti

Maanmittausalasta ammattiMaanmittausala tarjoaa tekniikan alalle aikoville monia mahdollisuuksia. Maanmittaustekniikan opiskelija Tuomas Jylhä ja Lapin AMKin maanmittaustekniikan opettaja Sami Porsanger kertovat, että maanmittausinsinöörit työllistyvät monipuolisiin tehtäviin teollisuuden, julkisen ja yksityisen sektorin pariin.

Maanmittaustekniikka.jpgTyöllistyä voi esimerkiksi toimitusinsinööriksi, joka hoitaa kiinteistöjen rajojen muodostusta ja ylläpitää kiinteistörekisterijärjestelmää tai paikkatietoinsinööriksi, jotka kehittävät ja pitävät yllä paikkatietojärjestelmiä. Yksityisellä puolella talonrakennus- ja infrapuoli työllistävät, myös teollisuus: erilaiset teollisuusmittaukset ja käytännössä esimerkiksi rakennettavien tehdasalueiden tiet, infrat ja rakenteet ovat maanmittausinsinöörin tehtäväaluetta. Maanmittausinsinööri tekee mittauksia ja maailmassa on paljon mitattavaa. Maanmittausinsinöörit voivat työllistyä esimerkiksi kaivoksiin mittaustyönjohtajiksi, kertoo maanmittaustekniikan opiskelija Tuomas Jylhä.

-Itse olen ollut useampana kesänä Destia Rail Oy:ssä kesätöissä, jossa olen tehnyt ratamittauksia. Vastuu tehtävissä on kasvanut koko ajan ja tällä hetkellä minulla on myös yhden työmaan mittaukset vastuualueena, jatkaa Tuomas.

Maanmittaustekniikan opiskelijat työllistyvät hyvin jo opintojen aikana suoraan oman alan tehtäviin. Sami Porsanger kertoo, että opiskelijat yleensä työllistyvät ensimmäisissä kesätyöpaikoissa erilaisiin maastomittaushommiin, jolloin saatetaan tulla viettäneeksi aikaa ulkona ja maastossa. Myöhempinä kesinä opiskelijat työllistyvät vastuullisempiin töihin. Sekä Sami ja Tuomas ovat sitä mieltä, että maanmittaustekniikan opiskelijat yltävät jo opintojen aikana hyvään palkkatasoon.

-Maanmittausinsinöörit tekevät suhteellisen näkymätöntä työtä. Kun halutaan tietoa ympäristöstä, se vaatii yleensä maanmittarin ammattitaitoa. Maanmittausinsinöörille mittalaitteet ja koordinaatit ovat tuttuja: maanmittausinsinööri mittaa esimerkiksi minne tiet maastossa tulevat, tonttien ja kiinteistöjen sijainnit ja ovatko esimerkiksi rakennukset suorassa. Myös paikkatietopuoli on tuttua maanmittareille, kartat ovat maanmittausinsinöörien käsialaa ja maanmittausinsinöörit ylläpitävät niitä lähtökohtaisesti, kuvailee Sami Porsanger.

-Teknologian kehittyminen alalla on ollut nopeaa, maanmittausinsinöörit tekevät esimerkiksi 3D –mallinnusta infrapuolella ja erilaiset mittalaitteet ja huipputeknologiset ratkaisut valtaavat alaa, Sami jatkaa.

Vaikka maanmittausinsinöörit työllistyvät hyvin Suomessa, ei kansainvälinen ura ole mahdoton.

-Maanmittaustekniikan insinöörit voivat työllistyä kansainvälisesti etenkin yksityiselle sektorille, sillä samat mittauslaitteet ovat käytössä ympäri maailmaa. Ruotsiin ja Norjaan työllistyy maanmittareita, kertoo Tuomas, joka itsekin on kansainvälisessä nuorten maanmittareiden toiminnassa mukana. Tuomas kertookin, että maanmittarit jo opintojen aikana verkostoituvat hyvin, sillä maanmittausinsinöörejä koulutetaan vain muutamissa ammattikorkeakouluissa. Opinnoissa käydään perusaineita mitä muutkin insinöörit opinnoissaan käyvät, ja esimerkiksi kiinteistölainsäädäntö, kiinteistökauppaan liittyvä lainsäädäntö, on merkittävä osa opintoja.

-Jos kiinnostaa maantieto koulussa, kartat ja luonto, on maanmittausinsinöörin työ juuri oikea. Tosin maanmittausinsinöörit tekevät paljon sisähommiakin ja oman kiinnostuksen mukaan voi suuntautua myös siistiin sisätyöhön, kertoo Tuomas.

-Maanmittaustekniikan opinnot ovat monipuolisia ja kehitystahti alalla on kova teknologian saralla. Ala on hyvin työllistävä, summaa Sami Porsanger haastattelua yhteen.

Maanmittausinsinööriksi voi opiskella Rovaniemellä Lapin AMKissa.

Maanmittaustekniikan insinööriopinnoista valmistuu maanmittausinsinöörejä, jotka tuottavat paikkatietoja ja karttoja yhteiskunnan ja ihmisten tarpeisiin, sekä samalla maanmittausinsinöörit vastaavat kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistöjä koskevien tietojen luotettavuudesta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina mutta myös monimuoto-opintoina, jolloin opinnot voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta ja esimerkiksi työn ohessa. Opinnot kestävät 4 vuotta.

Tuomas kertoo opinnoistaan myös seuraavalla videolla: Kokemuksia maanmittaustekniikan opinnoista