kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Maanmittausalalla on laajat työllistymismahdollisuudet

Maanmittausalalla on laajat työllistymismahdollisuudetOlen aiemmalta koulutukseltani kartoittaja, joten maanmittausalan opintoihin hakeutuminen tuntui luonnolliselta. Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta, ja insinööriopinnot ovat olleet minulle aika lailla itsestäänselvyys jo pitemmän aikaa. Olen myös työskennellyt alan parissa muutamana kesänä Lapin Maanmittaustoimistolla. Valitsin Lapin AMKin koulutuspaikakseni, koska halusin jäädä kotipaikkakunnalleni.

Janne Matilainen maanmittaus.jpg Lapin AMKissa maanmittausalan opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä. Opintoihimme kuuluu useita itsenäisesti suoritettavia harjoitustöitä, joten kyseiset asiat tulee opittua hyvin. Myös teoriaosuudesta pidetään huolta, jotta harjoitustyöt onnistuvat. Tämän lisäksi opintoihimme kuuluu useita projektitöitä, jotka opettavat käytännönläheisen työskentelyn ohella hallinnointitaitoja. Opintomme sisältävät lisäksi kiinteistötekniikkaa ja -taloutta, lainsäädäntöä, paikkatietoa, geofysiikkaa, matematiikkaa, yrittäjyyttä, runsaasti alan ohjelmistoja sekä mittaustekniikkaa. Mielestäni opinnoissa mukavinta on itsenäinen, ajattelua vaativa ja ongelmaratkaisulähtöinen työskentelytapa. Harjoitustehtävät ovat myös mielenkiintoisia, ja niistä on mukava nähdä oman työn tulos. Myös erityisen hyvä luokkahenki ja Lapin AMKin järjestelmien hyvä toimivuus tuo oman osansa opiskelun mielekkyyteen.

Tällä hetkellä suoritan ensimmäistä työharjoitteluani Rovaniemen kaupungin tontti- ja paikkatietopalveluissa. Minulla on aiempaa kokemusta julkishallinnon tehtävistä Maanmittauslaitoksella, mutta halusin nähdä työn myös kunnallisella tasolla. Työtehtäväni liittyvät pääsääntöisesti yksityiseen ja julkiseen rakentamiseen. Päivittäisiä tehtäviä ovat olleet muun muassa rakennuksen paikan merkintä, valmiin sokkelin kartoitus, rajannäytöt, tonttien pyykitys sekä maastomallit. Olen myös oppinut paljon siitä, miten kunta valvoo ja hallinnoi rakentamista. Työni on ollut itsenäistä ja erilaiset työtehtävät ovat luoneet päiviin vaihtelua. Työporukka on myös ollut hyvä!

Työllistymismahdollisuudet maanmittausalalla ovat hyvin laajat, työtehtäviä löytyy niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Tehtävät liittyvät usein infrastruktuuriin, rakentamiseen ja kiinteistöihin. Pääasiallisena tarkoituksena on yleensä tuottaa ajantasaista sekä luotettavaa paikkatietoa. Uskoisin, että Lapin alueella kaivostoiminta voisi tuottaa uusia työpaikkoja. Valmistumisen jälkeen haluaisin katsoa, mitä yksityistoimialoilla on tarjota. Haluaisin myös olla kehittämässä maanmittausalaa.

Maanmittausala tarjoaa miellyttävän tasapainon niille, jotka pitävät sekä ulko- että sisätyöskentelystä, modernista teknologiasta ja luonnontieteistä. On mukavaa päästä soveltamaan teknistä ja matemaattista teoriaa käytäntöön. Alalla on runsaasti tehtäviä, joissa saa olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, mutta myös sellaisiakin, joissa voi syventyä vain omaan työskentelyynsä. Maanmittausalalla ollaan myös hyvin halukkaita ja valmiita hyödyntämään uusinta teknologiaa, joten tietoyhteiskuntaan kasvaneilla nuorilla on hyvät valmiudet pysyä mukana alan nopeassa kehityksessä.

 

Janne Matilainen, maanmittaustekniikan opiskelija