kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Lapin keskussairaalassa selvitettiin polikliiniseen kirurgiaan tarvittavaa sairaanhoitajaosaamista

Lapin keskussairaalassa selvitettiin polikliiniseen kirurgiaan tarvittavaa sairaanhoitajaosaamista

4.11.2021Tein opinnäytetyöni Lapin sairaanhoitopiirin käyttöön vastaamaan organisaatiomuutoksen aiheuttamiin sairaanhoitajaosaamisen muutoksiin polikliinisen kirurgian osalta.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä keskitetään kirurgian poliklinikalle aiemmin leikkaus- ja anestesiayksikössä sekä toimenpidepoliklinikalla tehty polikliininen kirurgia. Opinnäytetyö sai nimekseen Sairaanhoitajaosaamisen muutos polikliinisen kirurgian toiminnan muutoksen yhteydessä.

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää Lapin sairaanhoitopiirin kirurgian poliklinikalla tarvittavaa sairaanhoitajaosaamisen määrää ja laatua pienkirurgisen potilaan hoidossa ennen toiminnan muutosta, jotta organisaatiossa oleva sairaanhoitajaosaaminen saadaan siirrettyä joustavasti toiminnan mukana kirurgian poliklinikalle. Tavoitteena oli luoda pienkirurgisen potilaan hoitoon tarvittavasta sairaanhoitajaosaamisesta tarkistuslista sekä luoda suunnitelma työtä nyt tekevien sairaanhoitajien näkemyksen pohjalta siitä, miten sairaanhoitajaosaaminen saadaan siirtymään toiminnan mukana organisaatiomuutoksessa.

Tulosten mukaan pienkirurgisen potilaan hoitoon vaadittava sairaanhoitajaosaaminen voitiin jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen, potilaslähtöinen hoitotyö polikliinisessä kirurgiassa, sisältää potilaslähtöisen hoidonsuunnittelun, hyvänhoidon toteutuksen sekä onnistuneen jatkohoidon. Toinen osio Lapin keskussairaala polikliinisen kirurgian tuottajaorganisaationa sisältää organisaation tarpeesta lähteviä sairaanhoitajan osaamisalueita, organisaation mahdollistama toimintaympäristö sekä sairaanhoitajan organisaatio osaaminen.

Selvitin myös, miten sairaanhoitajaosaamisen siirtyminen organisaatiomuutoksessa varmistetaan parhaiten ja tuloksista nousi vastaukseksi yhteinen sitoutuminen perehdytyksen toteuttamiseen. Tämä sisältää onnistuneen perehdytyksen toteuttamisen sekä laajan perehdytyksen tuomien haasteiden huomioimisen.

Tutkimuksen tulosten pohjalta laadittiin tarkistuslista, jonka avulla voidaan huomioida, että työtä tulevaisuudessa tekevä sairaanhoitaja on saanut perehdytyksen kaikista pienkirurgisen potilaan hoitoon vaadittavista osa-alueista. Se sisältää konkreettisia osaamisalueita, joita sairaanhoitajan on hallittava pienkirurgisen potilaan turvallisen hoidon toteuttamiseksi.
Lisäksi luotiin suositus sairaanhoitajien perehdytyksen toteuttamisen mallista, sekä suositus säännöllisen mentorointi käytännön aloittamisesta osana sairaanhoitajan perehdytystä pienkirurgisen potilaan hoitotyöhön.

Tutkimukseni tuloksia voidaan käyttää hyväksi Lapin keskussairaalaan kirurgian poliklinikan uusien sairaanhoitajien perehdytyksessä sekä laajemmin läpi Suomen huomiolistana sairaanhoitajaosaamisen näkökulmasta, kun suunnitellaan polikliinisen kirurgian laajentamista.

Taru Rattola
sairaanhoitaja (YAMK)