kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Lapin AMK on mahdollistanut minulle omanlaisen opintopolun

Lapin AMK on mahdollistanut minulle omanlaisen opintopolunOpiskelijatarina Laura Pelimanni 420x200.png
Olen valmistunut nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi, ja pääsinkin hyvin nopeasti kokeilemaan siipiäni sillä alalla. Kuitenkin kiinnostus myös varhaiskasvatuksesta alkoi syventyä ja pian löysinkin itseni työskentelemästä lastenohjaajana, sekä myöhemmin päiväkodin lastenhoitajana. Syventyminen alaan, sekä nimenomaan varhaiskasvatuksen maailmaan sai minut hakeutumaan Lapin AMKin sosionomin AMK-koulutukseen. Sosionomin koulutus oli minulle luonnollinen valinta, sillä halusin päästä syventämään tietojani, sekä taitojani, joita olin edelliseltä koulutukselta, sekä työelämältä saanut.

Kosmos kampuksen sijainti Kemissä oli minulle otollinen, sillä muuttoa toiselle paikkakunnalle ei tarvinnut tehdä, vaan luennoille pystyy ajamaan viereiseltä paikkakunnalta. Opiskelu Lapissa mahdollistaa monipuolisia ympäristöjä, sekä laajoja verkostoja. Esimerkiksi etäluennon tauolla voi käydä luonnossa kävelemässä, ja opiskeluprojekteihin voi hyödyntää helposti Lapissa työskentelevien yhteistyöverkostoja. Lapissa opiskelu mahdollistaa myös rauhallisia opiskeluympäristöjä. Kemi on opiskelukaupunkina ennen kaikkea yhteisöllinen. Opiskelu on rentoa ja mukavaa, kun opiskelijat tuntevat toisensa ja moikkaavat aina nähdessään. Suosittelen Kemiä opiskelupaikkakunnaksi ympäröivän luonnon, sekä opiskelijoiden yhteisöllisyyden vuoksi.

Opiskelu on tähän asti ollut antoisaa ja mielekästä, sillä Lapin AMK on mahdollistanut minulle omanlaisen opintopolun rakentamisen. Kurssit ovat olleet monipuolisia ja erilaisia koulusosiaalityöstä taidelähtöisiin työtapoihin. Kurssit sisältävät erilaisia oppimistehtäviä, ryhmätehtäviä, haastatteluja, sekä yhteydenottoja työelämään. Opiskelu on koostunut luennoista, keskusteluista, erilaisista projekteista ja yhteistöistä, kontakteista työelämään, erilaisista oppimisympäristöistä, sekä uusista ystävistä.

Työelämä on läsnä opinnoissamme esimerkiksi harjoitteluiden ja oppimistehtävien muodossa, sekä myös luennoilla vierailevien asiantuntijoiden muodossa. Erityisesti taidelähtöisten työtapojen -kurssi on jäänyt minulle mieleen, sillä saimme etäluennolla kuulla työelämän esimerkkejä, siitä miten taidelähtöisiä työtapoja voi hyödyntää sosiaalialalla. Opinnoissa tähän asti on ollut parasta monipuolisuus. Sopivassa suhteessa luentoja, tehtäviä, sekä itsenäistä opiskelua.

Sosionomiksi valmistuttua voi työskennellä melkein missä tahansa, jossa työskennellään sosiaalisissa kontakteissa erilaisten ihmisten kanssa. Itse kuitenkin valmistumisen jälkeen toivoisin työskenteleväni varhaiskasvatuksen työkentällä, varhaiskasvatuksen sosionomin pätevyydellä. Olen päässyt jo opintojen aikana jatkamaan lastenhoitajan tehtäviä päiväkodissa, ja työssäni päässyt yhdistämään opittua teoriaa, sekä työelämän käytäntöä. Valmistumisen jälkeen haluaisin jäädä Lappiin toteuttamaan oppejani, sekä työtäni. Opinnot antavat hyvät ja monipuoliset valmiudet työelämään.

Lapin AMK on yhteisöllinen opiskelupaikka, sillä opiskelijat tuntevat opettajat, ja opettajat opiskelijat. Opiskelu on laajaa ja monipuolista, sekä mahdollistaa omanlaisen opintopolun rakentamisen. Myös tuki mitä opiskelijat saavat Lapin AMKissa on hienoa ja arvokasta. Lapin AMK mahdollistaa, opettaa ja kasvattaa.

- Laura Pelimanni, sosionomiopiskelija