kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Kirja-arvostelu: Matti Krannila, Termodynamiikka
Blogikirjoitukset

Kirja-arvostelu: Matti Krannila, Termodynamiikka

Olli Kuisma
11.8.2020 8:00

Insinööri (AMK), projekti-insinööri Olli Kuisma Älykäs rakennettu ympäristö -osaamisryhmä, Lapin ammattikorkeakoulu

Lämmitystekniikkaa, lämpöoppia, lämpöpumppuja… energia-alaan suuntautuvan opiskelijan lista opiskeltavista aiheista on pitkä. Termodynamiikka on energia-alan keskeinen osa-alue, johon pohjautuvat monet syventävät energia-alan opinnot, joten hyvä osaaminen aiheesta antaa paljon apuja muihin opintoihin.

Termodynamiikka on erittäin tärkeä osa-alue myös konetekniikan opinnoissa, koska konetekniikan alalla ollaan tekemisissä esimerkiksi voimalaitosten kanssa, joiden prosessien ymmärtäminen ja käyttäytyminen pohjautuvat termodynamiikkaan.

Termodynamiikka antaa opiskelijalle perusteet ymmärtää, millä eri tavoin lämpötila voi käyttäytyä ja miten lasketaan kappaleiden energiamääriä. Ennen kaikkea opiskelija saa käsityksen siitä, mitä yksikköjärjestelmää käytetään energia-alan laskuissa. Aina ei lämpötilasta käytetä Celsius-asteikkoa, vaan olemassa on myös toinen lämpötila-asteikko, Kelvin.

Termodynamiikan oppikirja on DI Matti Krannilan kirjoittama. Hän on toiminut Tampereen Teknillisessä oppilaitoksessa koneenrakennustekniikan lehtorina. Lehtorin uran lisäksi hän on perustanut kustannusyhtiön Sonatorin, joka laajensi alkuperäistä toimintaansa teknillisten oppikirjojen laajentamiseen. Sonator on toiminut jo yli 50 vuoden ajan ja yritys on edelleen toiminnassa.

Kirjan ilmestymisestä on aikaa jo 40 vuotta, ja sen ajan painotekniikka näkyy, kun opusta alkaa lukea. Huomasin kuitenkin, että silmä tottui nopeasti kirjoitustyyliin ja helppolukuisesti esitetyt asiat antoivat innostusta lukemiseen; kirja tuli luettua hyvin nopeasti. Ainoa miinuspuoli oli, että osa teoksen kuvista oli hankkimassani kappaleessa hieman haalistuneet.

Matti Krannila on termodynamiikkateoksessaan tuonut todella helppolukuisesti esille keskeisimmät alaan kuuluvat asiat. Peruskäsitteiden määrittelyssä on otettu esille kaikki mahdolliset asiat, jotta opiskelija saisi vahvan pohjan ennen kuin siirrytään eteenpäin kappaleisiin, joissa peruskäsitteitä sovelletaan.

Lisäksi opiskelua avittaa laaja kirjo erilaisia esimerkkilaskuharjoituksia, joiden ratkaisut on laskettu valmiiksi ja ennen kaikkea ratkaisut on selostettu helppokäsitteisesti ja niiden vaiheet on helppo ymmärtää. Teoksesta tekee mielenkiintoisemman, kun lukijalle muodostuu käsitys siitä, mistä mikäkin ratkaisun arvo saadaan. Uskon tämän antavan intoa opiskella termodynamiikkaa paljon enemmän. Tähän oppikirjaan on helppo palata, mikäli termodynamiikka täytyy kerrata jossain kohtaa elämää.

Voimalaitosten parissa tulee varmasti työskentelemään osa niin energiapuolen kuin konetekniikan puolen insinööriopiskelijoista. Jos opiskelijasta tuntuu, että muissa teoksissa voimalaitosten kiertoprosessit on selitetty liian monimutkaisesti tai kuvien puute aiheuttaa vaikeuksia hahmottaa avainasiaa, niin Matti Krannilan teoksessa ei tule tätä ongelmaa.

Kiertoprosessit käydään hyvin selkeästi läpi ja toiminnasta kertomisen apuna on lisäksi paljon kaavioita, joiden avulla prosesseja kuvataan tekstin kanssa. Tästä on paljon apua asiatekstin lukemisen rinnalle, koska kokonaisuus hahmottuu paljon helpommin, kuin pelkkää asiatekstiä lukiessa.

Vaikka olen itse lukenut lämpövoimatekniikkaa Lapin ammattikorkeakoulussa opiskeluaikoina, olisi Matti Krannilan teos ollut eittämättä suuri apu kurssille. Kirjaa lukiessa syntyi muutaman kerran ns. ”ahaa”-elämys, ja oli mukava huomata, että vanhasta asiasta voi oppia uutta omalla kotisohvalla istuessaan.

Lopputuloksena voin väittää, että Matti Krannilan termodynamiikan teos ei palvele pelkästään opiskelijoita, vaan kirjasta on suuri apu myös alan opettajille. Teoksen runsaat esimerkit antavat paljon iloa laskuharjoituksien tekemiseen, joten niihin saa hyvä pohjan teoksesta.

Opetettavaa asiaa voi soveltaa termodynamiikan teokseen ja ottaa sieltä paljon asiaa omaan oppimateriaaliin, jos tuntuu, että itsellä olisi ideat lopuillaan. Vaikka ammattikorkeakouluissa ei varsinaisesti käytetä oppimateriaalina kurssikirjaa, voisi Matti Krannilan teosta helposti sellaisena käyttää energia-alan opinnoissa. Kansien väliin on painettu asiaa monesta osa-alueesta, vaikka nimi onkin termodynamiikka.

Matti Krannilan teos tulee pysymään kirjahyllyssäni pitkään. Teos ei jää sinne pölyttymään, vaan tulen varmasti palaamaan siihen useaan kertaan jo pelkästään sen mielenkiintoisuuden vuoksi. Mikä olisi parempi tapa viettää vapaa-aikaansa, kuin kehittää itseään ja vahvistaa nykyistä tietoaan alasta, jonka pariin tulee varmasti törmäämään tulevaisuudessa usean kertaan? Tässä olisi teos niin opiskelijoille kuin opettajille luettavaksi iltaisin, mikäli kokee, että aihe kiinnostaa.

termodynamiikka.jpg
Teoksen nimi: Termodynamiikka
Päätoimittaja: Matti Krannila
Sivumäärä: 206
Julkaistu: 1980
Julkaisija: Sonator Oy
ISBN: 951-9405-05-4

 

Pohjoisen tekijät -blogin etusivulle