kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Kiinnostuksen kohteena terveys ja hyvinvointi

Kiinnostuksen kohteena terveys ja hyvinvointiHyvinvointi ja terveys ovat olleet jo pitkään kiinnostuksen kohteitani ja olen aiemmalta koulutukseltani liikuntatieteiden maisteri ja työskennellyt myös opettajana. Halusin saada lisää osaamista terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyen, joten hakeuduin opiskelemaan terveydenhoitajaksi.

Haastattelukuva Minna Pohjanen (terveydenhoitaja).jpgTerveydenhoitajan opintoihin on kuulunut paljon käytännön harjoittelua, mikä itseasiassa onkin välttämätöntä alan luonne huomioon ottaen. Käytännönharjoituksia on järjestetty esimerkiksi oppilaitoksen simulaatio-oppimisympäristöjä hyödyntäen, joissa voidaan harjoitella erilaisia todellisen työelämän tilanteita. Lisäksi opintoihin on kuulunut teoriaopintoja, jotka ovat pitäneet sisällään jonkin verran luentoja ja tenttejä, sekä melko paljon erilaisia harjoitustöitä. Projektimuotoista oppimista on tullut esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisen myötä.

Ensimmäiset kolme opiskeluvuotta koostuivat samoista opinnoista, joita sairaanhoitajatkin tekevät, sillä saamme terveydenhoitajatutkinnon lisäksi samalla myös sairaanhoitajan pätevyyden. Neljäntenä vuonna tehdään terveydenhoitotyön suuntaavat opinnot, jolloin perehdytään kaikkiin terveydenhoitajatyön osa-alueisiin eli äitiys- ja lastenneuvola, työterveyshuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä ikääntyvien terveydenhoitotyö. Opinnot alkavat perusopinnoilla, joihin kuuluu opintoja ihmisen bio-psyko-sosiaaliseen olemukseen liittyen (anatomia, fysiologia, psykologia, yhteiskunnallinen ulottuvuus) sekä hoitotieteen ja hoitotyön perusasioita. Näiden opintojen jälkeen aletaan perehtymään hoitotyön eri osa-alueisiin.

Opinnot sisältävät myös paljon työharjoittelua. Itselläni sitä on ollut varsinaisissa hoitotyön ympäristöissä oikeilla työpaikoilla 12 neljän viikon jaksoa koko opintojen aikana ja lisäksi harjoitteluun kuuluvat myös niin sanotut training camp –jaksot, joita oli ensimmäisen kolmen vuoden aikana ja joilla harjoittelimme käytännön taitoja oppilaitoksessa ennen hoitotyön työpaikoille harjoitteluun lähtöä. Kaikki harjoittelu pakkani joissa olen ollut ovat olleet omalla tavallaan hyviä ja opettavaisia, sen vuoksi en pysty nimeämään mitään yksittäistä mieluisinta paikkaa. Yleisesti ottaen terveydenhoitajatyön työpaikat ovat luonnollisesti olleet kiinnostavimpia, mutta esimerkiksi mielenterveystyön harjoittelu oli myös monessa mielessä terveydenhoitajatyön näkökulmasta aivan erinomainen.

Kiinnostavaa alaa opiskellessa on aivan mahtavaa perehtyä asioihin ja saada lisää tietoa ja osaamista. Moneen asiaan olisin kyllä halunnut perehtyä vielä paremminkin, mutta kaikkea ei opiskelujen aikana ehdi tekemään. Toki opiskelu ei valmistumiseen suinkaan lopu. Lisäksi meillä oli aivan mahtava opiskeluryhmä, jonka kanssa oli hauska opiskella. Oli myös ilo seurata koko ryhmän ammatti-identiteetin kehittymistä.

Kun mietin paikkoja jonne terveydenhoitaja voi työllistyä, niin ensimmäisenä tulee tietysti mieleen tavallisimmat vaihtoehdot eli sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan työt eri toimintaympäristöissä. Lisäksi tutkinnolla saa valmiuksia työskennellä myös muissa esimerkiksi terveyden edistämiseen liittyvissä tehtävissä vaikkapa järjestöissä. Erilainen projektimuotoinen työ lienee myös melko yleistä. Hoitotyön työllistymismahdollisuudet ovat siis kaikkinensa mielestäni hyvät. Minun unelmana olisi työ, jossa pystyisin hyödyntämään aiemmissa liikuntatieteiden opinnoissa ja tässä terveydenhoitajakoulutuksessa saamiani valmiuksia sekä työkokemustani opettajana. Eli jotakin kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, liikuntaan ja terveyden edistämiseen liittyvää, jossa ohjaaminen ja kouluttaminenkin olisivat jollakin tavalla mukana.

Terveydenhoitajan opinnoissa mielekkäintä on ollut perehtyminen ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Opiskelu on erittäin käytännönläheistä, joten se antaa hyvät valmiudet työelämään. Opinnot myös antavat terveyden edistämistyössä tarvittavia tietoja ja taitoja. Teoriaopinnot ja käytännön harjoittelut puolestaan luovat perustaa niin käytännön taitoihin kuin ihmisen kohtaamiseenkin. Kuvailisin koulutusohjelman olevan Ihmisläheinen, monipuolinen, hyvin työllistävä sekä laadukkaan opetuksen tarjoava. Jos ihmisläheinen työ ja terveyden edistäminen kiinnostaa, terveydenhoitajan opinnot ovat hyvä vaihtoehto. Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi ennen kaikkea laadukkaan opetuksen vuoksi ja koska tämä tuntuu olevan kehittymishaluinen oppilaitos.

 

- Minna Pohjanen, terveydenhoitajaopiskelija