kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Haluan vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja tehdä merkityksellistä työtä

Haluan vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja tehdä merkityksellistä työtälehtinen juuso.jpg
Päädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, sillä halusin sopeutua Suomen pohjoisimpaan ammattikorkeakouluun, jossa voi opiskella sosionomiksi. Paikkakuntana Kemi tuntui myös sopivan kokoiselta paikkakunnalta, joten päätös oli helppo. Täällä Lapissa ihmisillä ei ole koko ajan kiire ja heillä tuntuu olevan maanläheisempi asenne elämiseen. Täällä on myös rehellisesti talvi, eikä tarvitse tarpoa pimeyden ja märkyyden keskellä. Toki valoisa aika on lyhyempi, mutta valkoinen lumi on paljon valoisampi, kuin musta asfaltti.

Ennen kuin tulin Lapin AMKiin opiskelemaan sosionomikoulutusta, opiskelin lääketeknikoksi. Tein alan töitä pari vuotta, kunnes päätin hakeutua uudelle alalle. Työskennellessäni apteekissa näin päivittäin elämäntilanteita, joihin en pystynyt työssäni vaikuttamaan. Koin tarvetta päästä vaikuttamaan enemmän ihmisten hyvinvointiin ja tekemään merkityksellistä työtä, joten päätin hakeutua sosionomin opintoihin. Työllisyystilanne näytti hyvältä ja uskoin omiin valmiuksiini suoriutua opinnoista.

Muutin Kemiin Lahdesta, sillä halusin kokea miltä tuntuisi asua Lapissa, opiskelu antoi hyvän syyn lähteä ja muuttaa uudelle paikkakunnalle. Haluun opiskella Lapissa vaikutti myös se, että halusin hälventää niin sanottua Lappisumua ja kokea onko täällä asumisessa oikeasti hirveästi eroavaisuuksia verrattuna Etelä –Suomeen. Meri –Lappi ei vielä sinänsä sellaista varsinaista Lappia ole, mutta antaa hyvän käsityksen kuitenkin Lapissa asumisesta, meren läheisyys kuitenkin viehättää itseä. Kemi on mielestäni kokoisekseen kaupungiksi erittäin hyvä paikkakunta opiskella, sillä täältä löytyy kaikki tarvittavat palvelut ja asuminen on edullista.

Opiskelen sosionomiksi nyt toista vuotta ja suuntaudun aikuissosiaalityöhön. Opiskelu on ollut mielekästä ja opinnoissa käsiteltävät asiat mielenkiintoisia. Sosionomin koulutus on erityisen laaja siinä mielessä, että meille opetetaan perusteita koko ihmisen elämänkaaren alueelta, oli kyseessä sitten lapset, aikuiset tai ikääntyneet. Itsellä aikuissosiaalityössä opinnot painottuvat aikuiseen väestöön, mutta opinto –osuus on vain 25op/210op, eli käytännössä jokainen sosionomi käy enemmän tai vähemmän kursseja jokaiselta osa –alueelta. Opinnoissa käytyjä aiheita ovat olleet esimerkiksi varhaiskasvatus, lastensuojelu, mielenterveystyö ja tieteellisten menetelmien sekä teorioiden taustojen läpikäynti. Opiskelu itsessään koostuu pääasiassa luennoista ja ryhmätöistä.

Itsenäistä työskentelyä on myös paljon ja kurssista riippuen on myös paljon työpaikkahavainnointia ja erilaisten projektien tekemistä. Esimerkiksi taidelähtöisten työmenetelmien kurssilla järjestimme koululla niin sanotun ”flash mob” –tyyppisen tanssihetken ruokailun yhteydessä ja ”taputuskäytävän” auditorioon kulkeville vieraille, joka toimi niin, että tervehdimme ja taputimme jokaiselle, vähän niin kuin normaalisti taputetaan vain esiintyneelle vieraalle auditorion edessä.

Opetus on todella työelämälähtöistä, teemme yhteistyötä ei työpaikkojen kanssa, vierailemme, havainnoimme ja järjestämme tapahtumia, koululla käy myös silloin tällöin työelämän edustajia vierailemassa. Mielenkiintoisin kurssi on ollut elämäntavan muutokset ja sosiaaliset ongelmat –kurssi, jossa tehtiin kolme seminaariesitystä samasta yläkäsitteestä, jotka olivat esimerkiksi köyhyys ja syrjäytyminen. Pääsimme paneutumaan kunnolla tiettyyn aihepiiriin, kun jokaiseen eritykseen piti luoda erilainen näkökulma samasta aiheesta. Kemin Kosmos kampus on rakennuksena viihtyisä ja olen oikein tyytyväinen opiskeluympäristöön, pidän koululla käymisestä ja luokkalaisten seurassa olemisesta, parasta on se päivän ensimmäinen kahvitauko. Sosionomin opinnot ovat laaja –alaiset ja tähtäävät vuorovaikutusammattiin, jossa tarkoituksena on lisätä yhteiskunnan hyvinvointia. Jokainen voi löytää mainion työtehtävän sosiaalialalta, sillä työpaikkoja pitäisi riittää ja ne poikkeavat usein toisistaan merkittävästi, joten työtehtäviä löytyy kyllä monipuolisesti.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä erilaisissa sosiaalialan työtehtävissä, muun muassa varhaiskasvatuksessa, aikuissosiaalityössä, ikääntyneiden palveluiden parissa sekä muussa palveluohjauksessa. Opintojeni aikana en ole työskennellyt vielä alan työtehtävissä, mutta olen ollut työharjoittelussa ikääntyneiden päivätoiminnassa ja maahanmuuttajien kohtaamispaikassa. Valmistumisen jälkeen aion työskennellä pari vuotta mielenterveyteen liittyvissä työtehtävissä ja mahdollisesti jatkaa siitä vielä psykoterapeutiksi. Aion myös muuttaa takaisin Lahden seudulle, sillä siellä asuvat vanhempani ja muut läheiset ystävät. Opinnot ovat antaneet hyviä perustyökaluja työelämää varten, jotta on valmius työskennellä sosionomina, mutta työtä tekemällä oppii aina uusia ja parempia tapoja toimia.

Suosittelisin Lapin AMKia opiskelupaikaksi, sillä se antaa opiskelijalle hyvin vapaat kädet suorittaa opintoja siihen tahtiin, kuin itse haluaa, sillä kurssien suorittamistahtia voi itse säädellä sen mukaan, kuinka monelle ilmoittautuu ja ovatko ne monimuotoryhmien vai päiväopiskelijoiden toteutuksia. Aktiivisuudesta on opinnoissa hyötyä, Lapin AMK tarjoaakin mm. tuutor- toimintaa, josta voi napata lisää opintopisteitä ja toimia aktiivisesti esimerkiksi tapahtumissa.

- Juuso Lehtinen, sosionomiopiskelija