kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot / Digiosaajia tarvitaan

Digiosaajia tarvitaanLaura Kinnunen.JPG
Halusin opiskella Lapissa sen rauhallisen ympäristön ja yhteisöllisyyden vuoksi. Minua onnistikin toden teolla, Torniossa oli mahdollista opiskella alaa, josta olin kiinnostunut. Tornio on mielenkiintoinen opiskelupaikkakunta, kaupungissa on helppo hengittää mutta se on silti eloisa.

Tietojenkäsittelyn opinnot olivat varsin monipuoliset ja kurssitarjonta antoi paljon vaihtoehtoja syventää osaamista omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti. Tornion toimipiste on Lapin AMKin toimipisteistä pienin, joka tuottaa mielestäni ehdotonta lisäarvoa opiskelijoille. Henkilökunta ja opettajat tulevat nopeasti tutuiksi, kuten myös toimipiste opiskelupaikkana. Ryhmäkoot olivat opiskeluaikanani maltillisia ja jokaisen opiskelijan opintoja tuettiin sujuvasti läpi opiskeluajan. Suoritin tutkinnon tavoiteajassa 3,5 vuoden aikana päätoimisesti opiskellen.

Pidin opinnoissa erityisesti siitä, että saimme tehdä paljon hands-on harjoittelua eli laboratoriotöitä. Lapin AMKissa panostetaan todenmukaisiin oppimisympäristöihin ja korostetaan tekemisen tärkeyttä. Oppimistyylini on vahvasti sidoksissa käytännön tekemiseen, jota opinnoissa toteutettiinkin runsaasti. Vaikka koulutuksen suuntautumisvaihto määrittyi opintojen aloitusajan mukaan, pystyi omaa kurssivalikoimaa mukauttamaan monipuolisesti. Suoritin useita valinnaisia ohjelmointikursseja perusopintoihin sisältyvän ohjelmoinnin lisäksi. Tietojenkäsittelyn opettajilla oli monipuolinen osaaminen tietojenkäsittelyn laajasta skaalasta, jonka lisäksi opetuksessa huomioitiin myös ammattiosaamisen kehittyminen ja liike-elämän taidot.


Koulutus antoi hyvin monipuolisen osaamisen IT-tradenomina työskentelyyn. Opinnot kehittivät ongelmanratkaisutaitoa ja loogista päättelykykyä, jotka ovat eduksi IT-alan työn lisäksi muuallakin työelämässä. Opintojen myötä erilaiset laitteistot ja komponentit tulivat tutuiksi, kuten myös tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Olen työskennellyt valmistumisen jälkeen hyvin erilaisissa työtehtävissä, joista kaikissa olen pystynyt hyödyntämään opintojen eri osa-alueita.


Työskentelen Lapin AMKissa verkkoviestinnän suunnittelijana. Verkkoviestinnän suunnittelijan tehtävä sisältää laajasti erilaisia vastuualueita järjestelmäkehityksestä sisällöntuotannon laaduntakaamiseen. Päivittäisessä työssä toimin eri viestintäjärjestelmien pääkäyttäjäroolissa, joka sisältää käyttöoikeuksien hallintaa, sisällöntuottajien perehdyttämistä, sisällöntuotannon ohjeistamista ja palvelujen kehittämistä. Keskeisiä järjestelmiä ovat www-julkaisujärjestelmä, intranet ja extranet. Työskentelen pääasiassa Rovaniemellä, mutta matkustan työn puolesta aina ajoittain tapaamaan ihmisiä myös Kemiin ja Tornioon.

Työssäni tarvitaan ongelmanratkaisutaitoa ja analyyttistä sekä itsenäistä työtapaa. Jatkuva kehittäminen ja oman toiminnan tarkastelu liittyvät sekä oman ammattiosaamisen kehittämiseen, että organisaation tavoitteiden saavuttamisen tukemiseen. Tässä työssä saa toimia laajasti yhteistyössä koko ammattikorkeakoulun henkilökunnan kanssa, ja onkin mukavaa oppia tuntemaan, kuinka monipuolista osaamista saman katon alle mahtuu.


IT-tradenomin tutkinnosta on ollut hyötyä työnhaussa, kokemukseni mukaan AMK-tutkintoa arvostetaan. IT-tradenomeiksi opiskelevia naisia oli opiskeluaikanani samassa oppilaitoksessa huomattavan vähäinen määrä, jonka vuoksi IT-tradenomeiksi valmistuneita naisia on myös työmarkkinoilla uskoakseni melko vähän. Suosittelen IT-tradenomin opintoja työelämäläheisyyden ja käytännössä oppimisen ansiosta. IT-alan osaajia tarvitaan jatkuvasti digitalisaation muuttaessa liiketoimintaympäristöjä ja toimintatapoja. Opinnoissa saa hyvän pohjan teoriasta ja käytännöstä sekä arvokasta kokemusta työelämästä projektien ja harjoitteluiden kautta. Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska pohjoisessa saa kauniin luonnon ja erinomaisen opetuksen samassa paketissa. Täällä on mahdollisuus rauhoittua ja kehittyä oman alansa ammattilaiseksi vastaamaan nykyajan haasteisiin.

- Laura Kinnunen, IT-tradenomi