kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Avoimen vuorovaikutuksen kulttuuri ja itseohjautuvuus etätyön onnistumisen keskiössä
Blogikirjoitukset

Avoimen vuorovaikutuksen kulttuuri ja itseohjautuvuus etätyön onnistumisen keskiössä

11.3.2019 13:00

Lapin ammattikorkeakoululle tehdyn YAMK-opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää etätyön mielekkyyttä tukevia toimia ja tukea työn paikkariippumattomuutta. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Telia Finland, jossa etätyötä tekee yhä useampi työntekijä. Opinnäytetyön tulokset ovat sovellettavissa kaikille tietotyötä tekeville aloille.

Tietotyötä tehdään yhä useammin toimiston ulkopuolella. Hajautetussa työympäristössä tulee ylläpitää avoimen vuorovaikutuksen kulttuuria ja työntekijöitä tulee ohjata itsenäiseen ongelmanratkaisuun sekä osaamisen omaehtoiseen kehittämiseen.

Etätyöskentely tuo toivottua joustoa työhön. Kuitenkin etätyöhön siirryttäessä tulee varmistaa, että työntekijät selviävät työpäivän aikana eteentulevista ongelmista itsenäisesti ja huolehtia, ettei etätyöntekijä eristäydy työyhteisöstä.

 

Ongelmanratkaisukyky korostuu etätöissä

Etätyöntekijän tulee osata toimia törmätessään teknisiin ongelmiin työpäivän aikana. Etätöissä apu ei ongelmatilanteissa ole välttämättä aina saatavilla ja ongelmanratkaisukyky korostuu.

Työnantajan tulee varmistaa, että työntekijällä on riittävä tekninen osaaminen ennen etätyöskentelyn alkua. Tietotyö on entistä monimutkaisempaa, eikä eteentulevia tilanteita pysty aina ratkaisemaan annetuilla ohjeilla tai olemassa olevalla kokemuksella.

Muuttuvassa työympäristössä oman osaamisen ylläpito ja tehtävän hoidon kannalta oleellisen tiedon haku on yhä enemmän työntekijän itsensä vastuulla.

Teknologian hyödyntäminen vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisyyden ylläpidossa

Vuorovaikutus kollegoiden kanssa vähenee etätöissä. Nykyteknologia mahdollistaa aika- ja paikkariippumattoman viestinnän, ja yritysten tulisikin hyödyntää monipuolisesti eri viestintäteknologioita vuorovaikutuksessa ja yhteisöllisyyden ylläpidossa. Esimiehen tulee ylläpitää henkilökohtaista vuorovaikutusta, ja varmistaa tiedonkulku myös etätyöntekijöille.

Hajautetussa työympäristössä työntekijän tulee huolehtia itse omasta näkyvyydestään organisaatiossa ja hyödyntää virtuaalisia kanavia verkostoitumiseen. Yrityksessä tulisi vallita avoin, luottamukseen perustuva vuorovaikutuksen kulttuuri.

Toimeksiannosta kehittämistehtäväksi

Opinnäytetyömme tutkimusaineisto kerättiin Telia Finlandissa kyselylomakkeen avulla, joka lähetettiin noin 160 etätyöntekijälle. Työntekijät työskentelevät ympäri Suomea. Kyselyssä selvitettiin etätyön mielekkyyttä tukevia toimia osaamisen, johtamisen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

Tämä opinnäytetyöartikkeli on osa moniammatillista artikkelikokoelmaa, joka koostetaan Lapin AMKin Digiajan palvelujohtamisen YAMK-opiskelijoiden opinnäytetyöartikkeleista.

Lisätietoja

Heidi Koivuperä
p. 040 3026161, heidi.koivupera(ät)pp.inet.fi
Antti Liekola
p. 040 3022168, antti.liekola(ät)pp1.inet.fi