kuva

Olen syntynyt 1.1.2014
Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluista.
Niitä ei enää ole, mutta kaikki tietämys jatkuu minussa.
Sinulla on vain minut, mutta minä olen pohjoista tekoa
.


www.lapinamk.fi

I was born on January 1, 2014
from Kemi-Tornio and Rovaniemi Universities of Applied Sciences.
They don't exist any longer, but all the know-how continues in me.
All you have is me, but I have the Northern Factor.


www.laplanduas.fi