kuva

Lapin ammattikorkeakoulu

Arktisissa olosuhteissa menestyminen ja olosuhteiden hyödyntäminen ovat Lapin AMKin profiilin ydin.

Lapin AMKin painoalana on luonnonvarjojen älykkään käytön edistäminen. Pohjoisen luonto ja runsaat
luonnonvarat ovat globaalin mielenkiinnon kohteena.

Lapissa koskemattoman luonnon matkailu ja virkistysarvo
on kiistaton ja luonnon antimilla ja niiden jalostamisella on kasvava merkitys elinkeinoelämälle. AMK jalostaa muuttuvan toimintaympäristön vahvuuksista ja mahdollisuuksista
osaamista ja elinvoimaa pohjoisten toimijoiden tarpeisiin.


Geologian tutkimuskeskus (GTK)

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ- ja elinkeinoministeriön TEM-konsernia. Se on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja.

Tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä.

Tutkimusohjelmat luovat uutta teknologiaa, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle ja palvelut tukevat elinkeinoelämän kilpailukykyä, tuottavat pohjatietoa julkishallinnolle sekä täydentävät alan palvelutarjontaa.

GTK on myös alueellinen toimija, jolla on yhteys alueiden suunnitteluun ja elinkeinoelämään.

Luonnonvarojen maailmanlaajuisen kulutuksen kasvun myötä on lisääntynyt myös geologisen osaamisen kysyntä maailmalla.

Lapin yliopisto

Yliopiston tutkimus on profiloitunut arktisen ja pohjoisen tutkimukseen sekä matkailututkimukseen.

Erityisesti oikeustieteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnat ovat viimeisten vuosien aikana edistäneet kestävän luonnonvarojen käytön tutkimusta keskittyen erityisesti sen yhteiskunnallisen ja oikeudellisen kestävyyden tutkimukseen.

Yhteiset tutkimus- ja kehittämishankkeet sidosryhmien kanssa ovat vahvistaneet alueellista yhteistyötä ja tuoneet luonnonvaratutkimukseen uutta osaamispääomaa.

 

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Rovaniemen keskeinen tehtävä on arktisen kasvintuotannon tutkimus. 

Tutkimustoiminta on hyvin pitkälle hankkeistettua. Hankkeet koskevat tyypillisesti luonnontuotteita, elintarviketaloutta, erikoiskasvituotantoa, nurmitaloutta, maisemaa sekä viherympäristöä, maaseutuyrittäjyyttä, puutarhataloutta, geenivarojen kestävää käyttöä ja ilmastonmuutosta.

Maaseudun elinolojen ja elinkeinojen kehittäminen kokonaisuutena tarvitsee kokonaisvaltaista katsantokantaa ja ilmastonmuutos ja elintarviketalouden globaalit markkinat edellyttävät tuntosarvia maailmalla. Pohjoisen merkitys tulevaisuuden muuttuvissa olosuhteissa tullee kasvamaan.

 

Metsäntutkimuslaitos (Metla)

Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen toimipaikan tehtävänä on tutkija pohjoiseen soveltuvia metsänhoidon menetelmiä, metsäluontoa sekä sen arvoja metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamiseksi.

Tutkimuksen painoaloina ovat metsäekosysteemin kehitys, hoito ja käyttö, pohjoisten metsäekosysteemien alttius häiriöille ja muutoksille sekä Lapin metsien käyttömuodot ja niiden yhteensovittaminen.

Lappi on kansainvälisesti kiinnostava Euroopan ”vihreä nurkka”, jossa metsien pääomistajana toimii valtio. Lapissa sijaitsevat Suomen suurimmat kansallispuistot ja luonnonsuojelualueet. Alueella toimii useita elinkeinoja, kuten matkailu, poronhoito, metsätalous ja uutena tulokkaana myös kaivosteollisuus. Kaikki
toimijat ovat samojen luonnonvarojen äärellä ja kaikille olisi löydyttävä oman elinkeinon harjoittamiseen
tilaa ja oikeutta.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK