kuva

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Rovaniemen toimipaikan tehtävänä on tutkija pohjoiseen soveltuvia metsänhoidon menetelmiä, metsäluontoa sekä sen arvoja metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamiseksi.

Tutkimuksen painoaloina ovat metsäekosysteemin kehitys, hoito ja käyttö, pohjoisten metsäekosysteemien alttius häiriöille ja muutoksille sekä Lapin metsien käyttömuodot ja niiden yhteensovittaminen.

Luonnonvara-alaan liittyvä TKI-osaaminen Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen toimipaikassa

 

Luonnon eri käyttömuotojen yhteensovittaminen

Kestävä luontomatkailu

Metsätalous

Poro- ja riistatutkimus

Agro-Forestry (NWFP-tuotteet)

Maaseutuyrittäjyys

Metsien monikäytön ekonomia

Metsien monikäytön ekologia

Luonnonvaraoikeuden tutkimus

Maankäyttö

Käyttömuotojen väliset konfliktit

Arktinen laatu

Kasviekologia (marjat, sienet jne)

Uudet luonnontuotteet ja innovaatiot

Alkutuotanto arktisissa oloissa

Kasvituotanto

Kotieläintuotanto

Elintarvikkeet ja jatkojalostus

Bioenergia

Puupohjainen

Biokaasu (lanta, kasviraaka-aine, biohajoavat jätteet)

Pyrolyysin raaka-aineet

Ekstensiivinen metsänhoito ja kestävä metsätalous

Luontainen uudistaminen

Eri-ikäisrakenteisen metsien kasvatus

Kestävä metsätalous

Suometsätalous

Metsäekosysteemin hoito- ja käyttö sekä häiriödynamiikka

Tilastotieteen ja paikkatiedon menetelmät

Erilaiset mallinnusmenetelmät

Menetelmäopetus – ja tuki

LYNET-laboratorio

Laboratorion laatujärjestelmä on kansainvälisen standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukainen ja laboratorio on FINASin akkreditoima laboratorio T203, pätevyysalueena vesianalytiikka

Arktinen biotalous: arktiset jäät ja vedet, arktinen mikrobiologia, arktiset kasvit, luonnontuoteala

Metsien uudistaminen ja metsien terveydentilan seurantatutkimukset, kasviekologia, kasvien ja puiden ravinne- ja metaboliatutkimus

Menetelmät:

  • monipuolinen vesianalytiikka (arktinen jää ja vesi, luonnonvedet, jätevedet): mm. alkaliniteetti, GRAN-alkaliniteetti, veteen liuennut happi, CODMn, pH, sähkönjohtavuus, väri, sameus, kiintoaine, typpi- ja fosforiravinteet sekä alumiini ja niiden fraktiot, kloridi, sulfaatti, a-klorofylli, biologinen hapen kulutus, CODCr, rauta, mangaani, TOC, TIC, TN, TC, mikrobiologian menetelmät
  • maa-analytiikka (arktiset maanäytteet, kivennäis-, savi-, ja turvemaa): mm. erilaiset uutot, ravinteet, vaihtuva happamuus, raekoostumus, arktinen mikrobiologia
  • kasvianalytiikka (kasvit, erikoiskasvit, marjat): mm. kromatografiset menetelmät ja erotustekniikat, GC- ja LC/MS-menetelmät, kasvifysiologian ja biokemian menetelmät sekä molekyyli- ja mikrobiologian menetelmät.


Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK