Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Rovaniemen keskeinen tehtävä on arktisen kasvintuotannon tutkimus.
Yhteydenotot