Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnonvaraoikeus

  • Luonnon eri käyttövarojen yhteensovittaminen (matkailu-ja kaivosteollisuus sekä poro-, maa- ja metsätalous)
  • Matkailu ja luontomatkailu
  • Matkailu- ja kaivostoiminnan (yhteensovittaminen)
  • Luontoon liittyvät hyvinvointi- ja virkistyspalvelut
  • Kestävä metsätalous
  • Metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen
  • Luonnonvaraoikeus
  • Luonnonvarojen käytön konfliktit

Yhteydenotot