kuva

Lapin AMKin luonnonvara-alan TKI-työhön liittyvä osaaminen

 

 

Koulutuspalvelut

AMK-tutkinnot (insinööri, agrologi)

Ylemmät AMK-tutkinnot

Lyhytkurssit ja avoin AMK

Henkilöstökoulutus

 • Automaatio
 • Konesuunnittelu
 • Maarakennus
 • Infra (arktinen)
 • Metsätalous
 • Maaseutuelinkeinot

Visualisointi

Luontoympäristön ja kaivosalueiden paikkatietojen hallinta sekä suomalaisen metsämaiseman lisäksi mm. pölyjen, äänien yms. havainnointi.

Kaivosskenaariot, joihin liittyy mm. henkilö ja
ympäristöturvallisuusasiat

Metsä- ja maisemien visualisointi, joiden tavoitteena tuottaa
uusia innovaatioita ja joissa mm. pelilaboratorio aktiivisena
mukana tuottamassa teknistä osaamista ja – innovaatioita

GIS (Global Information System) – osaaminen, jonka avulla
voidaan tuottaa, tallentaa, hallita, analysoida ja/tai esittää
paikkatietoja.

Kaivosmittauksiin liittyvä osaaminen

 • Malmin etsintä
 • Laserkeilaus
 • Metsien keilaus

 

Laboratoriopalvelut

Alkuaineanalysointi

Materiaalitutkimukset

Minerologinen näytteen valmistus (+analysointi tulossa)

Vaurioanalyysit

Laboratorio- ja testauspalveluihin liittyvä suunnittelu, koulutus, ja
konsultointi

Erilaiset uusiutuvien luonnonvarojen analysointi- ja
mittauspalvelut

Muun muassa metsät laboratorioympäristöinä, joihin
liittyvät erilaiset mittaukset ja tutkimukset sekä metsä
monipuolisena oppimisympäristönä, jota hyödynnetään
laajalti mm. metsä- ja porotalouden opetuksessa.

Uusiutuvien energioiden laboratorio (mm. tuuli- ja aurinkovoima)

Prosessilaitteiden oppimisympäristö (MINLAPPI)

Kylmä- ja olosuhdeosaaminen (Arctic Power sekä Lapin AMK:n
muut laboratoriot)

 

Energiaosaaminen

Energiatehokkuus

Bioenergia

Lämpöpumput

Tuuli- ja aurinkoenergia

 

Kaivannaisteollisuuden laitteiden materiaalitietous

Käyttöolosuhteiden vaikutus laitekantaan

 

Tuotanto-omaisuuden elinkaaren hallinta

(mm. tuotantoaikojen maksimointiin liittyvät asiat)

Käynnissäpitotöiden suunnittelu

Kunnossapitoon liittyvä tiedon älykäshallinta

Varastonimikkeiden harmonisointi

Data-analyysit

 • Vikatiheydet
 • Käyttöajat
 • Öljyanalyysit
 • Tärinä- ja värähtelymittaukset

Vikaantumismuotojen ja vikasyiden analysointi

Ennakoiva kunnossapito ja sen menetelmät

Esiselvitykset järjestelmien hankinnasta

Riskianalyysit

 • VVA (vikavaikutusanalyysit)
 • VVKA (vikavaikutus ja kriittisyysanalyysit)
 • HAZOP (poikkeaman tarkastelu) etenkin prosessiteollisuudessa
  käytetty tunnistusmenetelmä, jota käytetään ympäristö- ja
  henkilöturvallisuuteen liittyvissä asioissa

 

Laiteläheinen ohjelmointi (sulautetut järjestelmät)

Käynnissäpitotöiden organisointi mobiililaitteille

 

Optisen mittaustekniikan soveltaminen

Kaivosteollisuuteen liittyvän spiraalirikastuksen optimointi

Kivilohkareiden tunnistus

Robottiautomaatiosovellukset (esim. kiven rikkomisautomaatio)

Puumittausmallinnus

Marjan puhdistus

 

Uusiutuvien luonnonvarojen käytön suunnittelu ja kestävä käyttö

Kestävän metsätalouden asiantuntijuus

 • Metsäekosysteemin toiminnan ja kestävän käytön
  osaaminen
 • Puuhuollon eri toimintojen osaaminen
 • Bioenergiaosaaminen
 • Metsien monikäytön osaaminen
 • Metsäsuunnittelupalvelut

Kestävän metsätalouden tutkimus- ja kehittämistyö

Pohjois-Suomen metsien ja metsätalouden hyödyntämiseen ja
olosuhteisiin liittyvä asiantuntijuus

 

Alueiden käytön suunnittelu ja ekosysteemipalvelut

Eri elinkeinojen toimintojen yhteensovittaminen aluetasolla

Pohjoisen luontoympäristön ekosysteemipalvelut

 

Luonnontuotteet ja Green Care

Neuvojakoulutus

Talteenotto

Luonnon hyvinvointipalvelut (Green Care)

Luonnontuotteiden jalostaminen ja tuotantoketjun hallinta

GIS – sovellukset luonnontuotealalla

 

Porotalous

Talviruokinta

Eläinkuljetukset (elävät eläimet)

GIS (Global Information System) – sovellutusten käyttäminen ja
kehittäminen porotalouteen

Poroelinkeinon kehittäminen ja hallinto

 

Monialayrittäjyys maaseudulla

Maaseudun elinvoimaisuuden säilymiseen liittyvä tutkimus

Yrittäjyysnäkökulman kehittämiseen liittyvät palvelut ja
tutkimukset

 

Muu luonnonvaroihin ja alueiden käyttöön liittyvä
osaaminen

Luontomatkailu

Luonnonvaraoikeus

Pohjoisen luonnonraaka-aineiden ylivertaisuustutkimus ja
kaupallistaminen

Yhteydenotot

Leena Parkkila, projekti-insinööri, Kemi)

Reeta Sipola, projektipäällikkö, maaseutuelinkeino, Rovaniemi

Anne-Mari Väisänen, hankesuunnittelija, metsätalous, Rovaniemi

Jyrki Huhtaniska, lehtori, rakennustekniikka, Rovaniemi

Jukka Joutsenvaara, projektipäällikkö, Kemi)

Harri Pikkarainen, projektipäällikkö, optinen mittaustekniikka, Kemi

Lauri Saarelainen, lehtori, rakennustekniikka, Rovaniemi

Jussi Soppela, koulutusvastaava, luonnonvara-ala, Rovaniemi

Raimo Pyyny, projektipäällikkö, Kemi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK