• Kaivosmieskoulutus
  • Geologian opetus agrologian opiskelijoille
  • Porotalouskoulutus
  • Paikkatietomenetelmien opetus ja tuki
  • Tilastotieteen opetus ja tuki
  • Tiedonhallintajärjestelmien koulutus (mm. ”hiljainen tieto”)

Yhteydenotot