kuva

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja.

Tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä.

Tutkimusohjelmat luovat uutta teknologiaa, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle.

Luonnonvara-alaan liittyvä TKI-osaaminen Geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikössä

• Kallioperä- ja malmitutkimukset
• Geofysiikka
• Aineiston visualisointi ja käsittely
• Maaperätiedon keruu ja tietojen soveltaminen
• Maa-ainestutkimukset
• Pohjavesitutkimukset
• Energiahuoltoon liittyvät tutkimukset
• Ympäristötutkimukset
• Geomatkailu
• Paikkatieto-osaaminen
• Muuta

 

Kallioperä- ja malmitutkimukset

Kallioperäkartoitus eri mittakaavoissa

Malminetsintä

Geokemian menetelmät

Rakennuskivi ja kiviainesten etsintä ja soveltuvuustutkimukset

Mineralogiset tutkimukset

Luonnonvarojen kirjanpito

Geofysiikka

Magneettiset, sähkömagneettiset (IP, VLF, AMT, VTEM, ZTEM) ja radiometriset mittausmenetelmät (lento-, maanpinta- ja reikämittaukset)

Geofysikaalisen aineiston käsittely ja mallinnus; 1, 2 ja 3D inversiomenetelmät, forward mallinnus

Reflektioseismiset menetelmät ja seismisen aineiston tulkinta

Aineiston visualisointi ja käsittely

Paikkatietomenetelmät (GIS)

  • 3D mallinnus
  • Spatiaalianalyysimenetelmät
  • Itseohjautuvat kartat (SOM)
  • Tietokantaratkaisut

 

Maaperätiedon keruu ja tietojen soveltaminen

Maaperäkartoitus eri mittakaavoissa

  • Laaja numeerinen aineisto on jo olemassa
  • Aineistojen soveltaminen erilaisten teemojen käyttötarkoituksiin
  • Maankäyttöön liittyvät lausunnot

Maa-ainestutkimukset

Hiekka- ja soraesiintymien tutkiminen maastossa

Laaja numeerinen aineisto on jo olemassa

 

Pohjavesitutkimukset

Pohjavesialueiden tutkiminen maastossa

Kokemusta pohjavesiensuojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittamisesta

Energiahuoltoon liittyvät tutkimukset

Turvekerrostumien maastotutkimukset

Laaja numeerinen aineisto on jo olemassa

Ympäristö- ja energiaturpeet

Ydinenergian turvallisuuteen liittyvät kallioperän vakaustutkimukset

Ympäristötutkimukset

Nykytilaselvitykset

Kaivosalueiden maaperän sekä pohja- ja pintavesien tutkimukset, lausunnot

Happamien sulfaattimaiden kartoitukset ja aluekohtaiset toimenpidesuositukset

Geologisesti arvokkaiden kohteiden kartoitukset

Geomatkailu

Geologisen aineiston kerääminen

Geologiset retkeilykartat ja opaskirjat

Geologiset luontopolut ja näyttelyt esim. luontokeskuksissa

Paikkatieto-osaaminen

Erilaiset paikkatieto-ohjelmistot sekä aineistonhallinta

Muuta

Optinen mikroskopia (polarisaatio-, reflektiomikroskopia, SEM)

Mikroanalytiikka

Rikastustekniset tutkimukset

Geomatkailu (kartat, oppaat)

Yhteydenotot
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK