pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Kysely vammaisille korkeakouluopiskelijoille ja valmistuneille (Tarinoista voimaa -hanke)
Oppilaitos tiedottaa

Kysely vammaisille korkeakouluopiskelijoille ja valmistuneille (Tarinoista voimaa -hanke)

Kynnys ry tekee selvitystä, joka on osa Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamaa Tarinoista voimaa –hanketta (2016-2019), jossa luodaan voimaannuttava verkkopalvelu vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen tueksi.


Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ Oy, Kynnys ry, Invalidiliitto ry ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Selvityksen tuloksia käytetään vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä tukevan verkkopalvelun kehittämisessä.

Selvityksen pohjaksi toteutetaan kaksi kyselyä, jotka kohdennetaan vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville korkeakouluopiskelijoille sekä vammaisille korkeakoulusta valmistuneille:

Opiskelijoille suunnatun kyselyn kautta selvitetään vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen liittyviä kokemuksia, näkemyksiä sekä tiedon ja tuen tarpeita: https://www.webropolsurveys.com/S/74EC99BC4560CEC8.par

Korkeakoulusta valmistuneille suunnatun kyselyn kautta kerätään kannustavia tarinoita työelämästä: https://www.webropolsurveys.com/S/3B64DB48CB0F7CD3.par

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yhteensä 4 kpl 20 euron lahjakortteja. Vastauksia toivotaan kaikilta, joilla on jokin vamma tai toiminnan rajoite.

Edistetään yhdessä vammaisten ihmisten osallistumista yhteiskuntaan niillä tiedoilla ja taidoilla, joita he kehittävät eri puolilla Suomea sijaitsevissa korkeakouluissa.

Ystävälliset yhteistyöterveiset
Annina Heini, VTM, suunnittelija, Kynnys ry, Tarinoista voimaa –hanke, p. 0409401399, annina.heini(ät)kynnys.fi
Jari Klemetti, YTM, tutkimusavustaja, Kynnys ry, Tarinoista voimaa -hanke