pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Apurahoja vähävaraisille rovaniemeläisopiskelijoille
Rovaniemi
13.9.2017 12:00

Apurahoja vähävaraisille rovaniemeläisopiskelijoille

Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiön apurahat haettavissa.


Apurahat syyslukukauden 2017 ja kevätlukukauden 2018 opintojen rahoittamiseen ovat haettavissa.

Säätiö jakaa apurahoja yhteensä enintään 25.000,00 €. Myönnettyjen apurahojen suuruudet ovat 600,00 – 1.200,00 €/hakija hakuperusteista riippuen.

Säätiö jakaa apurahoja alkuperäisestä Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiön ja Kreeta Rautajoen rahastosta Rovaniemeltä kotoisin olevien orpojen ja vähävaraisten nuorten opiskelijoiden ammattiin valmistavien opintojen rahoittamiseen sekä Erikoisrahastosta Rovaniemeltä kotoisin olevien nuorten
opiskelijoiden ammattiopintoihin.

Säätiön hallitukselle osoitetut hakemukset tulee olla perillä viimeistään 2.10.2017.

Hakemukseen on liitettävä mukaan seuraavat selvitykset:
1. opiskelupaikan antama todistus opintojen aloittamisesta,
2. virkatodistus, josta tulee selvitä hakijan vanhemmat tai huoltajat
3. selvitys hakijan nykyisistä perhesuhteista
4. selvitys tai suunnitelma opintojen rahoittamisesta ko. lukuvuotena,
5. todistus hakijan ja hänen vanhempiensa tai huoltajiensa viimeksi toimitetusta verotuksesta

Määräajan jälkeen saapuneita tai puutteellisia hakemuksia voidaan jättää käsittelemättä.

Hakemuksen voi kirjallisesti täyttää apurahahakulomakkeelle, joka on saatavilla www.redu.fi/apuraha tai laatia vapaamuotoisesti. Omakätisesti
allekirjoitettu hakemuslomake yhteystietoineen ja liitteineen on toimitettava säätiölle postitse.

Lisätietoja apurahasta antaa säätiön asiamies
Tarja Pöykkö puh. 0400-166268.

Hakemukset tulee lähettää osoitteella:
Kaarlo ja Tyyne Lintulan Säätiö sr
c/o Rovaniemen Tilipiste Oy
Kansankatu 13 B 51
96100 ROVANIEMI

 

KAARLO JA TYYNE LINTULAN SÄÄTIÖ SR