kuva
Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Tutkimus ja kehitys
Maaseudun yrityssymbioosit

Yhteistyö, materiaalikierto ja energiatehokkuus vievät eteenpäin maaseudun yrityksiä

Materiaalin ja energian tehokkaampi käyttö, jätteiden muuttaminen raaka-aineeksi joko oman tai toisen yrityksen käyttöön ovat päämääriä, joihin yrityksissä tulee pyrkiä.

Pohjois-Suomen maaseudun yritykset toimivat usein yksittäisinä yrityksinä hankkiessaan raaka-aineita, energiaa tai tuotantolaitteita ja tuotannon sivuvirrat taas toimitetaan usein jätteeksi. Yrityssymbiooseissa yritykset voisivat toimivat ryhmissä, joissa jokainen hyötyy toisistaan. Hankinnat voidaan tehdä yhdessä, energiaa voidaan tuottaa tuotannon sivuvirroista ja tuotantolaitteita hankitaan yhteisiksi.

Näiden asioiden parissa ja kiertotalouden edistämiseksi Oulun ja Lapin ammattikorkeakoulut tekevät töitä MYSSY Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeessa.

Miten pääset mukaan?

Jos yritykselläsi on sivuvirtoja, joita voi hyödyntää kaatopaikalle viennin sijaan tai jos kiertotalouden kehittäminen muuten kiinnostaa, ota yhteyttä hankkeen toimijoihin. Yhteystiedot löydät tämän sivun alareunasta.

Voit myös osallistua hankkeen järjestämiin tapahtumiin ja selvitystöihin, joista löydät lisätietoa tilaisuudet osiosta.

Tutustu myös Myssy-hankkeen Facebook-sivuihin
https://www.facebook.com/Myssy-Maaseudun-yrityssymbioosit-664625710306445/?fref=ts

 

AJANKOHTAISTA

Myssy-hanke ja Rovaniemen ravirata kartoittavat hevosenlannan hyödyntämistä ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Vaikuta ja osallistu kyselyyn 20.12.2017-8.1.2018.

_________________________________________________________________________________________________
Yhteystiedot
Lapin AMK / Sanna Vinblad
sanna.vinblad harmaasähköposti.jpg p. 040 701 2238

Lapin AMK / Merja Mattila
merja.mattila harmaasähköposti.jpg p. 040 528 7562

Oamk / Sanna Moilanen
sanna.moilanen(ät)oamk.fi p 050 782 2404

_____________________________________________________________________________________________
Hanketietoa

Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen tavoitteena on löytää Pohjois-Suomen alueelta olemassa olevia ja suunnitteluasteella olevia yrityksiä, jotka voivat ja haluavat nykyistä paremmin hyödyntää toistensa osaamista, sivuvirtoja ja laitteistoja biotalouden alalla. Hankkeessa tunnistetaan yritysten yhteisiä toiminta-alueita ja edesautetaan yritysten välistä symbioosia. Hankkeeseen osallistuvien yritysten symbioosit kuvataan esimerkkimalleiksi, jotka ovat hyödynnettävissä yleisesti.

Pohjois-Suomen biotalouden kehittämisstrategioissa ja maakuntaohjelmissa tulevien vuosien suunnitelmissa yksi vahva painopiste on energiatehokkuuden ja materiaalien kierrätyksen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa osaltaan strategioiden toteutuminen.

Hankkeen tuloksena tuetaan kiertotalouden tehostamista esiintuomalla maaseudun biotalousyrityksissä syntyviä sivuvirtoja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Hyödyntämismahdollisuuksia tehostetaan muodostamalla yrityssymbiooseja ja löytämällä alueiden toimijoiden tarpeet ja mahdollisuudet. Sivuvirrat ja kiertotalouteen liittyvät asiat kirjataan hankkeessa selvitykseksi. Löydetyt yritykset sekä muodostetut yrityssymbioosit kirjataan raporttiin sekä luodaan malli, jota voi hyödyntää laaja-alaisesti yritysyhteistyön muodostamisessa. Tulevat tarpeet ja jatkotoimenpiteet kirjataan esitykseksi, joihin pyritään hankkeen aikana jo sitouttamaan mahdollisia toimijoita. Hankkeessa verkostoidutaan toimijoiden välillä toteuttaen yrityssymbioosipäivä maakuntien välillä.

Hanke aktivoi yrityksiä, edistää sivuvirtojen uudelleenkäyttöä ja tehostaa kiertotalouden mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa sekä tuottaa yritysyhteistyöhön toimintamalliesimerkkejä.

Maaseudun yrityssymbioosit -hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. Kohderyhmänä hankkeella ovat alueen maaseutuyritykset. Hanke toteutetaan 1.10.2015 - 31.1.2018. Hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy yhdessä maakuntien maaseutuyrittäjien kanssa.