kuva
Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Tutkimus ja kehitys / Lapin luonnontuotteet

Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle - Lutunen


Lutunen-hankkeessa tuotetaan tarvelähtöistä ja luonnontuotteita koskevaa tietoa kohdennetusti eri toimijaryhmille. Tuloksista hyötyvät niin yrittäjät, opetustoimen henkilöt, tutkijat, kehittäjät, hallinnon edustajat kuin maakunnan asukkaatkin.

 

Luonnontuotteet - Hyvinvointia Lapin luonnosta!

Kuukkeli_WEB_oikealle.png

 

Hankkeen monipuolisia tavoitteita 

  • Luotettavan tutkimus- ym. tiedon saannin helpottaminen
  • Luonnontuotealan yritysten kilpailukyvyn parantaminen
  • Työkalujen tarjoaminen tuoteideoiden ja uusien innovaatioiden kehittämiseen       
  • Kysynnän ja tarjonnan kasvattaminen
  • Edellytysten luominen uudelle tutkimukselle, liiketoiminnalle ja yhteistyölle

 

Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle -hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Lapin ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016 - 31.12.2018.

lutuslogot.png

 

Julkaistu materiaali - lue ja opi!
Asiantuntija-aineisto
Arctic Power Berries Anna Ojutkangas ja Eveliina Suoyrjö

Raikkaassa esityksessä kerrotaan lyhyesti yrityksen taustasta ja tuotteista. Liikeideaa, tuotekehittelyä ja markkinointia havainnollistetaan käytännöllisesti ja yrittäjät puhuvat omista kokemuksistaan kansainvälisillä markkinoilla. (29.3. 2017 Uusia tuotteita metsästä – seminaari)

 

Arktinen agroforestry Rainer Peltola, Luonnonvarakeskus (Arktinen kylä)

Tutustu agroforestryyn eli maametsätalouteen. Esityksessä näet agrometsätalouden käytäntöjä, esimerkkejä metsän tuottoarvoista sekä pohdintoja jokamiehenoikeuksista ja lappilaisesta lisäarvosta. (15.11.2017 Ainutlaatuinen Arktinen Lappi - maaseutuseminaari)

 

Hilla ja hillanlehti - Terveydellisesti vaikuttavat ainesosat ja niiden hyödyntäminen Jari Siivari, Fingredient Ltd

Marjateollisuuden ja terveystuotteiden taloudellista merkitystä ja kansainvälinen ulottuvuutta aluksi, sitten siirrytään nimen mukaiseen pääaiheeseen ja lopuksi pohdintaa tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. (Hillaseminaari 5.8.2016)

 

Luomu-Lappi Rainer Peltola, Luonnonvarakeskus

Esityksessä puhutaan luomubrändin vaikutuksesta Lapin maakuntaan. (14.12.2016 Luonnontuotealan teematilaisuus, Lapin ELY-keskus)

 

Luomusertifioinnilla lisäarvoa Eija Vuorela, Yougfour Oy

Kehitystoiminnasta nostetaan esille lähiruoka ja alueellista kehitystä Suomessa. Luomukeruualueita ja metsien käyttömuotoja sivutaan esityksessä, kun puhutaan luomun laadusta ja valvonnasta sekä eri toimijoiden välille kehitettävästä yhteistyöstä. (29.3. 2017 Uusia tuotteita metsästä – seminaari)

 

Luonnontuoteala ja megatrendit Anne Ristioja, Lapin ELY-keskus

Esitys käsittelee ajankohtaisen terveysbuumin ja luonnontuotteiden suhdetta. (14.12.2016 Luonnontuotealan teematilaisuus, Lapin ELY-keskus)

 

Arvoketju-posteri, Detria Oy

Rovaniemeläisen yrityksen arvoketju havainnollistettu Relaxant-jalkavoiteen avulla. (14.12.2016 Luonnontuotealan teematilaisuus, Lapin ELY-keskus)

 

Luonnontuotealan kehitysnäkymät Anne Ristioja, Lapin ELY-keskus

Luonnontuotteita, marjojen ja sienten kauppaantulomääriä, luonnontuotealan yritystoimintaa sekä kehittämiskohteita alalla. (Hillaseminaari 5.8.2016)

 

Luonnontuotteiden pitkäaikaisen ravintokäytön vaikutuksia, Olavi Pelkonen, Oulun yliopisto

Diat alkavat kasveista saatavien lääkeaineiden esittelyllä, josta edetään turvallisuuteen, luonnontuotteiden haittoihin ja uuselintarvikkeisiin. (26.5.2017 Luonnontuotteet elintarvikemarkkinoilla –seminaari)

 

Marjat, elintarvikkeet ja makuelämykset Anu Hopia, Turun yliopisto

Makuverstas, moniaistisuutta ja ruokailuelämyksiä. (Hillaseminaari 5.8.2016)

 

Marjojen satoennusteet ja metsien kannattavuus monimuotoisuuden näkökulmasta Rainer Peltola, Luonnonvarakeskus

Diasarjassa taustoitetaan aihetta marjastuksella, josta siirrytään MASI –projektiin, josta ajankohtaisempi versio on DigiMASI. Metsästä saatavia muita tuotteita ja niiden luontoarvoja esitellään kuten myös arktista lisäarvoa pohjoisilla alueilla. Luonnonvarakeskus 8.3.2018 

 

Metsästä makua mukiin Mirka Olin, Ranolin Oy

Yrityksen Nord-T teebrändistä puhutaan ja yrityksen historiasta. Puheenvuorossa luomusertifointia otetaan jälleen esille ja pohjoisten kasvualueiden erityisyyttä korostetaan suomalaisten luonnontuotteiden laadussa kansainvälisestä näkökulmasta. (29.3. 2017 Uusia tuotteita metsästä – seminaari)

 

Mitä uutta hillasta (ja muista marjoista) Rainer Peltola, Luonnonvarakeskus

Luonnonmarjojen talteenottoa, terveyshyötyjä ja viljelykokeiluja. (Hillaseminaari 5.8.2016)

 

Paljon puhetta pakurista Hannu Piispanen, Pro Pakuri Finland ry

Yhdistystä ja kääpää esitellään napakasti. Pakurin terveysvaikutukset ja merkitys metsänomistajalle ovat puheenvuoron pääaiheina, kuten myös pakurituotannon arvoketju. (29.3. 2017 Uusia tuotteita metsästä – seminaari)

 

Terveyttä pohjoisen luonnosta Miika Jokioinen, Repolar Pharmaceuticals Oy (Arktinen hyvinvointi)

Aluksi esitellään tiiviisti yritystä ja sen alueellisuutta. Yritys käyttää tuotteissaan ja tutkii kuusen pihkaa; esityksessä on myös esimerkkejä kansainvälisestä liiketoiminnasta. (15.11.2017 Ainutlaatuinen Arktinen Lappi - maaseutuseminaari)


Blogit ja artikkelit

Laadun ja turvallisuuden kehittäminen elintarvikeketjussa

Johanna Kinnunen ja Seija Niemi kirjoittavat elintarviketurvallisuudesta ja –lainsäädännöstä sekä niiden tulkitsemiseen liittyvistä haasteista tuottajan näkökulmasta. Kirjoituksessa nostetaan esille pienyrittäjien tarpeet käytännönläheisille koulutuksille. Lumen 2/2016

 

Lappilaiset marjat - terveydeksi

Seija Niemi kirjoittaa lappilaisten marjojen ja kasvien erityisyydestä, puhtaudesta ja ennen kaikkea terveysvaikutuksista. Artikkelissa puhutaan myös superfoodeista ja pehmelöistä. Artikkelin lopussa on napakasti koostettu vielä täsmätietoa arktisista marjoista, kasveista ja pakurista sekä luomutuotannosta. Lumen 3/2016 ja kirjassa ”Onneks On Luomua” (Merja Koski 2017).

 

Luonnonkasvit elintarvikeraaka-aineena - mitä toimijalta vaaditaan?

Johanna Kinnunen avaa villikasvien kaupallisen hyödyntämisen viranomaisvaatimuksia. Artikkelissa otetaan esille villikasvien erityispiirteitä sekä tuotannon eri vaiheita laatuketjuajattelun mukaisesti. Artikkelin lopussa on koottu tärkeitä lähteitä, joista lukija löytää aiheesta lisätietoa. Elintarvike ja Terveys -lehti 3/2017

 

Mitä pohjoinen valo tekee mustikalle?

Rainer Peltolan blogissa keskitytään mustikan antosyaanipitoisuuksiin ja siihen, kuinka valo-olosuhteet vaikuttavat pohjoiseen kasvuun. Valon määrällä ja laadulla on väliä, kuten on myös aallonpituuksilla. Lutunen 2.3.2018

 

Mustikka onkin puolukka ja Kanadassa kanadanmustikka on jotain muuta

Rainer Peltolan blogissa perehdytään monipuolisesti Vaccinium-suvun marjoihin ja erityisesti mustikoihin, joita on useita eri lajeja. Tekstissä puhutaan myös villimarjojen määritelmästä ja niiden kilpailueduista markkinoilla. Luonnonvarakeskus blogiartikkelit 6.6.2016

 

Mustikan pohjoinen laatu

Rainer Peltolan artikkelin keskiössä ovat antosyaanit, joita on pidetty yhtenä tekijänä mustikan terveellisyydessä. Kirjoittaja nostaa esille kolme tutkimusta, joissa on tutkittu antosyaanipitoisuuksien vaihtelua ja pohjoisten olosuhteiden vaikutusta niihin. Lutunen 14.2.2018

 

Pohjoinen Puhtaus – missä mennään  

Rainer Peltola, Seija Niemi ja Johanna Kinnunen tekevät katsausta Lapin ympäristön tilaa koskevista julkaisuista. Artikkeli pohjautuu Luonnonvarakeskuksen ja Lapin tutkimusseuran vuonna 2012 tekemään ”Pohjoinen puhtaus” –koosteeseen, joka todetaan yhä ajantasaiseksi. Lumen 1/2017

 

Pohjoista keruuluomua  

Johanna Kinnunen käsittelee artikkelissaan luomun kansainvälistä merkitystä ja luomusertifiointia. Keruuluomun valvontajärjestelmän käytännöllisyyttä voisi vielä kehittää entistäkin tuottajaystävällisemmäksi. Uusi Rovaniemi 67/2017 (23.9.2017)

 

Puhtaat pohjoiset luonnontuotteet – ja vielä luomuna? Case-esimerkkejä elävästä yrityselämästä

Johanna Kinnunen on haastatellut Kiantama Oy:tä, Lapin Maria Oy:tä, Polar Shiitake Oy:tä ja Naviter Oy:tä, jotka kaikki käyttävät luomutuotannon raaka-aineita tuotteissaan. Artikkelissa pohditaan luonnontuotteiden ja luomutuotteiden välistä suhdetta. Lutunen 10.10.2016

 

Salaiset marjapaikat ja jakamistalous

Rainer Peltolan blogissa pohditaan suomalaisten marjanpoimintakulttuuria, jakamistaloutta ja luonnonmarjojen satoseurantaa. Kirjoituksessa haaveillaan, että kansalaisaktiivisuus voisi hyödyttää tutkimuslaitosten satoseurantojen perinteikästä tekoa. Luonnonvarakeskus blogiartikkelit 15.6.2017

 

Sodankylän keskuskeittiössä lähiruoka on arkipäivää 

Johanna Kinnunen tutkii lähiruuan hyödyntämisperiaatteita ja haastattelee kunnan ruokapalvelupäällikkö Merja Aholaa. Lähiruuan suosimisella on positiivinen vaikutus koko kunnan elinkeinoelämään ja talouteen; samoin villiruoan suosiminen vaikuttaa paikallisten tuottajien työllistämiseen.

 

Villikasvien elintarvikekäytön mahdollisuudet lisääntyivät

Johanna Kinnusen kirjoituksessa käsitellään EU:n uuselintarvike-asetusta ja Eviran vuonna 2014 julkaisemaa luetteloa elintarvikekäytön kannalta tärkeimmistä suomalaisista luonnonvaraisista kasveista. Lapin AMK kokosi ja toimitti tärkeää aineistoa, jonka avulla luetteloa päivitettiin. Lumen 3/2016

Raportit ja julkaisut

Lähiruoasta matkailu-ravintoloiden valttikortti? Keittiömestareiden ja ravintolan vastuuhenkilöiden näkemyksiä lähiruoan käytöstä Levillä ja Saariselällä

Marja Uusitalon, Olli Wuoren, Pasi Rikkosen, Jussi Veijolan ja Tuomas Jauhon tutkimuksessa haastatellaan viittä toimijaa lähiruuan käytöstä ja paikallisen elintarviketuotannon kehittämisestä. Lähiruoka on tunnistettu hyväksi osaksi matkailuyritysten brändäämistä. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 54/2016

 

Opas elintarvikealan yrittäjälle luonnonkasvien käytöstä - Luonnontuotealan uuselintarvikekysymykset

Seija Niemen ja Johanna Kinnusen ajankohtaisessa oppaassa lukija perehtyy uuselintarvikeasetukseen ja sen uudistumiseen vuonna 2018. Myös ei-uuselintarvikkeista ja luonnonkasvien pienimuotoisesta käytöstä on omat selventävät osionsa. Lapin AMK julkaisuja 2/2016

 

Valitseeko matkailija lähiruokaa lautaselleen? Matkailijoiden asennoituminen paikallisten elintarvikkeiden ja villiruoan käyttöön Levillä

Olli Wuoren, Marja Uusitalon, Jussi Veijolan ja Tuomas Jauhon tutkimuksessa haastateltiin 252 matkailijaa Levin hiihtokeskuksessa vuonna 2013. Kyselyssä tarkasteltiin suhtautumista paikalliseen poronlihaan, luonnonmarjoihin ja –yrtteihin. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 14/2016

Selvitykset

Voit jättää Lutuselle selvityspyynnön luonnontuotteisiin liittyvistä tietotarpeistasi myös yhteydenottolomakkeella.

 

Maarianheinät

Selvityksessä perehdytään Hierochloë –suvun eli maarianheinien taksonomiaan, ominaisuuksiin, kasvupaikkoihin, käyttömuotoihin sekä niillä maustettavaan Zubrowka vodkaan Puolassa.

 

Metsänomistajuus ja jokamiehenoikeudet

Lyhyt yhteenveto tutkimuksista ja selvityksistä, jotka on tehty jokamiehenoikeuksista ja niihin liittyvästä asenneilmastosta. Tarkoituksena on antaa selvennystä erilaisiin haasteisiin, kun esimerkiksi keskustellaan ja pohditaan jokamiehenoikeuksien rajoja luonnonantimien keruun tehostuessa.

 

Pihkauutteen mikrobiologiaa

Pihkauutteen antimikrobista tehoa arvioitiin mikrobikasvuston ja pihka-kasviöljy-seoksen vuorovaikutuksella. Tutkimuksessa havaittiin seoksen selvästi ehkäisevän gram-positiivisten bakteerien kasvua.

 

Sekundaariyhdisteet mustikan ja puolukan puristekakuissa

Selvityksessä on koottu neljä aihetta käsittelevää tutkimusta tiiviiksi koosteeksi. Linkkien kautta voi tutustua tutkimuksiin tarkemmin.

 

Selvitys viestintäkäytänteistä

Lapin luonnontuotealan opettajien ja yrittäjien viestintäkäytänteiden selvityksellä haettiin vastauksia kysymyksiin, mitä kanavia ja tapoja käytettiin ja mitkä niistä koettiin tehokkaimmiksi. Tuloksia ollaan hyödynnetty tiedon tuottamisessa hankkeessa.

 

Ureajuurikäävän torjunnassa

Juurikääpä on ajankohtainen vaiva riskialueilla metsänuudistuksessa. Urealiuoksen käyttöä kantokäsittelyssä on tutkittu Keski-Ruotsissa vuosina 1997-1998, kyseistä tutkimusta referoidaan selvityksessä.

Yritystarinat

Jäätelön voimalla isojen kumppaniksi, Arctic Ice Cream

Anna-Riikka Lavian blogitekstin aiheena on elintarvikeyrityksen perustamisen jälkeinen jakelukanavan etsintä. Lavia kertoo käytännönläheisesti tavaranjakelusta ja paikallisen yksityisyrittäjän tapahtumarikkaasta taipaleesta. ProAgria, Arktista yritysvoimaa 2.9.2016

 

 

Kansainvälistyminen ja suhteiden rakentaminen on matkana samanlainen kuin ensitreffeiltä avioliittoon, SuperMood Oy  

Rita Nordinin blogissa tarkastellaan yrityksen kansainvälistymistä ja kaupallistamista kekseliäästä näkökulmasta. Kirjoittaja jakaa luonnonkosmetiikan alalta omia kokemuksiaan, joita voi niiden yleisyyden puolesta soveltaa monipuolisesti muihinkin tuoteryhmiin. Lutunen 30.11.2016

 

 

Metsän keskeltä maailmalle, Arctic Warriors

Tuija Kauppinen ja Katja Misikangas jakavat yrityksensä uskoa lappilaisiin yrtteihin ja niiden potentiaaliin kansainvälisillä markkinoilla. Kirjoituksessa on vahva pienyrityksen näkökulma, ja siinä tarkastellaan myös luonnontuotealan haasteita ja voimaa. ProAgria, Arktista yritysvoimaa 26.2.2017

 

 

Pala puhdasta pohjoista luontoa, Arctic Superfood

Jari Kurtti kertoo työhistoriastaan, oman yrityksensä perustamisesta sekä tuotekehittelystä tarkasti kirjoituksessaan. Villiyrtti- ja luonnonmarjaraaka-aineista syntyy kotimaista superfood-patukoita, jotka kilpailevat ulkomaalaisten tuotteiden rinnalla päivittäistavarakaupoissa. ProAgria, Arktista yritysvoimaa 8.8.2017

YHTEYDENOTOT JA LISÄTIEDOT

Rainer Peltola

puh. 029 532 6429

rainer.peltola@luke.fi

 

Seija Niemi

puh. 040 181 3296

seija.niemi@lapinamk.fi

 

Siiri Seppänen

puh. 040 621 0863

siiri.seppanen@lapinamk.fi


Voit jättää Lutuselle selvityspyynnön luonnontuotteisiin liittyvistä tietotarpeistasi myös yhteydenottolomakkeella.