kilpisjärven sääski.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Tutkimus ja kehitys / Lapin luonnontuotteet

Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle -
Lutunen

Lutunen -hankkeessa tuotetaan tarvelähtöistä, luonnontuotteita koskevaa tietoa kohdennetusti eri toimijaryhmille. Tuloksista hyötyvät niin yrittäjät, opetustoimen henkilöt, tutkijat, kehittäjät, hallinnon edustajat kuin maakunnan asukkaatkin.

Luotettavan tutkimus- ym. tiedon saannin helpottaminen

  • parantaa yritysten kilpailukykyä
  • tarjoaa työkaluja tuoteideoiden ja uusien innovaatioiden kehittämiseen
  • edistää kysyntää ja tarjontaa
  • luo edellytyksiä uudelle tutkimukselle, liiketoiminnalle ja yhteistyölle

 

Täsmätietoa Lapin luonnontuotteista maakunnalle -hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus sekä Lapin ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Lapin ELY-keskus Euroopan maaseuturahastosta.

lutuslogot.png

 

YHTEYDENOTOT JA LISÄTIEDOT

Rainer Peltola
puh. 029 532 6429, rainer.peltola@luke.fi

Seija Niemi
puh. 040 181 3296, seija.niemiharmaasähköposti.jpg

Johanna Kinnunen
puh. 040 646 2474, johanna.kinnunenharmaasähköposti.jpg

lutunen logo.png