Lapin AMK työelämälle banneri GOLF.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Tutkimus ja kehitys

Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018


  • Kohderyhmänä 18-30 vuotiaat sosiaalista kuntoutusta tarvitsevat nuoret, joiden elämänkulkuun liittyy koulutuksen ja/tai työn puute, työ- toimintakyvyn vajeita, huono-osaisuutta, itsenäistymiseen ja elämänhallintaan liittyviä pulmia ja osallistumattomuutta.
  • Kehitetään ja toteutetaan toimintaa nuorten tarpeiden, mielenkiinnon kohteiden ja harrastusten mukaisesti.
  • Perustetaan Potkuri-palvelupiste. Nuoret osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen, jolloin toiminta muodostuu nuorten tarpeiden ja kiinnostuksen mukaiseksi.
  • Tuetaan nuorten osallisuutta vertaistukitoimintaa kehittämällä. Toimintamuotoina voivat olla mm. musiikki, liikunta, teemalliset ja vapaat keskustelutuokiot, taidelähtöiset ja toiminnalliset menetelmät.
  • Haetaan paikallisia rakaisuja nuorten aktivoitumisen ja osallistumisen edistämiseksi.
  • Luodaan asiakkaan tarpeesta lähtevä vastuuhenkilömalli.
  • Luodaan (Lapin AMK) netti/mobiilipalvelujärjestelmä, jossa välitetään mahdollisia pientöitä mm kodeissa, järjestöissä, tapahtumissa ja yrityksissä
  • Lappilainen toimintatapa, ”Kemiläisille nuorille Kemiläiseen tyyliin ja Sodankylän nuorille Sodankylän malliin”

 seitasäätiö.jpg  merilapintyöhönvalmennus-säätiö.gif  lapin amk logo.jpg  20060303151706.jpg
       
 euroopan sosiaalirahasto.jpg  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.jpg

            ely_logo.jpg

 

Seitasäätiö Meri-Lapin Työhönvalmennus-säätiö Lapin ammattikorkeakoulu Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Vipuvoimaa EU:lta Lapin yliopisto
ELY-keskus