kuva
Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Tutkimus ja kehitys / Ennen vuotta 2014 päättyneet hankkeet / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Mikro- ja pienyritysten osaamisen kehittäminen osana alueellista innovaatiojärjestelmää, vaihe 1, toimintamallin kehitys

 Kuvaus: Hanke edistää amk:n, yritysten ja kehitysorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Vaiheen 1 tavoitteena on luoda toimintamalli amk-opetuksen hyödyntämisestä yritysten kehittämistoiminnassa. Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa oppimispolku perusopinnoista opinnäytetyön kautta jatkotutkintoihin. Tuloksena on työelämäläheinen koulutus-/toimintamalli. Toimintamallin avulla parannetaan seutukuntien mikro- ja pienyritysten osaamisen ja innovaatiotoiminnan tasoa. Vaiheessa 2 toimintamallia levitetään laajamittaisesti. Kehittämisohjelmien tavoitteena on lisätä hankkeeseen osallistuvien yritysten innovatiivisuutta esimerkiksi uuden teknologian, toimintatapojen ja prosessien käyttöönotossa sekä lisätä yrityksen henkilöstön osaamista. Yhteistyön lisääminen nostaa alueen yleistä osaamistasoa. Hankkeessa luodaan ja testataan toimintamalli, jonka pohjalta toteutetaan konkreettisia yrityskohtaisia kehittämishankkeita.
 Aikataulu: 1.12.2005 - 31.5.2007
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero: 85451
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Palvelualat
 Projektipäällikkö: Mauri Heikkilä
 Kokonaiskustannukset: 146399
 Rahoitus: ESR