kuva
Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Tutkimus ja kehitys / Ennen vuotta 2014 päättyneet hankkeet / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2008 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Kolme askelmaa yhteisölliseen

 Tavoite: Projektin tavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla saadaan alumnit mukaan koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintamallin kehittäminen alkaa työelämäläheisen myynnin oppimismallin luomisella, ja siitä pyritään luomaan eri korkeakouluille ja koulutusaloille soveltuva malli.
Tavoitteena oli hyödyntää työelämässä olevien alumnien kokemusta ja yrityssuhteita autenttisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Projektissa kehitetään tulevaisuusorientoitunut myynninosaamisen opintokokonaisuus hyödynnettäväksi amk-tutkinnoissa, täydennyskoulutuksessa ja yrityskoulutuksessa.
 Tulokset: Projektin tuloksena oli palveluosaamisen oppimisympäristö. Projektissa luotiin toimintamalli, joka sitouttaa alumnit ammattikorkeakoulujen myynninosaamisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kehitetty Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen yhteinen koulutustuote on myöhemmin sovellettavissa tradenomikoulutuksen lisäksi laajemmin muille koulutusaloille.
Opiskelijoiden työmarkkinakelpoisuuden lisääntymisen myötä elinkeinoelämälle voidaan tarjota korkeakoulutettuja myynnin ammattilaisia, joilla on laaja osaaminen myynnin suunnittelusta, myyntiprosessista ja johtamisesta.
KTamkin ja Ramkin henkilöstön kohonnut osaamistaso palveluosaamisen kouluttajina.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit:
 Aikataulu: 1.10.2008 - 31.5.2012
 Lisätietoja: Tomi Sipola
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Euroopan Komissio (suora rahoitus), Kunnat, Pirkanmaan ELY