kuva
Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Tutkimus ja kehitys / Ennen vuotta 2014 päättyneet hankkeet / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2008 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Elävä Lappi - Liikunta-, luonto- ja ostosmatkailua tukevien käyttäjälähtöisten liiketoimintapalveluiden kehittäminen

 Tavoite: Elävä Lappi –hanke on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koordinoima tutkimus- ja kehittämishanke, jossa on mukana Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lapin Yliopisto. Hankkeen osarahoittaja on EU:n Euroopan aluekehitysrahasto. Elävä Lappi -hankkeen tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen toimintamalli, jossa käyttäjät/asiakkaat ovat tiiviisti mukana Kemi-Tornio-Rovaniemi alueen ostos-, liikunta- ja luontomatkailun sekä elämystuotannon kehitystyössä. Hanke perustuu Living Lab -innovaatiomalliin. Living Lab on käyttäjälähtöinen avoimen innovaation ekosysteemi, jossa yhdessä käyttäjien kanssa kehitetään tuotteita tai palveluita aidoissa käyttötilanteissa. Living Lab -innovaatiomallissa tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen kehittämisen keskiössä ovat käyttäjän ja kuluttajan tarpeet. Tarkoituksena on auttaa yrityksiä ja organisaatioita kehittämään tuotteitaan asiakasryhmiensä tarpeiden mukaisesti.
 Tulokset: Käyttäjälähtöisen kehitystyön avulla Kemi-Tornion ja Rovaniemen alueen yritykset ja muut toimijat saavat konkreettista tietoa ja ideoita tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen. Asiakaslähtöisen toimintamallin avulla haetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat liiketoiminnan kasvun ja vetovoimatekijöiden vahvistamisen. Hankkeen tuloksina syntyy toimintatapoja käyttäjälähtöiseen palvelu- ja tuotekehitykseen sekä sitouttamis- ja palkitsemismenetelmiin.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit: Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto
 Aikataulu: 1.8.2010 - 31.12.2013
 Lisätietoja: Marika Saranne
 Kotisivut: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/elavalappi/
 Rahoituslähteet: Lapin Liitto