kuva
Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Tutkimus ja kehitys / Ennen vuotta 2014 päättyneet hankkeet / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2007

Huumetyön Tukikohta –hanke

Tavoitteet

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (AMK) suorittaa alkukartoituksen Huumetyön Tukikohta-hankkeen osahankkeissa Kemi-Torniossa ja Iisalmessa. Kartoituksen tavoitteena on selvittää laaja-alaisesti alueen viranomaistahojen ja muiden päihde- ja huumetyön yhteistyötahojen edustajien näkemykset huumetyön nykytilanteesta, tulevaisuudesta ja huumetyön uusista haasteista sekä ehkäisevän että korjaavan työn osalta. Selvitystä täydennetään avainhenkilöiden haastatteluilla. Kyselyjä lähetetään Kemin ja Tornion kaupungeissa yhteensä vähintään 40 kpl ja Iisalmessa vähintään 20 kpl. Haastatteluja tehdään väh. 5 kpl per paikkakunta (Kemi-Tornio ja Iisalmi, yhteensä vähintään 10 haastattelua).

AMK laatii alkukartoitusta varten kysely- ja haastattelulomakkeet, suorittaa aineiston keruun (Iisalmen haastattelut toteutetaan puhelinhaastatteluina), käsittelee aineiston ja laatii yhteisen raportin alkutilanteesta. Raportista on nähtävissä myös osahankekohtaiset tiedot. AMK suorittaa kartoituksen syksyn 2006 aikana. Raportti valmistuu 31.1.2007 mennessä.

Aikataulu

1.9.2006 – 31.1.2007

Koordinaattori

Kemi-Tornion AMK, Sosiaali- ja terveysala

Yhteistyö

  • Sininauhaliitto ry
  • Tornionlaakson Suojapirtti ry
  • Päiväkeskus Pysäkki ry, Iisalmi