Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Tutkimus ja kehitys / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Innopreneurship - Development of entrepreneurship training and education in higher education institutions in the Northern Scandinavia

 Tavoite: Utvecklingen av de norra regionerna i Sverige, Norge och Finland är beroende av nya innovationer och specifikt ny företagsamhet i form av grundande av nya företag. Traditionellt har skapande av ny företagsamhet inte varit direkt kopplat till högskolevärden, som snarare haft till uppgift att försörja storföretag med kompetent arbetskraft. På senare år har högskolan fått större roll för ökad företagsamhet i form av att studenter väljer att starta företag efter studierna. Det är dock fortfarande relativt få studenter som väljer att bli företagare i förhållande till andra grupper. Så trots att företagsamhet (Entreprenörskap) har kommit in i de flesta högskolors kursutbud finns det ännu mycket att göra. Vi vet hur viktig företagsamheten är för samhället, men vi vet inte lika mycket kring hur vi skall utbilda för att skapa företagsamhet. Från det senaste rapporten kring Global Entrepreneurship Monitor (GEM) finns tyliga indikationer att parametern TEA (total entrepreneurial activity - total nyföretagsamhet) fortfarande är låg i Finland och Sverige, medan Norge är ett undantag i Norden med relativt hög nyföretagsamhet. Med anledning av detta avser vi nu utveckla den gränsöverskridande kompetensen i utbildning kring företagsamhet i den nordligaste delen av Norden. Det övergripande syftet med projektet är att genom ett samarbete mellan norska, svenska och finska högskolor och forskningsorganisationer identifiera goda exempel i nuvarande verksamhet samt utveckla nya metoder inom området utbildning kring företagsamhet och entreprenöriellt lärande. Kunskapen som genereras i projektet kommer att överföras till praktiska verktyg för att utbilda och träna studenter i företagsamhet inom högskolan. Ett relaterat syfte är att bygga kompetensen hos lärare inom högskolan i att undervisa med en entreprenöriell pedagogik inom högskolans alla områden, men med betoning på teknik- och affärsutveckling samt lärarutbildning. Vi ser därför att projektet har potential att direkt förbättra kunskapen i företagsamhet hos de utexaminerade studenterna samt genom detta också indirekt verka för uppkomsten av nya företag och en positiv effekt på den regionala tillväxten.
 Tulokset: Projektets mål är följande: 1. Genom att analysera nuvarande tillstånd i utbildning kring företagsamhet (entreprenörskap) inom partneruniversiteten kommer vi att kunna * utbyta kunskaper och erfarenheter, samt * förnya metoder, innehåll och pedagogik. 2. Skapa en helhetssyn på utbildning kopplat till företagsamhet i den nordnordiska kontexten. 3. Underlätta för de utexaminerade studenterna att grunda nya företag (och utveckla de som redan finns) i vår region. 4. Producera vetenskaplig forskning inom området entreprenörskap kopplat till utbildning
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit: Luleå tekniska universitet (LTU)
 Aikataulu: 1.11.2008 - 31.7.2011
 Lisätietoja: Seppo Saari
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: