Lapin AMK työelämälle banneri GOLF.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Stipendirahasto

Lapin AMKin stipendirahasto

Lapin ammattikorkeakoulun stipendirahasto on perustettu tukemaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintoja, soveltavaa tutkimusta, taiteellista tai yleishyödyllistä toimintaa.

Rahasto

  • vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja,
  • myöntää apurahoja ja stipendejä opiskelijoiden opintoja, soveltavaa tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten (haetaan rahastolta etukäteen tulevaan tai meneillään olevaan toimintaan) sekä
  • tunnustuspalkintoja (= perinteisiä stipendejä, myönnetään jälkikäteen jostain jo tehdystä toiminnasta) opiskelijoiden tekemän tieteellisen, taiteellisen tai yleishyödyllisen toiminnan tunnustukseksi.

 

Rahastoon voidaan myös lahjoittajan toivomuksesta perustaa oma nimikkorahasto, jonka varoja seurataan rahastossa erikseen.

Rahaston varojen jaosta ja myöntämisen perusteista päättää Lapin ammattikorkeakoulun rehtori ammattikorkeakoulun johtoryhmän nimeämän työryhmän esityksestä. Samalla huomioidaan mahdolliset lahjoittajien asettamat ehdot varojen myöntämiselle. Mikäli lahjoittaja haluaa itse nimetä saajan, lahjoitusta ei voida käsitellä stipendirahaston kautta. Tunnustuspalkintoja jaetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa valmistumisjuhlien yhteydessä. Apurahoja ja stipendejä esimerkiksi opinnäytetyön tekemiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan haetaan erillisten ohjeiden mukaisesti läpi lukuvuoden.

Apurahan, stipendin tai tunnustuspalkinnon antajan eli Lapin ammattikorkeakoulun on ilmoitettava verohallinnolle kaikki apurahat, stipendit sekä tunnustuspalkinnot, joiden määrä samalle suorituksen saajalle kalenterivuonna on vähintään 1 000 euroa. Lapin ammattikorkeakoulun stipendirahaston myöntämä apuraha, stipendi tai tunnustuspalkinto on lähtökohtaisesti saajalleen verovapaata tuloa. Lapin ammattikorkeakoulu tulkitaan verotuksessa yksityiseksi tahoksi. Verohallinnon ohjeet.


Lahjoitukset


Yritykset, yhteiset ja yksityiset henkilöt voivat tehdä rahastoon lahjoituksia. Saaduista apurahalahjoituksista jää aina 10 % rahaston kartuttamiseen. Lahjoituksia voi tehdä maksamalla lahjasumman rahaston pankkitilille, jonka tilinumeron saa rahaston yhteyshenkilöltä. Lapin ammattikorkeakoululla on myös lahjakirjan pohjalomake, jota voi käyttää lahjoituksen tekemiseen ja lisätietojen antamiseen.

Lahjoittaja saa vähentää verotuksessaan 850 euron ja sitä suuremmat tieteellistä tai taiteellista toimintaa edistävät lahjoitukset ammattikorkeakoululle, jos lahjoittaja on yhteisö, yksityinen henkilö tai kuolinpesä. Tarkemmat säännökset ovat tuloverolain 57 ja 98 a pykälissä.
YHTEYSHENKILÖ

Rahaston yhteyshenkilönä toimii
Kaija Kylmälä

puh. 040 775 8144, kaija.kylmalaharmaasähköposti.jpg

Postiosoite:
Lapin ammattikorkeakoulu/Stipendirahasto
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi