kuva
Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Työelämälle / Kehittämisympäristöt / ENVI - Rovaniemi

ENVI-tilat ja harjoitusympäristöt

ENVI on vuorovaikutteinen, virtuaalinen oppimisympäristö käytännön hoito- ja palveluprosessien tai yksittäisten hoitotilanteiden harjoitteluun. ENVIssä simuloidaan moniaistisia, aidontuntuisia terveys- ja sosiaalialan työtilanteita, jotka ohjaavat aktiiviseen ajatteluun ja tekemällä oppimaan.

1. Kotiympäristö
2. Terapia ja kotisairaanhoitotila
3. Neuvola
4. Lapset ja synnytysosasto
5. Vastaanottotila
6. Välinehuoltotila
7. Lääkehuoltotila
8. Sisätaudit
9. Tehosali
10. Kirurginen osasto
11. Leikkaussali
12. Virtuaalinen tapahtumaympäristö
13. Debriefing-tila

Lisäksi:
Uudistetut osaamis- ja ongelmaperustaista oppimista tukevat virtuaali- ja simulaatiomallinnukset, ambulanssisimulaatio, sähköinen potilastietojärjestelmä sekä fysioterapialaboratorion pelilliset ympäristöt.

 

Käyttömahdollisuudet

Nopeasti muuttuvien tilanteiden hallinta  

 • pelastaminen, ensiapu ja ensihoito  
 • hätä- ja kriisitilanteet 
 • sairaankuljetus ambulanssilla ja ahtaassa tilassa työskentely
 • päivystys-, teho- ja leikkauspotilaan hoito

Ammatillinen vuorovaikutus

 • huolen puheeksi otto ja vuorovaikutustaidot
 • ammattieettinen päätöksenteko  
 • terveyden edistäminen ja potilasohjaus 

 
Moniammatillinen tiimityö 

 • monitieteisen tietoperustan syventäminen  
 • kliininen osaaminen 
 • lääkehoito-osaaminen 
 • hoidon ja palvelun suunnittelu 
 • sähköinen, rakenteinen kirjaaminen  
 • kuntouttava työ


Hyvinvointiteknologian soveltaminen 

 • konsultointi ja etäteknologian hyödyntäminen  
 • etävastaanotto- ja neuvolatoiminta  
 • laiteteknologia ja terveydenhuollon tietotekniikkasovellukset  
 • kodin turva- ja huolenpitojärjestelmät

 

Tilat uudistettiin ENVI 2 -hankkeessa 1.6.2013 - 31.12.2014
Hankkeen rahoittaja: Lapin Liitto
Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen budjetti: n. 1,1 milj. euroa