pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opiskelua tukevat palvelut / Opintojen ohjaus ja tuutorointi

Tuutorit lukuvuonna 2016 – 2017

YAMK opettajatuutorit
Lapin AMKin opiskelijatuutorit löytyvät Rotkon sivuilta.

 

Opettajatuutorit

Hiihtomajantie 2

705L Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus

R75L17S Piia Similä
R75L16S Piia Similä
R75L15S Piia Similä
R705L14S, 705L13 ja 705L12 Piia Similä
A705L12 Piia Similä (monimuoto-opinnot)
Aiemmat ryhmät: Anne Rautio (opinto-ohjaaja) ja Piia Similä

Viirinkangas

Restonomikoulutus
801D Degree Programme in Tourism
R81D17S Petra Paloniemi
R81D16S Ulla Kangasniemi
R81D15S Ulla Kangasniemi
R801D14S Petra Paloniemi
R801D13S Ulla Kangasniemi
Aiemmat ryhmät: Ulla Kangasniemi

81M Matkailu- ja palveluliiketoiminta
Päiväopinnot
R81M17S Heidi Kaihua ja Minna Sipponen
R81M16S Mervi Angeria ja Jenni Pyhäjärvi
R81M15S Jenni Pyhäjärvi ja Minna Väyrynen

Monimuoto-opinnot
RA81M16S Tanja Maaninka, Merja Vankka ja Kati Koivunen
RA81M15S Päivi Hanni-Vaara ja Outi Kähkönen

802H Hotelli- ja ravintola-alan koulutus
Päiväopinnot
R802H14S Minna Sipponen
R802H13S Heidi Kaihua
Aiemmat ryhmät: Tuija Syväjärvi (opinto-ohjaaja)

Monimuoto-opinnot
RA802H14 Merja Vankka
RA802H13 Tuija Syväjärvi
Aiemmat ryhmät: Tuija Syväjärvi (opinto-ohjaaja)

801M Matkailun koulutus
Päiväopinnot
R801M14S Heidi Kaihua
R801M13S Mervi Angeria
Aiemmat ryhmät: Tuija Syväjärvi (opinto-ohjaaja)

Monimuoto-opinnot
RA801M14 Tanja Maaninka
RA801M13 Outi Kähkönen
Aiemmat ryhmät: Tuija Syväjärvi (opinto-ohjaaja)

801Y  Restonomi (ylempi AMK), Master of Hospitality Management
81Y16 Merja Koikkalainen
801Y14 Kaarina Kantele
801Y12 Kaarina Kantele
801Y10 Kaarina Kantele

Jokiväylä

  • Insinöörikoulutus

501M Maanmittaustekniikan koulutus
Päiväopinnot
R51M17S Lampinen Jaakko
R51M16S Lampinen Jaakko
R51M15S Lampinen Jaakko
R501M14S Karppinen Timo

Monimuoto-opinnot
RA51M17S Porsanger Sami
RA51M16S Porsanger Sami
RA51M15S Porsanger Sami
RA501M14 Porsanger Sami

Aiemmat ryhmät:  Lampinen Jaakko (opintojen ohjaaja)

501R Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Päiväopinnot
R51R17S Kämäräinen Pekka
R51R16S: Ryynänen Kai
R51R15S  Vesa Juha, Poikajärvi Janne, Ryynänen Kai
R501R14S Vesa Juha, Poikajärvi Janne, Ryynänen Kai

Monimuoto-opinnot
RA51R17 Vatanen Mikko
RA51R16 Poikajärvi Janne
RA51R15 Kuisma Petri                                                                                              
RA501R14 Vesa Juha
ESR51R15 Vesa Juha
Aiemmat ryhmät: Pekka Kämäräinen (opintojen ohjaaja)

504T Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Päiväopinnot
R54T17S Torvinen Sirpa
R54T16S Mielikäinen Maisa
R54T15S  Tepsa Tauno
R504T14S Mielikäinen Maisa

Aiemmat ryhmät:Torvinen Sirpa (opinto-ohjaaja)
Monimuoto-opinnot
RA54T16S: Karlsson Kenneth

504D Degree Programme in Information Technology
504D13 Kesti Aku
LA1, LÄY Kesti Aku

599Y Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (ylempi AMK)
599YL15S ja 599YL16S Kärnä Veikko

604Y Alueiden käytön suunnittelun koulutus (ylempi AMK)
604YL16S Sironen Tapio
604YL15S Rummukainen Aune

  • Maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden koulutus

601M Maaseutuelinkeinojen koulutus
R64M17S ?
R61M16S Maijala Veikko
R61M15S Timonen Maarit
R601M14S Maijala Veikko

Aiemmat ryhmät: Maijala Veikko

604M Metsätalouden koulutus
R64M17S Sironen Tapio
R64M16S Ojutkangas Arto
R64M15S Kuutti Liisa
R604M14S Ojutkangas Arto

Aiemmat ryhmät: Ojutkangas Arto (opintojen ohjaaja)

Monimuoto-opinnot

RA64M16S Pennanen Pekka
RA604M14 Pennanen Pekka

  • Fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus                                                                                                                      
705F Fysioterapian koulutusohjelma
R75F17S Rahkola Mika
R75F16S Anne Rautio
R75F15S Erja Rahkola
R705F14S Mika Rahkola
Erja Rahkola (opinto-ohjaaja)

702H/702T Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus
Päiväopinnot
R72H17S Sari Melamies
R72H16S ja R72T16S Susanna Kantola
R72H15S ja R72T15S Heidi Jaakola
R702H14S ja R702T14S Outi Tieranta
R702H13S ja R702T13S Leena Välimaa
702H12 Outi Tieranta
702T12 Sirpa Kaukiainen
702T11 Maria Kiistala
Monimuoto-opinnot
RA72H17K Outi Tieranta
RA72H16K ja RA72T16K Leena Välimaa
RA72H15K Susanna Kantola
RA72T15K Susanna Kantola
RA702H14 Susanna Kantola
RA702T14 Susanna Kantola
A702H13 Susanna Kantola
A702T13 Leena Välimaa
A702H12 Susanna Kantola
A702T12 Sirpa Kaukiainen

Työelämän kehittäminen ja esimiestyö  (ylempi AMK)
R702Y16S ja 17S Outi Törmänen

  • Tradenomikoulutus

307D Degree Programme in International Business Services
R307D14 Kaisa Lammi
R307D13 Kaisa Lammi
R307D12 Tuija Kuisma ja Jaana Koivuranta

301D Degree Programme in International Business
R31D16 Ritva Junna
R31D15 Kaisa Lammi
R301D14 Kaisa Lammi

R31L16 Päivi Mastosaari ja Hannele Niemi
R31L15 Kaisa Lammi ja Hannu Haataja
R301L14 Antti Ovaskainen ja Outi Kivirinta
R301L13 Päivi Mastosaari
R301L12A Hannu Haataja (markkinointi) ja Jaana Koivuranta
R301L12B Antti Ovaskainen (tall.hall.) ja Jaana Koivuranta

RA31L17K Lahja Karjalainen
RA31L16K Ritva Junna
RA31L15 (oikeustradenomi) Marja Kallioniemi ja Lahja Karjalainen
RA301L14 Lahja Karjalainen
RA301L13 Ritva Junna
RA301L12 Antti Ovaskainen ja Jaana Koivuranta
RA301L12O Jaana Koivuranta

 Aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)
R31YL16S ja 17S  Eija Turunen

Digiajan palvelujohtaminen (ylempi AMK)
Marika KunnariSähköpostiosoitteet

Opettajatuutorit: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Opiskelijatuutorit: etunimi.sukunimi@edu.lapinamk.fi