pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opiskelua tukevat palvelut / Opintojen ohjaus ja tuutorointi

TUUTORIT 2016-2017

YAMK opettajatuutorit
Lapin AMKin opiskelijatuutorit löytyvät Rotkon sivuilta.

 

Kulttuuriala

Kuvataide
T26K16S ja T26K17S Panu Pohjola
T26K15S: Jari Penttinen
T206K14S: Jari Penttinen
Aiemmat ryhmät Jaana Koivuranta
TA206K13S: Eija Rajalin

Viestintä

T202V13S: Ari Alm
Viesti12: Ari Alm
Viesti11: Ari Alm
Aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)

Opiskelijatuutorit
Vanhempien vuosikurssien opiskelijatuutorit auttavat uusia opiskelijoita perehtymään uuteen oppimisympäristöön sekä auttavat heitä ongelmatilanteissa, joita voi ilmetä opiskelun aikana tai myöhemminkin. Tuutorit ovat vaitiolovelvollisia.

Työharjoittelun tuutorointi
Työharjoittelun opettajatuutorit

  • informoivat opiskelijoita paikkojen valintamahdollisuuksista
  • tukevat ja ohjaavat harjoittelujakson ja -paikan kytkemistä hopsiin
  • sopivat ja hoitavat viralliset kontaktit työpaikan ja koulun välillä sekä huolehtivat kuntien kanssa tehtävät tarpeelliset lisäsopimukset
  • tukevat ja ohjaavat opiskelijan arviointia, jonka keskeisenä elementtinä on opiskelijan itsearviointi
  • huolehtivat, että tarkemmat pelisäännöt työharjoittelua varten on sovittu ja kaikkien osapuolten tiedossa (ks. työharjoittelusopimus)

Kulttuurialan työharjoittelutuutori on Eija Rajalin.

 

Liiketalous ja tietojenkäsittely

Liiketalous

 


T31L16S Mika Saloheimo ja Satu Valli
T31L15KA Satu Valli
T31L15YRT Jukka Lauri

T301L14KA Mika Saloheimo
T301L14LOG Mika Saloheimo
T301L14YRT Joonas Koivumaa

T301L13SKA Raija Lummi (syksy 2016)
T301L13SYRT Joonas Koivumaa/Jukka Lauri (syksy 2016)
A12 ja aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)

TA31L17K Pirjo Kööni
TA31L16K Kirsti Ketola

TA31L15S Pirjo Könni
TA301L14 Kirsti Ketola
TA301L13 Pirjo Könni (syksy 2016)
AIKTAL12ja aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)


Tietojenkäsittely
T42D17S Vladimir Ryabov
T42D16S Teresa Chen
T42D15S Teresa Chen
T402D14S Teresa Chen
T402D13S Johanna Vuokila
A12BIT Johanna Vuokila
A11BIT Johanna Vuokila ja Jaana Koivuranta
A10BIT Jaana Koivuranta

T42T17S ja T42T16S Tuomo Lindholm
TA42T16K Yrjö Koskenniemi
TA42T15S Johanna Vuokila
TA402T14K Sari Mattinen

Tietra17 Juha Meriläinen
A13TIETRA Sari Mattinen
Aiemmat ryhmät: Jaana Koivuranta (opinto-ohjaaja)

Liiketalous, YAMK
T31DY15S ja T31DY16S (International Business Management) Esa Jauhola


Sosiaaliala

Päiväopinnot

Sok24 Sari Leppälä
K701S13S/1 Merja Hjulberg
K701S13S/2 Sari Kähkönen
K701S14K Kaisu Vinkki
K701S14S Sari Halttunen ja Seija Järvi
K71S15K Sari Kähkönen
K71S15S Sari Leppälä
K71S16K Timo Marttala
K71S16S Päivi Muranen


Monimuoto-opinnot

Ak-sok20 Laura Jokela
KA701S13 Leena Seppälä
KA701S14K Heli Arola
KA701S14S Rauni Räty
KA71S15K Kaisu Vinkki
KA71S15S Laura Jokela
RA71S15S  Tero Leppänen
KA71S16S  Leena Seppälä
KA71S17K Laura Jokela

Ylempi AMK
K71Y15S ja K71Y16S Leena Viinamäki

 

Tekniikka

Konetekniikka
K52K16S Lauri Kantola
K52K15S Lauri Kantola
K502K14S Ari Pikkarainen
K502K13S Ari Pikkarainen

KA52K16S Laila Kaikkonen
KA52K15S Laila Kaikkonen
KA502K14 Mari-Selina Kantanen
KA502K13 Mari-Selina Kantanen


Sähkö- ja automaatiotekniikka
K53S16S Marko Kukkola
K53S15S Marko Kukkola
K503S14S Aila Petäjäjärvi
K503S13S Aila Petäjäjärvi

KA53S16 Laila Kaikkonen
KA53S15 Laila Kaikkonen
KA503S14 Markku Saastamoinen
KA503S13 Markku Saastamoinen 

Tieto- ja viestintätekniikka
KA54T16S Tapani Ruokanen

Tuotantotalous
K510T13 Juha Kaarela
TU12AI  Juha Kaarela

Teknologiaosaamisen johtaminen YAMK
K502Y16S Soili Mäkimurto-Koivumaa


Opiskelijatuutorit
Tuutorit pitävät lukuvuoden aikana ryhmäkohtaisia tutortapaamisia, jotka on merkitty lukujärjestykseen. Kullakin tapaamisella on oma teema ja vieraileva luennoitsija. Tutortapaamiset ovat osa Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu -opintojaksoa.

 

Terveysala

Terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajakoulutus

Päiväopinnot
K702H13S  Elli Peteri
K702T13S Hannele Kauppila
K702H14K Anette Suopajärvi
K702H14S Marjanne Sliden
K702T14S Tarja Lipponen
K72H15K Birgit Mylläri
K72H15S Pirjo Sonntag
K72T15S Raija Luutonen
K72H16K Anne Luoma
K7216S Anne Puro
K72T16S Kaisa Holma
K72H17K Aija Lämsä

Monimuoto-opinnot
KA702H14 Tarja Lipponen
KA72H15K Arja Meinilä
KA72H16K Sirpa Orajärvi
KA72H17K Sirpa Orajärvi

Nursing
K702D13S Hannele Kauppila
K702D14S Hannele Pietiläinen
K72D15S Hannele Kauppila
K72D16S Anja Mikkola ja Hannele Pietiläinen

Geronomikoulutus

Päiväopinnot

K702G13S Sari Arolaakso-Ahola

Monimuoto-opinnot

KA702G13 Tuula Ahokumpu 
KA702G14 Tuula Ahokumpu 
KA72G15S Sari Arolaakso-Ahola
KA72G16S Sari Arolaakso-Ahola
KA72H17K Sirpa Orajärvi

Terveyden edistäminen YAMK
K702Y16S ja K702Y15S Airi Paloste

RTG-hoitaja, Bioanalyytikko
Aija Lämsä