pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opinto-opas, AMK-tutkinto / Tentit ja tenttisäännöt Kemi-Tornio / Tenttiminen tekniikka

Tentit, uusintakoekierrokset ja rästitentti

Tentti on kuulustelu, joka järjestetään kunkin opintojakson lopussa. Tavoitteena on opitun arviointi ja opintosuoritusten kontrollointi. Tenttejä on kahdentyyppisiä: varsinainen tentti sekä uusintatentti. Joitakin opintojaksoja suoritetaan vain kirjatenttinä. Kirjatentti on kuulustelu, joka perustuu opettajan määräämään kirjaan. Tenttitilanteessa kirja ei enää saa olla esillä.

Jokaisessa tentissä on samat menettelytavat: Lue ohjeet Tenttisäännöt

Varsinainen tentti

Ensimmäiseen opintojakson lopulla pidettävään tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen, jos on ilmoittautunut ko. opintojaksolle. Kokeen ajankohta ja luokkatila sovitaan tunnilla ja ilmoitetaan mahdollisesti myös lukujärjestyksessä (nuorten koulutus).

Uusintatentti

Sekä varsinainen että uusintatenttien ajankohta/ajankohdat on merkitty opettajan tekemään opintojaksosuunnitelmalomakkeeseen, joka jaetaan kaikille opintojakson alussa. Malli on tekniikan alan lomakkeissa. Nuorten uusinnat maanantai-iltapäivisin ja aikuisten lauantai-iltapäivisin
Uusintatenttiin ilmoittaudutaan täyttämällä tenttikuori ajoissa tenttilokeroon. 

 

Uusintatenttipäivät

Syksy 2014

Nuoret:
Ma 22.9.2014         klo 16.30-19.30       Opettajat       A-O
Ma 27.10.2014       klo 16.30-19.30       Opettajat       P-Ö
Ma 17.11.2014       klo 16.30-19.30       Opettajat       A-O
Ma 8.12.2014         klo 16.30-19.30       Opettajat       P-Ö

Aikuiset:
La 27.9.2014          klo 12.00-15.00       Kaikki opettajat
La 15.11.2014        klo 12.00-15.00       Kaikki opettajat

 

Kevät 2015

Nuoret:
Ma 19.1.2015       klo 16.30-19.30       Opettajat       A-O
Ma 16.2.2015       klo 16.30-19.30       Opettajat       P-Ö
Ma 16.3.2015       klo 16.30-19.30       Opettajat       A-O
Ma 13.4.2015       klo 16.30-19.30       Opettajat       P-Ö
Ma 11.5.2015       klo 16.30-19.30       Kaikki opettajat

Aikuiset:
La 14.2.2015       klo 12.00-15.00       Kaikki opettajat
La 25.4.2015       klo 12.00-15.00       Kaikki opettajat
La 16.5.2015       klo 12.00-15.00       Kaikki opettajat


Ilmoittautumisohje tenttiin:

  • Tenttikuoren jättöaika:  Opiskelija täyttää Tenttikuoreen vaaditut tiedot ja toimittaa kuoren koetta edeltävän viikon maanantaina klo 16.00 mennessä toimiston aulassa olevaan tekniikan lokeroon. Noudata ilmoittautumisaikaa!
  • Tenttikuoren voit jättää ajoissa lokeroon - sen vuoksi kuoressa kysytään myöskin tenttipäivää. Tenttikuoria on aulassa lokerikossa. Täytä tenttikuoren kohdat huolellisesti ja laita se tekniikan lokeroon (ole huolellinen, ettet pudota koetta liiketalouden lokeroon, sen tyhjennysajat ovat erit). Lokeron tyhjennyksen jälkeen postilaatikkoon pudotetut kuoret ovat myöhästyneet.

Uusintatenttien ja rästitentin luokkatilat

  • Nuorten koulutuksen uusintakokeet ovat useinmiten luokissa 2050 - 2051, 2045 sekä koneluokissa. Luokkatilat ilmoitetaan tenttipäivänä Avack-infotauluissa. Opiskelijat järjestetään teorialuokkiin aakkosjärjestyksessä ja aineittain tarvittaviin atk-luokkiin. 
  • Aikuiskoulutuksen tentit ja uusintatentit ovat pääsääntöisesti luokassa 2050 - 2051 ja/tai sähköcad luokassa 1168 tai konecad 2046, myös muut luokkatilat ovat joskus käytössä. Luokkatilat ilmoitetaan Avack-infotauluissa.