pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opinto-opas, AMK-tutkinto / Lukuvuoden käynnistyminen

Ilmoittautuminen opiskelijaksi


Ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautumisen ja opiskeluoikeuden menettämisen käytännöissä noudatetaan ammattikorkeakoululain (932/2014 28§, 29§ ja 32§) säädöksiä.

Opiskelijan on ilmoittauduttava joka lukuvuosi läsnä- tai poissa olevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla.

Opintojaan jatkavan opiskelijan on ilmoittauduttava WinhaWille-opiskelijaliittymän kautta 15.4 – 31.8.2016 välisenä aikana. Kevätlukukautta koskeva ilmoittautumisaika on 15.11.2016-15.1.2017 (ei koske niitä, jotka ovat jo ilmoittautuneet koko lukuvuodeksi).

Opintoja aloittavan opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Ilmoittautuminen tehdään lukuvuodeksi kerrallaan. Jos opiskeluoikeus kuitenkin päättyy joulukuussa, ilmoittautumisen voi tehdä vain syyslukukaudeksi.

Ilmoittautumistieto on mahdollista muuttaa hakemuksesta koulutusvastaavan/YAMK-päällikön päätöksellä kesken lukuvuoden erityisen syyn perusteella. Erityisiä syitä voivat olla opiskelijan elämäntilanteessa tapahtuneet huomattavat muutokset, esimerkiksi oma tai perheen jäsenen vakava sairastuminen, äitiys- ja isyysloma sekä varusmies- tai siviilipalvelus. Hakemukseen on aina liitettävä kyseisen viranomaisen kirjallinen todistus asiasta. Muuttunut ilmoittautumistieto tulee voimaan hakemusta seuraavan kuukauden alusta lukien ja päättyy kuluvan lukuvuoden lopussa.

Jos olet hyväksytty opiskelijaksi ennen kevättä 2015, voit ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä kahden lukuvuoden ajaksi.

Jos olet hyväksytty opiskelijaksi keväällä 2015 tai sen jälkeen
voit ilmoittautua poissaolevaksi kahden lukukauden ajaksi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta opiskeluoikeusaikaa. Edellytyksenä on, että korkeakouluun toimitetaan viralliset dokumentit asiaan liittyen.

Poissa oleva opiskelija ei voi osallistua opetukseen, eikä tentteihin, suorittaa opintoihin kuuluvaa harjoittelua tai saada ohjausta opinnäytetyöhön.

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän ei tee läsnä- tai poissaoloilmoitusta määräaikaan mennessä. Koulutusvastaavan/YAMK-päällikön voi hakemuksen perusteella palauttaa opiskeluoikeuden pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta lukien. Ammattikorkeakoululla on tarkennetut ohjeet opiskelijaksi ilmoittautumisesta.


Jos haluat erota opinnoistasi, täytä silloin eroilmoitus-lomake sähköisessä asioinnissa.