pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opinto-opas, AMK-tutkinto / Lukuvuoden käynnistyminen

Ilmoittautuminen opiskelijaksi

Opiskelijan on ilmoittauduttava joka lukuvuosi läsnä- tai poissa olevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla.

Opintoja aloittavan opiskelijan on ilmoittauduttava opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä Opintopolussa tai olemalla yhteydessä hakutoimistoon.

Opintojaan jatkavan opiskelijan on ilmoittauduttava WinhaWille-opiskelijaliittymän kautta 15.4 – 31.5.2017 välisenä aikana koko seuraavalle lukuvuodelle. Jos opiskeluoikeus päättyy joulukuussa, ilmoittautumisen voi tehdä vain syyslukukaudeksi. Edellä mainittuna aikana opiskelija voi tarvittaessa muuttaa läsnä-/poissaolotietoaan.

Ilmoittautumistieto on mahdollista muuttaa hakemuksesta koulutusvastaavan/YAMK-päällikön päätöksellä kesken lukuvuoden erityisen syyn perusteella. Erityisiä syitä voivat olla opiskelijan elämäntilanteessa tapahtuneet huomattavat muutokset, esimerkiksi oma tai perheen jäsenen vakava sairastuminen, äitiys- ja isyysloma sekä varusmies- tai siviilipalvelus.

Hakemukseen on aina liitettävä kyseisen viranomaisen kirjallinen todistus asiasta. Muuttunut ilmoittautumistieto tulee voimaan hakemusta seuraavan kuukauden alusta lukien ja päättyy kuluvan lukuvuoden lopussa.

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi ennen kevättä 2015
, voit ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä kahden lukuvuoden ajaksi.

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi keväällä 2015 tai sen jälkeen, voit ilmoittautua poissaolevaksi kahden lukukauden ajaksi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta opiskeluoikeusaikaa. Edellytyksenä on, että korkeakouluun toimitetaan viralliset dokumentit asiaan liittyen.

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus osallistua opetukseen, tentteihin, suorittaa opintoihin kuuluvaa harjoittelua tai saada ohjausta opinnäytetyöhön.

Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, mikäli hän ei tee läsnä- tai poissaoloilmoitusta määräaikaan mennessä. Koulutusvastaavan/YAMK-päällikön voi hakemuksen perusteella palauttaa opiskeluoikeuden pääsääntöisesti seuraavan lukukauden alusta lukien. Hakemuksen käsittelymaksu on 50 €. Ammattikorkeakoululla on tarkennetut ohjeet opiskelijaksi ilmoittautumisesta.

Ammattikorkeakoulun opiskelijaksi ilmoittautumisen ja opiskeluoikeuden menettämisen käytännöissä noudatetaan ammattikorkeakoululain (932/2014 28§, 29§ ja 32§) säädöksiä.